Народни посланик Бранислав Бореновић Министарству финансија

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Бранислав Бореновић, Клуб посланика ПДП поставио је на Другој сједници одржаној 10. фебруара 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

-Министарство финансија

  1. Доставите нам стање укупног дуга РС са 01.02.2015. год.
  2. Доставите нам структуру сервиса спољног дуга планираног у Буџету за 2015. год. са аспекта периода настанка: стари дуг настао до 1992, нови дуг 1996-2006, нови дуг 2007-2015.

ОДГОВОР:

Број: 06.08/012-358-2/15

Датум: 02.03.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се

Народни посланик Бранислав Бореновић, Клуб посланика ПДП, на Другој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 09.10. и 11. фебруара 2015. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„1. Доставите нам стање укупног дуга РС са 01.02.2015. године; 2. Доставите нам структуру сервиса спољног дуга планираног у буџету за 2015. годину са аспекта периода настанка: стари дуг настао до 1992. године, нови дуг 1996-2006, нови дуг 2007-2015. године.“   

ОДГОВОР

  1. Стање укупног дуга Републике Српске према посљедњим расположивим подацима, на дан 31.12.2014. године (прелиминарни подаци), износи 5.055,24 мил. КМ, док стање јавног дуга износи 4.090,57 мил. КМ.

У складу са чланом 1. Закона о допунама Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 54/14), дуг Републике Српске настао по основу задужења за финансирање санације штете из Јединственог регистра штета, прописаног у Закону о Фонду солидарности за обнову Републике Српске, изузима се из ограничења која су прописана за укупан и јавни дуг Републике Српске. Имајући у виду поменуту одредбу Закона и стање дуга на дан 31.12.2014. године, укупан дуг Републике Српске који подлијеже законском ограничењу износи 4.955,58 мил. КМ и чини 57,57% БДП-а, док јавни дуг који подлијеже законском ограничењу износи 3.990,90 мил. КМ и чини 46,36% БДП-а.

  1. У буџету Републике Српске за 2015. годину планиран је сервис спољног дуга у укупном износу од 208,53 мил. КМ, који посматрано са аспекта периода настанка има сљедећу структуру:
  • 57,44 мил. КМ (27,54%) односи се на дуг настао прије 1992. године (тзв.“стари дуг“),
  • 72,77 мил. КМ (34,90%) односи се на дуг настао у периоду 1996-2006. године 
  • 78,32 мил. КМ (37,56%) односи на дуг  настао у периоду 2007-2015. године.

С поштовањем,

 

 

                                                                                                                                                                     М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                                                 др Зоран Тегелтија    

 

 

 

 

 

10.02.2015

Име посланика:

Сазив: 
9