Народни посланик Бранислав Бореновић Фискалном савјету Републике Српске, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Бранислав Бореновић, Клуб посланика ПДП, поставио је између двије сједнице, 26. јануара 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ФИСКАЛНИ САВЈЕТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                Доставите прецизне податке колико имате и којих неизмирених обавеза за 2017. годину (за сваки економски код појединачно).

                Напомињем да ме не интересује да ли је налог за исплату отишао према трезору, већ искључиво оне обавезе, дуговања која нису извршена, уплаћена према крајњем кориснику.

ОДГОВОР (ПРЕПИС):

Број: 27.1-11-3/18

Дана, 27. фебруара 2018. године

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

н/р предсједнику

Предмет: Одговор на посланичко питање, доставља се

Народни посланик Бранислав Бореновић, Клуб посланика ПДП, поставио је између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске, 26. јануара 2018. године Фискалном савјету Републике Српске посланичко питање:

'' Доставите прецизне податке колико имате и којих неизмирених обавеза за 2017. годину (за сваки економски код појединачно).

                Напомињем да ме не интересује да ли је налог за исплату отишао према трезору, већ искључиво оне обавезе, дуговања која нису извршена, уплаћена према крајњем кориснику.''

У складу са чланом 264. и 265. Пословника о раду Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 31/11 и 34/17), достављамо

ОДГОВОР

Фискални савјет Републике Српске успостављен је Законом о фискалној одговорности у Републици Српској (''Службени гласник Републике Српске'', број 94/15), као независни орган који се успоставља са циљем да додатно унаприједи фисклану одговорност Републике Српске, и то независном и стручном анализом фискалне политике.

Народна скупштина Републике Српске је на Двадесетој сједници, одржаној 20. јула 2017. године донијела Одлуку о избору Фискалног савјета Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 73/17).

На дан 31, децембра 2017. године обавезе Фискалног савјета Републике Српске износиле су 15.589,26 КМ, а односиле су се на:

  1. Обавезе за лична примања (К-зо 222000) у износу од 2.600,80 КМ за децембарску бруто плату;
  2. Обавезе за пословање у износу од 12.988,46 КМ (К-то 223000), које се односе на обавезе за набавку роба и услуга у износу од 1.929,70 КМ, обавезе према физичким лицима у износу од 6.766,00 КМ (накнада за рад предсједника и чланова Фискалног савјета, обавезе из уговора о допунском раду за обављање финансијско-рачуноводствених послова за децембар 2017. године) и обавезе за порезе и доприносе на терет послодавца 4.292,76 КМ и
  3. Обавезе према добављачима у укупном износу од 1.929,70.

Све горе наведене обавезе измирене су 22. јануара 2018. године.

С поштовањем,

                                                                                                                                                      Предсједник

                                                                                                                                         Др Миленко Крајишник

                                                                                                                                          (ПОТПИС И ПЕЧАТ)

 

26.01.2018

Име посланика:

Сазив: 
9