Народни посланик Бранислав Бореновић Окружном суду у Бијељини, између двије сједнице НСРС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Бранислав Бореновић, Клуб посланика ПДП, поставио је између двије сједнице, 26. јануара 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ОКРУЖНИ СУД У БИЈЕЉИНИ

                Доставите прецизне податке колико имате и којих неизмирених обавеза за 2017. годину (за сваки економски код појединачно).

                Напомињем да ме не интересује да ли је налог за исплату отишао према трезору, већ искључиво оне обавезе, дуговања која нису извршена, уплаћена према крајњем кориснику.

ОДГОВОР (ПРЕПИС):

Број: 012-0-SU-18-000 (053)

Бијељина, 02.02.2018. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА

НАРОДНА СКУПШТИНА

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

Предмет: Посланичко питање-доставља се

Достављамо вам износ неизмирених обавеза насталих у 2017. години (по економским кодовима) на дан 02.02.2018. године.

Расходи за лична примања

ПОЗИЦИЈА 4114 (рсходи за отпремнине и једнократне помоћи бруто).................................. 13.199,29 КМ

Расходи по основу коришћења роба и услуга

ПОЗИЦИЈА 4125 (расходи за текуће одржавања) ........................................................................ 1.312,35 КМ

ПОЗИЦИЈА 4126 (расходи по основу путовања и смјештаја) ......................................................     97,44 КМ

ПОЗИЦИЈА 4127 (расходи за стручне услуге) ............................................................................. 29.147,86 КМ

ПОЗИЦИЈА 4129 (остали непоменути трошкови) ........................................................................      497,53 КМ

Издаци за финансијску имовину

ПОЗИЦИЈА 5113 (издаци за набавку постројења и опреме) .......................................................      967,97 КМ

Остали издаци

ПОЗИЦИЈА 63191 (издаци за отплату обавеза из ранијих година) ............................................ 14.050,12 КМ

УКУПНО                                                                                                                                             59.272,56 КМ

С поштовањем,

                                                                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СУДА

                                                                                                                                        Џида Зоран

                                                                                                                                    (ПОТПИС И ПЕЧАТ)

 

 

26.01.2018

Име посланика:

Сазив: 
9