Народни посланик Бранислав Бореновић Министарству финансија

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Бранислав Бореновић, Клуб посланика ПДП поставио је 26. децембра 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

               Доставити податак за сваку појединачну исплату са Трезора РС-потрошачка јединица Министарство за економске односе и регионалну сарадњу, економски код 412 700-Расходи за стручне услуге за:

 1. 2011. година-6.000.000
 2. 2012. година-5.674.000
 3. 2013. година-5.073.000
 4. 2014. година-3.985.100
 5. 2015. година-3.000.000
 6. 2016. година-3.920.000

УКУПНО: 27.652.100

ОДГОВОР:

Број: 06.09/012-12-2/17

Датум: 27.04.2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Бранислав Бореновић је на сједници Народне скупштине Републике Српске 26.12.2016. године, поставио сљедеће посланичко питање:

„Доставити податке за сваку појединачну исплату са Трезора РС-потрошачка јединица Министарство за економске односе и регионалну сарадњу, економски код 412700-Расходи за стручне услуге за:

 1. 2011. година-6.000.000
 2. 2012. година-5.674.000
 3. 2013. година-5.073.000
 4. 2014. година-3.985.100
 5. 2015. година-3.000.000
 6. 2016. година-3.920.000

Укупно: 27.652.100“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Према евиденцији Министарства финансија-Ресор за Трезор, на економском коду 412700-Расходи за стручне услуге у оквиру Министарства за економске односе и регионалну сарадњу евидентирани су расходи за стручне услуге у годинама и по износима:

2011. година – 4.638.814,42 КМ,

2012. година – 5.349.948,33 КМ,

2013. година – 3.814.054,28 КМ,

2014. година – 3.348.924,73 КМ,

2015. година – 2.885.116,86 КМ и

2016. година – 3.751.120,40 КМ

За тражене податке за сваку појединачну исплату која је вршена са економског кода 412700- Расходи за стручне услуге, а у оквиру Министарства за економске односе и регионалну сарадњу, неопходно је контактирати наведено министарство.

С поштовањем,

 

                                                                                                                                                               МИНИСТАР

                                                                                                                                                         др Зоран Тегелтија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.12.2016

Име посланика:

Сазив: 
9