Народни посланик Бранислав Бореновић Универзитету у Бањој Луци, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Бранислав Бореновић, Клуб посланика ПДП, поставио је између двије сједнице, 26. јануара 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

                Доставите прецизне податке колико имате и којих неизмирених обавеза за 2017. годину (за сваки економски код појединачно).

                Напомињем да ме не интересује да ли је налог за исплату отишао према трезору, већ искључиво оне обавезе, дуговања која нису извршена, уплаћена према крајњем кориснику.

ОДГОВОР (ПРЕПИС):

Број: 01/05-1.296-1/18

Дана, 06.02.2018. године

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

Предмет. Одговор на посланичко питање, доставља се.-

Веза: Ваш акт број: 02/2-08-65/18 од 30. јануара 2018. године

Поштовани,

У вези вашег акта број: 02/2-08-65/18 од 30. јануара 2018. године, достављамо Вам податке о неизмиреним обавезама Универзитета у Бањој Луци, закључно са 31.12.2017. године, како слиједи:

-дуг за топлотну енергију ''Топлана'' а.д. Бања Лука .............................................. 887.081,32 КМ,

-рад изнад нормативног оптерећења за академске године:

-2014/2015 ................................................................................................................................... 1.202.956,05 КМ

-2015/2016 ................................................................................................................................... 1.679.152,21 КМ

-2016/2017 ................................................................................................................................... 1.400.693,10 КМ

УКУПНО: ......................................................................................................................................... 5.187.882,68 КМ

С поштовањем,

                                                                                                                                      В.Д. РЕКТОРА

                                                                                                              Проф. др Радослав Гајанин

                                                                                                                      (ПОТПИС И ПЕЧАТ)

 

 

26.01.2018
Сазив: 
9