Народни посланик Вања Бајић Министарству индустрије, енергетике и рударства

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Вања Бајић, Клуб посланика СНСД-Милорад Додик, поставио је на Двадесет трећој сједници одржаној 6. фебруара 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

Да ли вам је познато, односно, 28.5.2012. године у име Владе између Министарства индустрије, енергетике и рударства и предузећа ''Привредни препород'', потписан је уговор  о концесији за коришћње мрког угља и бентолита на лежишту Љешћани, општина Нови Град? 2014. године потписан је Анекс уговора којим се продужују уговори за изградњу пројектне документације за почетак комерцијалног рада, међутим, ево, сви ти рокови су већ крајем 2017. године истекли, нема никакве назнаке за почетак радова, имате ли инфорамцију да ли је израђена пројектна документација и шта се тренутно дешава с том концесијом и рудником?

ОДГОВОР:

Број: 05.07/011-83/18

Датум: 22.02.2018. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Вања Бајић (клуб посланика СНСД – Милорад Додик) на Двадесет трећој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 6,7. и 8.02.2018. године, поставио сљедеће питање:

Да ли вам је познато, односно, 28.05.2012. године у име Бладе између Министарства индустрије, енергетике и рударства и предузећа „Привредни препород“, потписан је уговор о концесији за коришћење мрког угља и бентонита на лежишту Љешљани, општина Нови Град?  2014. године потписан је Анекс уговора којим се продужују уговори за изградњу пројектне документације за почетак комерцијалног рада, међутим, ево, сви туи рокови су већ крајем 2017. године истекли, нема никакве назнаке за почетак радова, имате ли информацију да ли је израђена пројектна документација и шта се тренутно дешава с том концесијом и рудником?

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 31/11 и 34/17), Министартво индустрије, енергетике и рударства даје сљедећи

ОДГОВОР

Влада Републике Српске, Министарство индустрије, енергетике и рударства и привредно друштво „Привредни препород“ д.о.о. Бања Лука, закључили су дана 28.05.2012. године Уговор о концесији за коришћење мрког угља и бентонита на лежишту „Љешљани“, општина Нови Град. Уговор је анексиран дана 18.08.2014. године.

Концесионар је у досадашњем периоду, након проведених детаљних геолошких истраживања, у складу са Законом о геолошким истраживањима израдио Елаборат о резервама мрког угља и бентонита на лежишту Љешљани, општина Нови Град. Елаборат о резервама је основа за израду Главног рударског пројекта.

Закључени уговор се отежано реализује из разлога што је планираном методом откопавања било предвиђено да се експлоатација угља одвија методом широког чела. Геолошка истраживања су показала да лежиште Љешљани има јако сложену тектонску грађу, која је довела до ломљења и помјерања угљеног слоја. Овакав тектонски склоп је условио да концесионар мора вршити промјену методе откопања што мијења параметре потребне за израду пројектне документације.

Концесинар се обратио концендетну захтјевом о пролонгирање  рокова за отварање рудника из разлога што је потребно припремити пројектну документацију према методи рада коју је условила геолошка грађа лежишта.

Представници концендента и концесионара преговарају о даљим активностима на реализацији уговора.

 

                                                                                                                                                  МИНИСТАР

                                             Петар Ђокић

 

 

 

 

06.02.2018

Име посланика:

Сазив: 
9