Народни посланик Бранислав Бореновић Окружном јавном тужилаштву у Бијељини, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Бранислав Бореновић, Клуб посланика ПДП, поставио је између двије сједнице, 26. јануара 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ОКРУЖНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БИЈЕЉИНИ

                Доставите прецизне податке колико имате и којих неизмирених обавеза за 2017. годину (за сваки економски код појединачно).

                Напомињем да ме не интересује да ли је налог за исплату отишао према трезору, већ искључиво оне обавезе, дуговања која нису извршена, уплаћена према крајњем кориснику.

ОДГОВОР (ПРЕПИС):

Број: IT-4/18

Дана: 06.02.2018. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

-Генерални секретар-

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање-доставља се

У вези дописа у којем се тражи одговор на посланичко питање, у прилогу Вам достављамо преглед дуговања Окружног јавног тужилаштва Бијељина за 2017. годину.

С поштовањем,

                                                                                                                                  СЕКРЕТАР ТУЖИЛАШТВА

                                                                                                                                        Данка Продановић

                                                                                                                                          (ПОТПИС И ПЕЧАТ)

 

 

НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ ЗА 2017. ГОДИНУ (на дан: 05.02.2018. године)

I Расходи за лична примања запослених

4112-расходи за бруто накнаде трошкова и осталих лични                              7.456,06 КМ

4114-расходи за отпремнине и једнократне помоћи                                             5.110,41 КМ

УКУПНО                                                                                                                                    12.566,47 КМ

II Расходи по основу коришћења робе и услуга

4122-расходи пос основу утрошка енергије, комуналних,

            комуникационих и транспортних услуга                                                              70,80 КМ

4123-расходи за режијски материјал                                                                            2.263,33 КМ

4126-расходи по основу путовања и смјештаја                                                         1.082,68 КМ

4127-расходи за стручне услуге (вјештачење)                                                       53.304,28 КМ

4129-истали некласификовани расходи                                                                            140,00 КМ

5112-издаци за инцестиционо одржавање, реконструкцију

           и адаптацију зграда и објеката                                                                              13.712,68 КМ

5161-издаци за залихе материјала, робе и ситног

           инвентара, амбалаже и сл.                                                                                              485,00 КМ

УКУПНО                                                                                                                                        71.058,77 КМ

УКУПНО: (I+ II)=83.625,24 КМ

26.01.2018
Сазив: 
9