Народни посланик Вања Бајић свим министарствима у Влади Републике Српске, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Вања Бајић, Клуб посланика СНСД-Милорад Додик, поставио је између двије сједнице, 23. маја 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

СВИМ МИНИСТАРСТВИМА У ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Овим путем Вам се обраћам да ми доставите списак свих појединачних инвестиција, са називима и вриједностима појединачних пројеката и објеката у које је инвестирано, а који су реализовани или је још увијек у току реализација истих за 2015., 2016. и 2017. годину, као и план инвестиција и улагања за 2018. годину. Информације је потребно доставити појединачно по пројектима и објектима у које је инвестирано, са појединачном вриједношћу инвестиције, а не само укупну вриједност инвестиција за све пројекте и објекте.

Списак појединачних пројеката, објеката и инвестиција са њиховом појединачном вриједношћу је потребно доставити за сљедеће општине и градове:

 1. Крупа на Уни
 2. Нови Град
 3. Костајница
 4. Козарска Дубица
 5. Приједор
 6. Оштра Лука

Списак појединачних пројеката, објеката и инвестиција са њиховом појединачном вриједношћу је потребно доставити од стране сљедећих министарстава, свако за своје надлежности и предузећа која су у њиховој надлежности, а која су имала инвестиције у горе наведеним општинама и градовима:

 1. Министарство локалне управе и самоуправе
 2. Министарство правде
 3. Министарство финансија
 4. Министарство просвјете и културе
 5. Министарство унутрашњих послова
 6. Министарство здравња и социјалне заштите
 7. Министарство породице, омладине и спорта
 8. Министарство индустрије, енергетике и рударства
 9. Министарство трговине и туризма
 10. Министарство рада и борачко-инвалидске заштите
 11. Министарство саобраћаја и веза
 12. Министарство науке и технологије
 13. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
 14. Министарство за просторно уређење, трађевинарство и екологију
 15. Министарство за избјеглице и расељена лица
 16. Министарство за економске односе и регионалну сарадњу.

 

ОДГОВОР 1:

Број: 08.040/052-3851/18                                                                                                            

Датум: 06.06.2018. године                                                                                                          

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ

Трг Републике Српске број 1

78 000 Бања Лука

Веза:   Ваш предмет број: 04.2-011-275/18 од 24.05.2018. године

Предмет:   Одговор на посланичко питање - доставља се,

            Народни посланик Бајић Вања, Клуб посланика СНСД- Милорад Додик, поставио је између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске дана 23.маја 2018. године, у складу са чл. 263. и 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске, сљедеће посланичко питање свим Министарствима у Влади Републике Српске:

            „Овим путем вам се обраћам да ми доставите списак свих појединачних инвестиција са називима и вриједностима појединачних пројеката и објеката у које је инвестирано, а који су реализовани или је још у току реализација истих за 2015, 2016. и 2017.гoдину, као и план инвестиција и улагања за 2018.годину. Информације је потребно доставити појединачно по пројектима и објектима у које је инвестирано са појединачнoм вриједношћу инвестиције, а не само укупну вриједност инвестиција за све пројекте и објекте.

              Списак појединачних пројеката, објеката и инвестиција са њиховом појединачном вриједношћу је потребно доставити за сљедеће општине и градове:

1. Крупа на Уни

2. Нови Град

3. Костајница

4. Козарска Дубица

5. Приједор

6. Оштра Лука.

                Списак појединачних пројеката, објеката и инвестиција са њиховом појединачном вриједношћу је потребно доставити од стране сљедећих министарства, свако за своје надлежности и предузећа која су у њиховој надлежности, а која су имала инвестиције у горе наведеним општинама и градовима:

2. Министарство правде.“

               Народна скупштина је у прилогу посланичког питања доставила питање народног посланика.

             У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 31/11), дајемо из надлежности Министарства правде Републике Српске сљедећи:

О Д Г О В О Р

             Разматрајући горе достављено посланичко питање, из надлежности Министарства правде Републике Српске и појединачних инвестиција и пројеката на територији наведених градова и општина истичемо:

             1.  Влада Републике Српске је на сједници одржаној дана 06.10.2016.године донијела Одлуку о испуњености услова за почетак рада Окружног суда у Приједору и Окружног привредног суда у Приједору број: 04/1-012-2-2075/16 и Одлуку о испуњености услова за почетак рада Окружног јавног тужилаштва у Приједору број: 04/1-012-2-2074/16, објављене у „Службеном гласнику Републике Српске“, број 86/16, а којим се утврђују да су испуњени услови за почетак рада Окружног суда у Приједору и Окружног привредног суда у Приједору и Окружног јавног тужилаштва у Приједору.

                     Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине именовао је руководиоце наведених правосудних институција, на начин да су предсједник Окружног суда у Приједору, предсједник Окружног привредног суда у Приједору и главни окружни јавни тужилац у Окружном јавном тужилаштву у Приједору, ступили на дужност дана 01.03.2017.године, а остале судије и јавни тужиоци дана 01.06.2017.године.  

                      Сходно наведеном, Министарство правде Републике Српске је припремило Информацију Влади Републике Српске о рјешавању питања трајног смјештаја Окружног суда у Приједору, Окружног привредног суда у Приједору и Окружног јавног тужилаштва у Приједору, те је Влада Републике Српске на 123. сједници одржаној дана 04.05.2017.године Закључком број 04/1-012-2-1079 усвојила Информацију и дала сагласност да се из буџета Републике Српске за 2017.године, издвоје средства за смјештај правосудних институција у Приједору.

                      Влада Републике Српске је на 136. сједници одржаној дана 03.08.2017.године Закључком број 04/1-012-2-2021/17 од 03.08.2017.године обавезала Министарство правде Републике Српске да упути Јавни позив свим заинтересованим лицима за достављање понуда за куповину постојећег грађевинског објекта за смјештај наведених правосудних институција, те да се спроведе поступак за куповину постојећег објекта у складу са Јавним позивом, као и да се достави Информација Влади Републике Српске о спроведеном поступку. 

                      С обзиром на поступак у складу са Јавним позивом, наведена куповина није реализована у 2017.године, те су средства резервисана за 2018.годину за куповину грађевинског објекта за смјештај правосудних институција у Граду Приједор.

                     Уважавајући горе наведено, Влада Републике Српске је на 174. сједници одржаној дана 26.04.2018.године, донијела Закључак број 04/1-012-2-1023/18 да се прихвати понуда јединог понуђача, те да се обезбједе финансијска средства из буџета Републике Српске за куповину некретнине у износу од 5.890.000 КМ за смјештај правосудних институција у Граду Приједор.

 

                      2. Влада Републике Српске је на 80. сједници одржаној дана 30.06.2016. године донијела Одлуку о испуњености услова за почетак рада Основног суда у Козарској Дубици број: 04/1-012-1451/16 од 30.06.2016.године и Одлуку о преносу права кориштења на непокретности број: 04/1-012-2-1452/16 од 30.06.2016.године, на згради у корист Основног суда у Козарској Дубици.

                     Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине именовао је предсједника и судије Основног суда у Козарској Дубици, те је предсједник суда ступио на дужност дана 01.11.2016.године, а остале судије дана 15.02.2017.године, када је суд и почео са радом.  

                     Министарство правде Републике Српске својим актом обратило се Републичкој дирекцији за обнову и израдњу за израду Процјене потребне за санацију или реконструкцију зграде Основног суда у Козарској Дубици, јер се зграда налази у стању којем су отежани услови за рад.

                     Министарство правде Републике Српске је припремило Информацију Влади Републике Српске о реконструкцију зграде Основног суда у Козарској Дубици, те је Влада Републике Српске на 123. сједници одржаној дана 04.05.2017.године Закључком број 04/1-012-2-1079 усвојила Информацију и дала сагласност да се из буџета Републике Српске за 2017.године, издвоје средства за реконструкцију зграде Основног суда у Козарског Дубици.

               С обзиром да реконструкција зграде није реализована у 2017.години, средстава су резервисана за 2018.годину у износу од 500.000 КМ за реконструкцију зграде Основног суда у Козарској Дубици.

               Уважавајући горе наведено, истичемо да Министарство правде Републике Српске нема других инвестиција и пројеката нити их је имало у траженом периоду за наведене градове и општине, те да очекује да ће наведена два пројекта реализовати у току ове године. 

               С поштовањем.

Достављено:

- Наслову

- Aрхива

 

                                                                                                                                М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                Антон Касиповић

ОДГОВОР 2:

Број:07.032/011-279-1/18

Датум: 29.05.2018. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Вања Бајић, поставио је између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске одржане 23. маја 2018. године, сљедеће посланичко питање:

„Овим путем Вам се обраћам да ми доставите списак свих појединачних инвестиција, са називима и вриједностима појединачних пројеката и објеката у које је инвестирано, а који су реализовани или је још увијек у току реализација истих за 2015., 2016. и 2017. годину, као и план инвестиција и улагања за 2018. годину. Информације је потребно доставити појединачно по пројектима и објектима у које је инвестирано, са појединачном вриједношћу инвестиције, а не само укупну вриједност инвестиција за све пројекте и објекте.“

Списак појединачних пројеката, објеката и инвестиција са њиховом појединачном вриједношћу је потребно доставити за сљедеће општине и градове:

 1. Крупа на Уни
 2. Нови Град
 3. Костајница
 4. Козарска Дубица
 5. Приједор
 6. Оштра Лука.

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

                         Из ресорне надлежности Министарства просвјете и културе, у наведене општине и градове уложено је у периоду од 2015-2018 године, како слиједи:

 1. Крупа на Уни- није било улагања у наведеном периоду.
 2. Нови Град
 • ОШ „Драган Вујановић“, Сводна, санација котловнице – 9.150,94 КМ;
 • ОШ „Вук Караџић“ – рачунарска опрема – 7.002,00 КМ.
 1. Костајница – није било улагања у наведеном периоду.
 2. Козарска Дубица
 • ОШ „Свети Сава“, санација свлачионице и кречење – 40.000,00 КМ;
 • ОШ „Свети Сава“ , школски намјештај – 7.010,64 КМ.
 1. Приједор
 • ОШ „Ћирило и Методије“, Трнопоље, опремање кабинета информатике и набавка рачунара – 4.577,30 КМ;
 • ОШ „ Вук Караџић“, Омарска, школски намјештај – 6.000,00 КМ;
 • ОШ „Бранко Ћопић“, набавка намјештаја – 6.000,00 КМ;
 • ОШ„Петар Петровић Његош“, Буснови, набавка намјештаја и наставних средстава – 3.500,00 КМ;
 • ОШ „Јован Цвијић“, Брезичани, набавка школских табли – 3.800,00 КМ.
 1. Оштра Лука
 • ОШ „Јосиф Панчић“, Козица, санација мокрих чворова – 7.020,00 КМ.

 

С поштовањем,

               МИНИСТАР

       Др Дане Малешевић

 

 

 

 

 

 

 

ОДГОВОР 3:

Број:

Дана:                                                                   

РЕПУБЛИКА СРПСКА

НАРОДНА СКУПШТИНА

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се .-

                 Народни посланик Вања Бајић Клуб посланика СНСД-Милорад Додик, поставио је између двије сједнице  Народне скупштине Републике Српске 23.маја 2018.године сљедеће посланичко питање:

„Овим путем Вам се обраћам да ми доставите списак појединачних инвестиција са називима и вриједностима појединачних објеката у које је инвестирано, а који су реализовани или је још увијек у току реализација истих за 2015., 2016. и 2017. годину, као и план инвестиција и улагања за 2018. годину.

Списак појединачних пројеката, објеката и инвестиција је потребно доставити за сљедеће општине и градове:

 1. Крупа на Уни
 2. Нови Град
 3. Костајница
 4. Козарска Дубица
 5. Приједор
 6. Оштра Лука

           У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и члана 264. Пословника Народне скупштине  („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо следећи

О Д Г О В О Р

Министарство унунутрашњих послова Републике Српске, је за период имало сљедеће инвестиције и улагања:

Инвестиције у периоду 2015. – 2018.год.

2015.

 

 • Санација крова у Омарској – вриједност -                 30.870,86 КМ

2016.

 

 • Санација објекта ПС за БС Приједор –                           42.248,49 КМ
 • Санација И оспособљавање хидрантске мрезе -               9.691,98 КМ

2017.

 • ПУ Приједор – санација крова на анексу објекта –           5.926,28 КМ
 • ПС Остра Лука – доградња хидрантске мрезе –               6.042,97 КМ
 • ПС Костајница – Санација електроинсталација –                   2.082,28 КМ

_________________________________________________________                                                                   

                                                          УКУПНО                 96.862,86 КМ

 • НАПОМЕНА – За ПУ Приједор – набављене и подијељене униформе у вриједности од

 

 •  

_________________________________________________________

 

                                                      УКУПНО             699.660,86 КМ

 

С поштовањем.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      М И Н И С Т А Р

                                                                                       мр Драган Лукач

 

 

ОДГОВОР 4:

Број: 11/06-012-277-2/18
Датум: 12.6.2018. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА

НАРОДНА СКУПШТИНА

Н/р Предсједника

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

Поштовани,

             Народни посланик гдин Вања Бајић, је између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске, дана 23. маја 2018.године поставио сљедеће питање:

„Овим путем Вам се обраћам да ми доставите списак свих појединачних инвестиција, са називима и вриједностима појединачних пројеката и објеката у које је инвестирано, а који су реализовани или је још увијек у току реализација истих за 2015, 2016 и 2017. годину, као и план инвестиција и улагања за 2018. годину. Информације је потребно доставити појединачно по пројектима и објектима у које је инвестирано, са појединачном вриједношћу инвестиције, а не само укупну вриједност инвестиција за све пројекте и објекте.

Списак појединачних пројеката, објеката и инвестиција са њиховом појединачном вриједношћу је потребно доставити за сљедеће општине и градове:

 1. Крупа на Уни
 2. Нови Град
 3. Костајница
 4. Козарска Дубица
 5. Приједор
 6. Оштра Лука....“. 

           У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо сљедећи ОДГОВОР:

             У вези са дописом Генералног секретаријата Владе Републике Српске, број 04.2-011-275/18 од 24.05.2018. године,  којим је достављено посланичко питање гдина Вање Бајића, у прилогу дописа достављамо податке о вриједностима које је министарство уложило у конкретне општине по основу реализације Додатног финансирања Пројекта јачања здравственог сектора WB IDA 4912 (“Службени гласник Републике Српске”, број 71/11) и Додатног финансирања Пројекта јачања здравственог сектора CEB 1747 (“Службени гласник Републике Српске, број 61/13), као и Развојног програма Републике Српске, и то као списак појединачних инвестиција, са називима и вриједностима појединачних пројеката и објеката у које је инвестирано, а који су реализовани у 2015, 2016 и 2017. години, а односе се на грађевинске радове и опрему.

             Овом приликом напомињемо да тренутно немамо податке да ли је у 2018. години планирано улагања у ове општине.

С поштовањем,

 

                                                                                                                                              МИНИСТАР           

                                                                                                                                    Драган Богданић, др мед.     

НАПОМЕНА: Табела у прилогу доступна у Служби НСРС.

 

ОДГОВОР 5:

Број: 14.05-011-288/18

Датум:  30.05.2018. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Вања Бајић, Клуб посланика СНСД-Милорад Додик, поставио је између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске, 23. маја 2018. године, сљедеће посланичко питање:

''Овим путем Вам се обраћам да ми доставите списак свих појединачних инвестиција, са називима и вриједностима појединачних пројеката и објеката у које је инвестирано, а који су реализовани или је још увијек у току реализација истих за 2015, 2016. и 2017. годину, као и план инвестиција и улагања за 2018. годину. Информације је потребно доставити појединачно по пројектима и објектима у које је инвестирано, са појединачном вриједношћу инвестиције, а не само укупну вриједност инвестиција за све пројекте и објекте. Списак појединачних пројеката, објеката и инвестиција са њиховом појединачном вриједношћу је потребно доставити за сљедеће општине и градове:

 1. Крупа на Уни
 2. Нови Град
 3. Костајница
 4. Козарска Дубица
 5. Приједор
 6. Оштра Лука

Списак појединачних пројеката, објеката и инвестиција са њиховом појединачном вриједношћу је потребно доставити од стране сљедећих министарстава, свако за своје надлежности и предузећа која су у њиховој надлежности, а која су имала ивестиције у горе наведеним општинама и градовима:

 1. Министарство локалне управе и самоуправе
 2. Министарство правде
 3. Министарство финансија
 4. Министарство просвјете и културе
 5. Министарство унутрашњих послова
 6. Министарство здравља и социјалне заштите
 7. Министарство породице, омладине и спорта
 8. Министарство индустрије, енергетике и рударства
 9. Министарство трговине и туризма
 10. Министарство рада и борачко-инвалидске заштите
 11. Министарство саобраћаја и веза
 12. Министарство науке и технологије
 13. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
 14. Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију
 15. Министарство за избјеглице и расељена лица
 16. Министарство за економске односе и регионалну сарадњу''

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 31/11), дајемо сљедећи:

О Д Г О В О Р

Министарство трговине и туризма је у 2015. години путем средстава из капиталног гранта за развој туризма финансијски подржало пројекте у сљедећим локалним заједницама:

Приједор

 1. Туристичка организација Приједор, 5,000.00 КМ, пројекат: Инфо табле.
 2. Национални парк ''Козара'', 8,000.00 КМ, пројекат: Санација санитарног чвора на Мраковици.
 3. Еко-центар ''Љекарице'', 11,000.00 КМ, пројекат: Проширење туристичко-угоститељске понуде у Еко-центру ''Љекарице'', Лончари.

Нови Град

 1. Општина Нови Град, 10,000.00 КМ, пројекат: Путеви традиције Поткозарје-Подгрмеч-Етно парк Сводна.
 2. УР Градска плажа Ада, 5,000.00 КМ, пројекат: Изградња наткривене љетне терасе.

Козарска Дубица

 1. Туристичка организација Козарска Дубица, 5,000.00 КМ, пројекат: Израда и постављање туристичке сигнализације.
 2. Црквена општина Козарска Дубица, 2,500.00 КМ, пројекат: Завршетак православног дјечијег вртића.

Костајница

 1. Туристичка организација Костајница, 2,000.00 КМ, пројекат: Изградња и постављање туристичке сигнализације.
 2. УР Етно ресторан Друга кућа, 5,000.00 КМ, пројекат: Изградња етно-села у Тавији, Костајница.

Оштра Лука

 1. УГ Сана 2008, 4,000.00 КМ, пројекат: Сана.

С поштовањем,

                                                                                                            МИНИСТАР

Доставити:

1. Именованом,                                                                  

2.  а/а.                                                                                                                    Др Предраг Глухаковић

 

                                                                  

 

 

 

ОДГОВОР 6:

Број: 16-011-13/2018

Датум, 06.06.2018. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет : Одговор на посланичко питање,-

Народни посланик Вања Бајић, Клуб посланика  СНСД – Милорад Додики поставио је посланичко питање између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске , одржаној 23. маја  2018. године како слиједи :

„  Овим путем Вам се обраћам да ми доставите списак  свих појединачних инвестиција, са називима и вриједностима појединих пројеката  и објеката у које је  инвестирано , а који су реализовани или је још увијек у току реализација истих  за 2015., 2016. и 2017. годину као и план инвестиција и улагања за 2018. годину .

Информације је потребно доставити појединачнопо пројектима и објектима у које је инвестирано, са појединачном вриједношћу  инвестиције, а не само укупну вриједност инвестиција  за све пројекте и објекте.

С писак појединачних пројеката, објеката и инвестиција са њиховом појединачном вриједношћу је потребно доставити за сљедеће општине и градове.

1. Крупа на Уни

2. Нови Град

3. Костајница

4. Козарска Дубица

5. Приједор

6. Оштра Лука

О Д Г О В О Р

Укупна улагања министарства по траженим општинама износе:

Појединачни пројекти , објектии инвестиције за општину Крупа на Уни:

-додјељена неповратна новчана средстава за самбено збрињавање борачких категорија у износу од 15.500 КМ за двије породице,

- кроз пројекте запошљавања запослено осам лица за што је утрошено 36.800 КМ,

- активностима оспособљавања и запошљавања инвалида запослен је један инвалид и утрошено 1.250 КМ,

- за једнократне помоћи и бањско лијечење утрошено је 8.500 КМ

Укупна улагања Министарства у периоду 2015-2017 година у општину Крупа на Уни износе 62.050 КМ.

Појединачни пројекти , објекти и инвестиције за општину Нови Град:

-додјељено четири стамбене јединице  за збрињавање борачких категорија у износу од 116.075 КМ,

- за изградњу спомен обиљежја утрошено 2.000 КМ,

- кроз пројекте запошљавања запослено 145 лица за што је утрошено 553.992 КМ,

- активностима оспособљавања и запошљавања инвалида запослено  је 16 инвалида и утрошено 43.250 КМ,

- за једнократне помоћи и бањско лијечење утрошено је 36.000 КМ,

Укупна улагања Министарства у периоду 2015-2017 година у општину Нови Град износе 751.317 КМ.

Појединачни пројекти , објекти и инвестиције за општину Костајница:

- за изградњу спомен обиљежја утрошено 8.000 КМ,

- кроз пројекте запошљавања запослено 13 лица за што је утрошено 39.800 КМ,

-  за једнократне помоћи и бањско лијечење утрошено је10.000 КМ,

Укупна улагања Министарства у периоду 2015-2017 година у општину Костајница износе 57.800 КМ.

Појединачни пројекти , објекти и инвестиције за општину Козарска Дубица :

- за изградњу спомен обиљежја утрошено 58.500 КМ,

- кроз пројекте запошљавања запослено 54 лица за што је утрошено 216.273 КМ,

-активностима оспособљавања и запошљавања инвалида запослено  је 11 инвалида и утрошено32.250 КМ,

-  за једнократне помоћи и бањско лијечење утрошено је 108.700 КМ,

Укупна улагања Министарства у периоду 2015-2017 година у општину Козарска Дубица износе 415.723 КМ.

Појединачни пројекти , објекти и инвестиције за град Приједор :

-додјељено 41 стамбена јединица  за збрињавање борачких категорија у износу од 1.744.162 КМ,

- за изградњу спомен обиљежја утрошено 20.000 КМ,

- кроз пројекте запошљавања запослено 277 лица за што је утрошено 1.145.742 КМ,

- активностима оспособљавања и запошљавања инвалида запослено  је 45 инвалида и утрошено 108.700 КМ,

- за једнократне помоћи и бањско лијечење утрошено је 135.300 КМ,

Укупна улагања Министарства у периоду 2015-2017 година у град Приједор износе 3.153.904 КМ.

Појединачни пројекти , објектии инвестиције за општину Оштра Лука :

-додјељена неповратна новчана средстава за самбено збрињавање борачких категорија у износу од 137.764 КМ за 23 породице,

- за изградњу спомен обиљежја утрошено 20.000 КМ,

- кроз пројекте запошљавања запослено 69 лица за што је утрошено 315.200 КМ,

- активностима оспособљавања и запошљавања инвалида запосленo је шест инвалида и утрошено 15.335 КМ,

- за једнократне помоћи и бањско лијечење утрошено је 28.700 КМ

Укупна улагања Министарства у периоду 2015-2017 година у општину Оштра Лука износе 516.999 КМ.

С поштовањем,

                                                                                                                                             М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                     Миленко Савановић

1. Наслову 

2.Евиденцији

3.Секретаријат

 4.Архива

 

ОДГОВОР 7:

Број: 13.03/011-995/18

Датум: 13.06.2018. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Вања Бајић између двије сједнице Народне скупштине Репшублике Српске 23. маја 2018. године је поставио сљедеће посланичко питање:

„Овим путем вам се обраћам да ми доставите списак свих појединачних инвестиција, са називима и вриједностима појединачних пројеката и објеката у које је инвестирано, а који су реализовани или је још увијек у току реализација истих за 2015, 2016. и 2017. годину, као и план инвестиција и улагања у 2018. годину. Информацију је потребно доставити појединачно по пројектима и објектима у које је инвестирано, са појединачном вриједношћу инвестиције, а не само укупну вриједност инвестиције за све пројекте и објекте.

Списак појединачних пројеката, објеката и инвестиција са њиховим појединачним вриједношћу је потребно доставити за сљедеће општине и градове:

 1. Крупа на Уни
 2. Нови Град
 3. Костајница
 4. Козарска Дубица
 5. Приједор
 6. Оштра Лука

Списак појединачних пројеката, објеката и инвестиција са њиховим појединачним вриједношћу је потребно доставити од стране сљедећих министарстава, свако за своје надлежности и предузећа која су у њиховој надлежности, а која су имала инвестиције у горе наведеним општинама и градовима:

 1. Министарство локалне управе и самоуправе
 2. Министарство правде
 3. Министарство финасија
 4. Министарство просвјете и културе
 5. Министарство унутрашњих послова
 6. Министарство здравља и социјалне заштите
 7. Министарство породице, омладине и спорта
 8. Министарство индустрије, енергетике и рударства
 9. Министарство трговине и туризма
 10. Министарстворада и борачко-инвалидске заштите
 11. Министарство саобраћаја и веза
 12. Министарство науке и технологије
 13. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
 14. Министарство просторно уређење, грађевинарство и екологију
 15. Министарство за избјеглице и расељена лица
 16. Министарство за економске односе и регионалну сарадњу.“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

У прилогу достављамо преглед појединачних инвестиција са називима и вриједностима појединачних пројеката, објеката у које је инвестиран, а који су реализовани или је још увијек у току реализација истих за 2015, 2016. и 2017. годину, као и план инвестиција и улагања у 2018. годину по ресорима.

 

Друмски саобраћај

На основу достављених података из Јавног предузећа „Путеви Републике Српске“ доо Бањалука улагања су сљедећа:

Редни број

Назив инвестиције

до 2015. године

2015. година

2016. година

2017. година

План за 2018. годину

1.

Обилазница Козарска Дубица М-15 и М-14.1

57.213,00

0

0

0

0

2.

Обилазница Костајница-Козарска Дубица М-14

46.624,50

7.736,00

0

0

0

3.

Надвожњак Пећани, Доња Пухарска М-4

1.810.617,03

528.697,47

1.391.317,62

72.125,95

0

4.

Регионални пут Р-477а Моштаница-Пашини Конаци

54.990,00

23.930,00

18.087,10

2.336,90

48.715,05

5.

Регионални пут Р-477 Врбашка-Подградци

13.072.401,56

1.591.421,40

0

4.192.325,20

13.537.918,62

6.

Обилазница Приједор

47.385,00

0

0

0

0

7.

Регионални пут Р-475а Каран-Нови Град

70.434,00

0

0

0

0

8.

Кружна раскрсница Приједор

0

0

0

0

454.202,00

9.

Клизиште Р-404 Будимлић Јапра-граница РС/ФБиХ

0

0

0

0

1.000,00

10.

Спој пута Приједор-Буснови са Р-405 Бронзани Мајдан-граница РС7ФБиХ

0

0

0

0

15.000,00

11.

Рехабилитација магистралних и регионалних путева на подручју града Приједора

0

0

0

0

2.000.000,00

 

 

Жељезнички, водни и ваздушни саобраћај

-Улагаља-

На основу информација из ад „Жељезница Републике Српске“ Добој у периоду од 2015. до 2017. године није било улагања у општинама Крупа на Уни, Нови Град, Костајница, Козарска Дубица и Оштра Лука.

Док се у град Приједор улагало, и то у 2016. години:

 • осигуран је и грађевински уређен путни прелаз „Тринаестица“. Урађен је нови електронски уређај за осигурање путног прелаза са полубраницима и гумене патоснице укупне вриједности 135.620,00 КМ,
 • покренута је инвестиција „Изградња нове станичне зграде у жељезбучкој станици Приједор“, од чега се досадашња улагања односе на израду пројектне документације и исходовање грађевинске дозволе у износу од 70.615,00 КМ,
 • покренута је инестиција „Изградња перона и подходника у жељезничкој станици Приједор“, од чега се досадашња улагања односе на израду пројектне документације и износе 39.850,00 КМ.

У 2017. години израђена је нова жељезничка радионица за одржавање колосијека, а вриједност ове инвестиције је 734.304,54 КМ.

-Планирано-

У 2018. години планира се почетак радова чија вриједност је 245.000,00 КМ. Ад „Жељезнице Републике Српске“ Добој планирају инвестиције на дионици пруге Бањалука-Нови Град-Добрљин (границ са РХ) од којих су најзначајније:

- ремонт дионице пруге мост на Врбасу (Бањалука)-Приједор-Нови Град-Добрљин-државна граница (цца 120 км) која обухвата: уградњу шина и скретница типа УИЦ60 са замјеном туцаника на дионици ремонта; санација допролазних станичних колосијека у службеним мјестима Бањалука, Рамићи, Поткозарје, Пискавица, Омарска, Козарац, Приједор, Брезичани, Сводна, Благај, Нови Град, Равница и Добрљин према условима уградње СС уређаја; изградња перона и стајалишта; санација контактне мреже на дионици ремонта; грађевинско уређење путних прелаза на дионици ремонта; полагање ПВЦ цијеви са оптичким каблом дуж трасе ремонта. Планирана улагања у 2018. години износе 54.000.000,00 КМ.

- осигурање станица и путних прелаза на дионици пруге Бањалука-Приједор-Нови Град-Добрљин-државна граница електронским СС уређајем који обухвата осигурање службених мјеста Рамићи, Поткозарје, Пискавица, Омарска, Козарац, Приедор, Брезичани, Сводна. Благај, Нови Град, Равнице и Добрљин, укључујући станичне прелазе;међустанична зависност (М3); осигурање приоритетних путних прелаза на отввореној прузи (укуоно 49); гријање скретница телекомуникација; напајање СС уређаја са КМ-а и ДМ-а. Планирана улагања у 2018. години износе 54.000.000,00 КМ.

Поштански саобраћај, телекомуникације и европске интеграције

-Улагања-

Предузеће за поштански саобраћај Републике Српске, је у посматраном периоду у Радну јединицу за поштански саобраћај Приједор (којој припадају наведене општине) инвестиралое у набавку информационе и поштанске опреме, намјештаја и транспортних средстава, што је приказано табеларно.

Табела1 . Улагања у РЈ Приједор, у КМ са ПДВ

ОПИС

2015. ГОДИНА

2016. ГОДИНА

2017. ГОДИНА

Информациона опрема

3.238,56

34.579,70

12.628,21

Поштанска опрема

14.249,53

40.907,88

18.567,90

Намјештај и остала опрема

7.945,58

14.305,92

3.515,96

Транспортна средства

17.186,49

30.637,20

616,00

УКУПНО

42.620,16

120.430,70

35.328,07

 

-Планирано-

Програмом инвестиција за период од 2018-2020. године предвиђена је реконструкција и санација објекта Поште Нови Град (у укупном износу од 265.000,00 КМ, за 2018. годину 15.000,00 КМ), те реконструкција и санација објекта Поште Козарска Дубица (у укупном износу од 265.000,00 КМ, за 2018. годину 15.000,00 КМ). У складу са наведеним, у току је израда пројектне документације за наведене пројекте, док је отпочињање извођења радова планирано за 2019. годину. У наставку је табеларно приказан планиран износ улагања у 2018. години, у РЈ Приједор, по намјенама улагања.

 

Табела 2. Планирана улагања у РЈ Приједор, у КМ са ПДВ

ОПИС

2018. ГОДИНА

Реконструкција објеката

30.000,00

Информациона опрема

28.750,00

Поштанска опрема

12.300,00

Намјештај и остала опрема

11.670,00

Транспортна средства

41.400,00

УКУПНО

124.120,00

 

 

 

 

С поштовањем,                 

                                                                                                                                        М И Н И С Т А Р

 

                                                                                                                                         Неђо Трнинић

 

ОДГОВОР 8:

Број:19/6-040/021-7/18

Датум: 04.06.2018. године

 

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање, доставља се

             Народни посланик Вања Бајић, Клуб посланика СНСД - Милорад Додик, између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске, дана 23. маја 2018. године поставио је сљедеће посланичко питање:

„СВИМ МИНИСТАРСТВИМА У ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Овим путем Вам се обраћам да ми доставите списак свих поједниачних инвестиција, са називима и вриједностима појединачних пројеката и објеката у које је инвестирано, а који су реализовани или је још увијек у току реализација истих за 2015, 2016. и 2017. годину, као и план инвестиција и улагања за 2018. годину. Информације је потребно доставити појединачно по пројектима и објектима у које је инвестирано, са појединачном вриједношћу инвестиције, а не само укупну вриједност инвестиција за све пројекте и објекте.

 

Списак поједниачних пројеката, објеката и инвестиција са љиховом појединачном вриједношћу је потребно доставити за сљедеће општине и градове:

 1. Крупа на Уни
 2. Нови Град
 3. Костајница
 4. Козарска Дубица
 5. Приједор
 6. Оштра Лука

Списак појединачних пројеката, објеката и инвестиција са њиховом појединачном вриједношћу је потребно доставити од стране сљедећих министарстава, свако за своје надлежности и предузећа која су у њиховој надлежности, а која су имала инвестиције у горе наведеним општинама и градовима:

 1. Министарство локалне управе и самоуправе
 2. Министарство правде
 3. Министарство финансија
 4. Министарство просвјете и културе
 5. Министарство унутрашњих послова
 6. Министарство здравља и социјалне заштите
 7. Министарство породице, омладине и спорта
 8. Министарство индустрије, енергетике и рударства
 9. Министарство трговине и туризма
 10. Министарство рада и борачко – инвалидске заштите
 11. Министарство саобраћаја и веза
 12. Министарство науке и технологије
 13. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
 14. Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију
 15. Министарство за избјеглице и расељена лица
 16. Министарство за економске односе и регионалну сарадњу.“

             У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр.10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17) дајемо  с љ е д е ћ и

О Д Г О В О Р

                 Министарство науке и технологије није реализовало инвестиције у 2015, 2016. и 2017. години у Крупи на Уни, Новом Граду, Костајници, Козарској Дубици, Приједору и Оштрој Луци. Такође, планом инвестиција и улагања за 2018. годину нема предвиђених инвестиција за наведене општине и градове.

 

С поштовањем,                                                                                          МИНИСТАР

 

                                                                                                            Ален Шеранић, др мед.

 

 

 

 

 

 

ОДГОВОР 9:

Број: 12.03.1-011-290/18

Датум:

 

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање

 

Народни посланик Вања Бајић (Клуб посланика СНСД-Милорад Додик) је између двије сједнице, 23.маја 2018. године, поставио сљедеће посланичко питање:

СВИМ МИНИСТАРСТВИМА У ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

„Овим путем Вам се обраћам да ми доставите списак свих појединачних инвестиција, са називима и вриједностима појединачних пројеката и објеката у које је инвестирано, а који су реализовани или је још увијек у току реализација истих за 2015., 2016. и 2017. годину, као и план инвестиција и улагања за 2018. годину. Информације је потребно доставити појединачно по пројектима и објектима у које је инвестирано, са појединачном вриједношћу инвестиције, а не само укупну вриједност инвестиција за све пројекте и објекте. Списак појединачних пројеката, објеката и инвестиција са њиховом појединачном вриједношћу је потребно доставити за сљедеће општине и градове:

1. Крупа на Уни,

2. Нови Град,

3. Костајница,

4. Козарска Дубица,

5. Приједор,

6. Оштра Лука.

Списак појединачних пројеката, објеката и инвестиција, са њиховом појединачном вриједношћу, је потребно доставити од стране сљедећих министарстава, свако за своје надлежности и предузећа која су у њиховој надлежности, а која су имала инвестиције у горе наведеним општинама и градовима:

 1. Министарство локалне управе и самоуправе,
 2. Министарство правде,
 3. Министарство финансија,
 4. Министарство просвјете и културе,
 5. Министарство унутрашњих послова,
 6. Министарство здравља и социјалне заштите,
 7. Министарство породице, омладине и спорта,
 8. Министарство индустрије, енергетике и рударства,
 9. Министарство трговине и туризма,
 10. Министарство рада и борачко-инвалидске заштите,
 11. Министарство саобраћаја и веза,
 12. Министарство науке и технологије,
 13. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде,
 14. Министарсво за просторно уређење, грађевинарство и екологију,
 15. Министарство за избјеглице и расељена лица,
 16. Министарство за економске односе и регионалну сарадњу.“

              

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11 и 34/17), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

         Списак појединачних пројеката, односно инвестиција, у назначеном периоду, реализованих у оквиру ресорне надлежности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске су:

 

-ЈЕДИНИЦА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОЈЕКАТА-

 

1. Крупа на Уни

 

 

 

 

                                         ГОДИНА

 

ПРОЈЕКАТ

РЕАЛИЗОВАНО

ПЛАНИРАНО

 

УКУПНО

2015.

2016.

2017.

2018.

Пројекат развоја руралног пословања-РБДП

0.00

0.00

0.00

544,000.00

544,000.00

Путеви:

Средњи Бушевић,

Шита-Жиоке,

 Петровићи-Осредак,

Дубовик-Босанчићи-Средњи Дубовик

0.00

0.00

0.00

544,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Нови Град

               

 

 

 

 

                                       ГОДИНА

 

 

ПРОЈЕКАТ

РЕАЛИЗОВАНО

ПЛАНИРАНО

 

УКУПНО

2015.

2016.

2017.

2018.

Пројекат развоја руралног пословања-РБДП

0.00

0.00

0.00

359,921.02

359,921.02

Водовод Шклобучари

0.00

0.00

0.00

253,954.01

 

Водовод Рујишка

0.00

0.00

0.00

105,967.01

 

Пројекат брзог опоравка од поплава -ФЕРП

84,586.35

346,801.84

201,015.16

246,498.31

878,901.66

Пут Сводна

84,586.35

0.00

0.00

0.00

 

Мост Сводна

0.00

0.00

94,372.99

0.00

 

Клизиште

0.00

28,573.47

0.00

0.00

 

Локални путеви:

Равнице-Церовица,

Рудице-Чађавица 2,

Кршље-Aгићи

0.00

0.00

106,642.17

0.00

 

Локални путеви:

Витасовћи-Трговиште, Рашће-Бушевић,

Урије-Шућа,

пут код Стрижанског моста

0.00

318,228.37

0.00

0.00

 

Локални путеви:

Јабланица-Пошта-Вјешала-Новска планина,

Рашће-Bушевић,

 Крушке-Вејиновићи,

Јајчани-Чиће-Сенићи

0.00

0.00

0.00

246,498.31

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Костајница

 

 

              

                                    

 

                                           ГОДИНА

 

 

ПРОЈЕКАТ

РЕАЛИЗОВАНО

ПЛАНИРАНО

 

УКУПНО

2015.

2016.

2017.

2018.

Пројекат развоја руралног пословања-РБДП

0.00

0.00

41,506.30

186,287.23

227,793.53

Водовод Тавија-Горња Слабиња

0.00

0.00

0.00

186,287.23

 

Пут Тавија

0.00

0.00

41,506.30

0.00

 

Пројекат брзог опоравка од поплава -ФЕРП

0.00

39,376.93

710,516.65

75,020.00

824,913.58

Водовод Костајница

0.00

19,370.00

0.00

0.00

 

Депонија Костајница

0.00

20,006.93

0.00

0.00

 

Путеви:

Мракодол, Глушица, Брдар, Станићи, Зовик, Подошка, Стара Подошка, Календери, Гумљани, Грубљешићи, Петриња, Баринац, Горња Слабиња

0.00

0.00

586,072.21

0.00

 

Путеви:

 Побрђани, Тавија, Стијаци, Тркуље, Цвијићи, Костајница

0.00

0.00

103,050.94

0.00

 

Путеви:

Брдари-Станићи,

улица Петра Пеције

0.00

0.00

21,393.50

0.00

 

Путеви:

Брдар-Мухарем,

Глушица-Брдар

0.00

0.00

0.00

75,020.00

 

 

 

 

 

 

 

4. Козарска Дубица

 

                                    

                                    

                                       ГОДИНА

ПРОЈЕКАТ

РЕАЛИЗОВАНО

ПЛАНИРАНО

 

УКУПНО

2015.

2016.

2017.

2018.

Пројекат развоја руралног пословања-РБДП

0.00

0.00

153,550.15

233,962.42

387,512.57

Водовод Јасење

0.00

0.00

0.00

201,943.92

 

Путеви

Гуњевци-Шибовита, Влашковци

0.00

0.00

153,550.15

0.00

 

Електро-мрежа Влашковци

0.00

0.00

0.00

32,018.50

 

Пројекат брзог опоравка од поплава -ФЕРП

0.00

0.00

548,658.26

0.00

548,658.26

Чишћење канала

0.00

0.00

127,623.47

0.00

 

Клизиште-пут

 Међувође-Мљечаница

0.00

0.00

81,026.88

0.00

 

Санација мостова

 МЗ Мљечаница,

МЗ Кнежица,

МЗ Влашковци

0.00

0.00

31,573.00

0.00

 

Рехабилитација Уна насипа

0.00

0.00

308,434.91

0.00

 

 

5. Приједор

 

 

 

 

                                     ГОДИНА

 

ПРОЈЕКАТ

РЕАЛИЗОВАНО

ПЛАНИРАНО

 

УКУПНО

2015.

2016.

2017.

2018.

Пројекат брзог опоравка од поплава -ФЕРП

0.00

0.00

451,161.66

531,291.93

982,453.59

Канализација Тукови

0.00

0.00

149,079.09

0.00

 

Улица Тоде Швракића

0.00

0.00

302,082.57

0.00

 

Радничка улица,

пут Саничани-Ракелићи

0.00

0.00

0.00

341,240.35

 

Водовод у улици Иве Андрића

0.00

0.00

0.00

190,051.58

 

 

 

 

6. Оштра Лука

 

 

 

                                       ГОДИНА

ПРОЈЕКАТ

РЕАЛИЗОВАНО

ПЛАНИРАНО

 

УКУПНО

2015.

2016.

2017.

2018.

Пројекат развоја руралног пословања-РБДП

0.00

0.00

0.00

135,000.00

135,000.00

Мостови на путевима

Луке-Хадровћи,

Милинковићи-Луке,

Халиловћи-Пуста Њива

0.00

0.00

0.00

135,000.00

 

 

 

-РЕСОР ЗА ВОДОПРИВРЕДУ-[1]

1. Крупа на Уни

За подручје општине Крупа на Уни, у ресору водопривреде нема евидентираних пројеката у посматраном периоду, нити планираних за 2018. годину.

 

2. Нови Град

 

 

 

                                                                             ПЕРИОД

ПРОЈЕКАТ

РЕАЛИЗОВАНО

ПЛАНИРАНО

 

УКУПНО

од 2013.-2018.

2018.

ПРОЈЕКТИ ИЗ КРЕДИТА ЕИБ „Хитне  мјере  заштите  од   поплава  у   Републици  Српској“

1,665,996.71

600,000.00

2,265,996.71

Рехабилитација корита ријеке Јапре

665,996.71

0.00

 

Санација пумпне станице у оквиру тендерске групе 11. Процијењена вриједност радова на подручју општине Нови Град је око 1.000,000.00 КМ, радови су у току, а завршетак је планиран до краја 2018. године

1,000,000.00

0.00

 

Реконструкција рушевних обала на ријеци Уни и регулација ријеке Туњице

0.00

600,000.00

 

ПРОЈЕКТИ ИЗ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ -Реализоване су  двије пројектне мјере  по наредбама Републичког штаба за ванредне ситуације

470,812.32

0.00

470,812.32

Санација висећих мостова Трговиште-Драготина и Витковци-Петковац

71,783.82

0.00

 

Санација кејског зида, 399.028,50

399,028.50

0.00

 

 

3. Костајница

 

 

 

                                                                             ПЕРИОД

ПРОЈЕКАТ

РЕАЛИЗОВАНО

ПЛАНИРАНО

 

УКУПНО

од 2013.-2018.

2018.

ПРОЈЕКТИ ИЗ КРЕДИТА ЕИБ „Хитне  мјере  заштите  од   поплава  у   Републици  Српској“

1,200,000.00

0.00

1,200,000.00

Регулација ријеке Тавија - Уговор за Регулацију ријеке Тавије је склопљен са „Приједор путеви а.д.“, а вриједност послова је око 1.200.000,00 КМ. Реализација посла је око 45%, а завршетак радова је планиран за август 2018 године.

1,200,000.00

0.00

 

ПРОЈЕКТИ ИЗ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ

764,729.91

0.00

764,729.91

Санација оштећења и чишћ. потока Тавија, Бубњарица и Расковац

50,000.00

0.00

 

Изградња насипа за заштиту града од великих вода ријеке Уне и Тавије уз улицу Ранка Шипке дужине од 327,08 m

142,759.90

0.00

 

Изградња насипа за заштиту града од великих вода  Тавије и од брдских вода дужине од 1088,00 m – (радови нису започети, недостаје 85,000.00 КМ за рјешавање имовинских односа)

414,226.22

0.00

 

Чишћење наплава из корита ријеке Тавије

113,296.95

0.00

 

Измијештање корита ријеке Тавије 

44,446.84

0.00

 

 

4. Козарска Дубица

 

 

 

                                                                             ПЕРИОД

ПРОЈЕКАТ

РЕАЛИЗОВАНО

ПЛАНИРАНО

 

УКУПНО

од 2013.-2018.

2018.

ПРОЈЕКТИ ИЗ КРЕДИТА ЕИБ „Хитне  мјере  заштите  од   поплава  у   Републици  Српској“

12,158,146.00

0.00

12,158,146.00

Ободна каналска мрежа

- Уговор о  надоградњи и чишћењу канала у Козарској Дубици за 6 пројеката потписан је дана 16.06.2014. године.

1. Одржавање горњег ободног канала Драксенић-Дубица (Раковица ток)

2. Поправка пута и насипа за горњи ободниканал Драксенић-Дубица (Раковица ток)

3. Подизање насипа Међеђа-редукција поплава

4. Надоградња (реконструкција) канала Међеђа, редукција поплава 

5. Надоградња средњег канала –Међеђа редукција поплава

6. Одржавање излазног канала пумпне станице Главинац.

 Вриједности радова је 5.972.431,00 КМ. Радови су изведени и примљени од стране Надзора и у току је гарантни рок.

5,972,431.00

0.00

 

Реконструкција пумпних станица у вриједности 2.200.000,00

2,200,000.00

0.00

 

Уговор  за санацију савског насипа на подручју Козарске Дубице  и Градишке у дужини од цца 15 километара, гдје је дужина у Дубици цца 10 км, а вриједност радова је 6,985,715.06 КМ, гдје вриједност на општини Дубица 3.985.715,00 КМ, а радови су у завршној фази.

3,985,715.00

0.00

 

ПРОЈЕКТИ ИЗ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ -Реализоване су  двије пројектне мјере  по наредбама Републичког штаба за ванредне ситуације, те Закључак о обезбјеђењу средстава за рјешавање имовинско правних односа за савски насип

1,037,812.00

0.00

1,037,812.00

Управни одбор Фонда солидарности донио је Закључак број 04 ФС/414-488/15 о обезбјеђењу средстава за рјешавање имовинско правних односа за савски насип у висини од 398,835.00 КМ.

398,835.00

0.00

 

Санација рушевних обала дијела водотока Мљечанице на локалитетима села Вриоци и Хајдеровци и изградња десног заштитног насипа у дужини од 1200 м, од моста на магистралном путу Козарска Дубица-Костајница, узводно до пута за село Вриоци.

210,000.00

0.00

 

Регулацији корита ријеке Кнежице у насељу Кнежица у дужини од 2.000 м

428,977.00

0.00

 

 

5. Приједор

 

 

                                                                             ПЕРИОД

ПРОЈЕКАТ

РЕАЛИЗОВАНО

ПЛАНИРАНО

 

УКУПНО

од 2013.-2018.

2018.

ПРОЈЕКТИ ИЗ КРЕДИТА ЕИБ „Хитне  мјере  заштите  од   поплава  у   Републици  Српској“

313,957.02

3,500,000.00

3,813,957.02

Изградња парапетног зида на водотоку Сана – Гомјеница, Тукови, преко пута центра града у Приједору. Радови завршени.

313,957.02

0.00

 

Регулација ријеке Милошевице и Гомљенице у Приједору. Вриједност радова је око 3.500.000,00 КМ. Тендер треба да буде расписан до краја 2018 године.

0.00

3,500,000.00

 

ПРОЈЕКТИ ИЗ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ  

2,689,493.90

0.00

2,689,493.90

На територији Града Приједора наређена је реализација шест (6) пројекта по Наредбама Републичког штаба за ванредне ситуације, у укупном износу од  2.689.493,90  КМ (са ПДВ-ом) и то:

1. Подизање нивоа насипа канала Берек у дужини 380 м (110.514,69 КМ),

2. Изградња насипа на ријеци Сани узводно од ушћа (десна обала  ријеке Сане) у дужини од 300 м (549.237,16 КМ),

3. Нивелисање (досипање) круне насипа на ријеци Гомјеници од моста до ушћа у дужини од 500 м (160.781,40 КМ),

4. Подизање постојећег насипа на десној обали Сане испод Жегерског моста (388.960,65 КМ),

5. Чишћење ријеке Милошевице  од 3 км (170.000,00 КМ),

6. Изградња водоводног система „Црно Врело“ (1,310,000.00 КМ)

2,689,493.90

0.00

 

 

6. Оштра Лука

 

За подручје општине Оштра Лука, у ресору водопривреде нема евидентираних пројеката у посматраном периоду, нити планираних за 2018. годину.

 

 • РЕСОР ШУМАРСТВА -

 

Вазано за тражене информације о појединачним пројектима и улагањима на подручју општина и градова Нови Град, Костајница, Оштра Лука, Козарска Дубица, Крупа на Уни и Приједор, достављамо сљедеће:

 1.  из средстава субвенција нефинансијским субјектима из области шумарства (проширена репродукција) у периоду 2015.-2017.г није било улагања;

 

 1. из средстава накнаде по основу продаје шумских дрвних сортимената на подручју локалне заједнице у периоду 2015.-2017.г немамо информације, будући да је у надлежности овог министарства давање сагласности на Годишњи план утрошка намјенских средстава од накнаде по основу продаје шумских дрвних сортимената на подучју локалне заједнице. Контролу утрошка ових средстава врши Главна служба за ревизију јавног сектора РС.

 

План инвестиција и улагања за 2018.г из средстава накнаде по основу продаје шумских дрвних сортимената са појединачном вриједности је:

 • Нови Град у износу 150.632 КМ: за изградњу, реконструкцију и одржавање инфраструктуре локалних путева и других објеката у руралним подручјима општине, према Плану одржавања, заштите,  реконструкције и изградње локалних путева и улица  на подручју општине Нови Град у 2018. години
 • Костајница у износу 76.000 КМ : санација пута у селу Зовик (11.898,90 КМ),санација пута у селу Подошка (11.319,75 КМ), санација пута Студена (23.470,75 КМ), и санација пута у селу Гумњани (29.963,70) и
 •  Оштра Лука у износу  185.000 КМ од чега је 120.000 КМ за отплату главнице по кредитима за изградњу, реконструкцију и одржавање инфраструктуре у руралним дијеловима општине и издатке за изградњу осталих објеката, а 65.000 КМ је за текуће одржавање локалних путева.

Козарска Дубица, Крупа на Уни и Приједор још нису тражили сагласност на Годишњи план  утрошка намјенских средстава од накнаде по основу продаје шумских дрвних сортимената на подучју локалне заједнице, па за њих немамо податке.

 

                                                                                                                            М  И  Н  И  С  Т  А  Р

 

                                                                                                                                  проф. др Стево Мирјанић

 

ОДГОВОР 10:

Број: 15.01-011-289/18

Датум, 07.06.2018.године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање, доставља се

Овом Министарству дана 25.05.2018.године путем Генералног секретаријата Владе Републике Српске, уз допис број 04.2-011-275/18 од 24.05.2018. године, достављено je посланичко питање народног посланика Вање Бајића, Клуб посланика СНСД - Милорад Додик.

Народни посланик Вања Бајић, Клуб посланика СНСД - Милорад Додик, између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске, 23. маја 2018.године поставио је Влади Републике Српске сљедеће посланичко питање:

„Овим путем обраћам Вам се да ми доставите списак свих појединачних инвестиција, са називима и вриједностима појединачних пројеката и објеката у које је инвестирано, а који су реализовани или је још увијек у току реализација истих за 2015. 2016. и 2017.годину, као и план инвестиција и улагања за 2018.годину. Информације је потребно доставити појединачно по пројектима и објектима у које је инвестирано, са појединачном вриједношћу инвестиције, а не само укупну вриједност инвестиција за све пројекте и објекте.

Списак појединачних пројеката, објеката и инвестиција са њиховом појединачном вриједношћу је потребно доставити за сљедеће општине и градове:

 

1. Крупа на Уни

2. Нови Град

3. Костајница

4. Козарска Дубица

5. Приједор

6. Оштра Лука

Списак појединачних пројеката, објеката и инвестиција са њиховом појединачном вриједношћу је потребно доставити од стране сљедећих министарства, свако за своје надлежности и предузећа која су у њиховој надлежности, а која су имала инвестиције у горе наведеним општинама и градовима:

 1. Министарство локалне управе и самоуправе
 2. Министарство правде
 3. Министарство финансија
 4. Министарство просвјете и културе
 5. Mинистарство унутрашњих послова
 6. Министарство здравља и социјалне заштите
 7. Министарство породице, омладине и спорта
 8. Министарство индустрије, енергетике и рударства
 9. Министарство трговине и туризма
 10. Министарство рада и борачко-инвалидске заштите
 11. Министарство саобраћаја и веза
 12. Министарство науке и технологије
 13. Mинистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
 14. Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију
 15. Министарство за избјеглице и расељена лица
 16. Mинистарство за економске односе и регионaлну сарадњу“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи:

О Д Г О В О Р

                Имајући у виду садржину посланичког питања достављамо вам табеларни преглед инвестиција у објекте за наведене општине за тражени период 2015 до 2017.године, а које су реализоване у оквиру пројекта „Енергетска ефикасност у БиХ“ који се имплементира путем Министарства за просторно уређење грађевинарство и екологију.

ПРЕГЛЕД ИНВЕСТИЦИЈА У ОБЈЕКТЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ У БиХ“

РАДОВИ НА УНАПРЕЂЕЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ОБЈЕКТИМА

Р.Б.

ГРАД/ОПШТИНА

НАЗИВ ОБЈЕКТА

ИЗНОС ИНВЕСТИЦИЈЕ У КМ са ПДВ-ом

ГОДИНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ

1.

Нови Град

Средњошколски центар „Ђуро Радмановић“

720.447,39

2016.

2.

Козарска Дубица

Основна школа „Свети Сава“

844.005,05

2016.

3.

Козарска Дубица

Јавна установа дјечији вртић „Пчелица“

160.398,44

2016.

4.

Приједор

Јавна установа Гимназија „Свети Сава“

396.728,00

2017.

5.

Приједор

Јавна установа Национални парк „Козара“,   -управна зграда

76.443,30

2017.

 

Напомињемо и то да се у плану инвестиција за 2018. годину у оквиру пројекта „Енергетска ефикасност у БиХ“ налази Град Приједор, односно Гимназија „Свети Сава“, санација санитарних чворова са процјењеном инвестицијом од 40.000 КМ без урачунатог ПДВ-а.

                Такође, ово министарство затражило је одговор на посланичко питање и од правних лица из своје ресорне надлежности.

У складу са запримљеним информацијама правних лица која су у ресорној надлежности овог министарства, обавјештавамо вас да је једино ЈУ Национални парк „Козара“ имала улагања у траженом периоду и то у укупном износу од 29.252,36 КМ, док остала правна лица нису имала директних инвестиција и улагања на територији наведених општина. Табеларни преглед улагања ЈУ Национални парк „Козара“ достављамо у прилогу овог акта.

               

Прилог: - Jедан примјерак латиничан,                                                               

  - два примјерка ћирилична;

  - Табеларни преглед улагања ЈУ Национални парк „Козара“                      МИНИСТАР

                  -  CD (WОRD 2003)                                                                                    

                                                                                                                                                                   Сребренка Голић

НАПОМЕНА: Табеларни преглед у прилогу доступан у Служби НСРС.

 

ОДГОВОР 11:

Број: 18.04-011-291/18

Датум: _____________

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ

ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Вања Бајић – Клуб посланика СНСД – Милорад Додик, између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске, дана 23. маја 2018. године, поставила је посланичко питање свим министарствима у Влади Републике Српске:

''Овим путем Вам се обраћам да ми доставите списак свих појединачних инвестиција, са називима и вриједностима појединачних пројеката и објеката у које је инвестирано, а који су реализовани или је још увијек у току реализација истих за 2015., 2016. и 2017. годину, као и план инвестиција и улагања за 2018. годину. Информације је потребно доставити појединачно по пројектима и објектима у које је инвестирано, са појединачном вриједношћу инвестиције, а не само укупну вриједност за све пројекте и објекте.

Списак појединачних пројеката, објеката и и инвестиција са њиховом појединачном вриједношћу инвестиције је потребно доставити за сљедеће општине и градове:

 1. Крупа на Уни
 2. Нови Град
 3. Костајница
 4. Козарска Дубица
 5. Приједор
 6. Оштра Лука

Списак појединачних пројеката, објеката и и инвестиција са њиховом појединачном вриједношћу је потребно доставити од стране сљедећих министарстава, свако за своје надлежности и предузећа која су у њиховој надлежности, а која су имала инвестиције у горе наведеним општинама и градовима:

 1. Министарство локалне управе и самоуправе
 2. Министарство правде
 3. Министарство финансија
 4. Министарство просвјете и културе
 5. Министарство унутрашњих послова
 6. Министарство здравља и социјалне заштите
 7. Министарство породице, омладине и спорта
 8. Министарство индустрије, енергетике и рударства
 9. Министарство трговине и туризма
 10. Министарство рада и борачко-инвалидске заштите
 11. Министарство саобраћаја и веза
 12. Министарство науке и технологије
 13. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
 14. Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију
 15. Министарство за избјеглице и расељена лица
 16. Министарство за економске односе и регионалну сарадњу.''

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11 и 34/17), дајемо следећи

О Д Г О В О Р

''У складу са траженим, достављамо податке о појединачним пројектима чији је имплементатор Министарство за избјеглице и расељена лица Републике Српске, реализованим/планираним из буџетских, донаторских и кредитних средстава, како слиједи:

1. Општина Крупа на Уни

Период 2015-2017. године:

Министарство за избјеглице и расељена лица није реализовало пројекте на подручју општине Крупа на Уни у назначеном периоду.

Планирана улагања за 2018. годину:

Нису планирана средства за реализацију пројеката у 2018. години.

2. Општина Нови Град

Период 2015-2017. година:

 

 1. Улагања из буџетских средстава, у складу са Програмом рјешавања проблема расељених лица, повратника и избјеглица

Изградња/обнова инфраструктуре 

Врста пројекта

Износ (КМ)

Асфалтирање улица у повратничким насељима Урије, Буљук, Благај, Видорија, Сухача

68.919

Обнова ватрогасног дома

40.000

Изградња водовода Мала Новска Руишка

50.000

Реконструкција пута у насељу Благај Јапра према Порићима Л=240м

23.000

Реконструкција пута у насељу Масловаре према мезарју Л=160м

17.000

 

 

Подршка пројектима у занатству и пољопривреди – одрживи повратак

Опис помоћи

Износ (КМ)

Новчана помоћ за набавку опреме за пчеларство

5.000

Новчана помоћ за набавку мотокултиватора

5.000

Новчана помоћ за набавку опреме за мужњу

4.000

Набавка сушаре за дрво

2.000

Помоћ за набавку пластеника

2.000

Набавка пољопривредне механизације

2.000

Помоћ за набавку пластеника

2.000

Набавка писаће машине

2.000

Набавка пољопривредне механизације

2.000

Набавка пољопривредне механизације

2.000

 

 

Обнова вјерских објеката

Опис помоћи

Износ (КМ)

Жупа Пресветог тројства - Новчана помоћ за обнову звоника и куполе

10.000

 

 

Укупна улагања у периоду 2015-2017. година

Изградња/обнова инфраструктуре

Одрживи

повратак

Обнова вјерских

објеката

УКУПНО

198.919

28.000

10.000

236.919

 

 

Планирана улагања за 2018. годину:

Изградња/обнова/реконструкција стамбених јединица/инфраструктуре – одабир пројеката у току

Врста пројекта

Износ (КМ)

Финансирање повратка у Републику Српску

50.000

 

 1. Пројекат реконструкције стамбеног фонда – ОПЕЦ 2 (кредитна средства ОФИД Фонд за међународни развој) – период реализације 2016-2017. година

 

Врста пројекта

Износ (КМ)

Изградња/реконструкција/обнова стамбених јединица (2 корисника)

30.299,28

 

 

 1. Регионални програм стамбеног збрињавања (донаторска средства, Развојна банка Савјета Европе)

 

Врста пројекта

Износ (КМ)

Изградња/реконструкција/обнова стамбених јединица (3 корисника) – подпројекат БХ2К1

99.834,01

 

 

Планирана улагања за 2018. годину:

 • Изградња/реконструкција/обнова стамбених јединица (21 корисник) подпројекат БХ2К3 – реализација пројекта у току, укупна вриједност пројекта биће утврђена након провођења јавне набавке извођења радова (планирана у јулу 2018. године)
 • Изградња/реконструкција/обнова стамбених јединица (5 корисника) подпројекат БХ5 – пројекат у припремној фази, укупна вриједност пројекта биће утврђена након провођења јавних набавки
 • Изградња/реконструкција/обнова стамбених јединица (7 корисника) подпројекат БХ6 – пројекат у припремној фази, укупна вриједност пројекта биће утврђена након провођења јавних набавки

3. Општина Костајница

Период 2015-2017. година:

 1. Улагања из буџетских средстава, у складу са Програмом рјешавања проблема расељених лица, повратника и избјеглица

 

Изградња/обнова/реконструкција стамбених јединица

Врста пројекта

Износ (КМ)

Новчана помоћ за завршетак изградње стамбеног објекта (1 корисник)

12.000

 

 

 

 

 

Подршка пројектима у занатству и пољопривреди – одрживи повратак

Опис помоћи

Износ (КМ)

Новчана помоћ за реконструкцију објекта за сточарство

2.000

Новчана помоћ за набавку пољопривредне механизације

4.000

Новчана помоћ за набавку трактора

1.000

Новчана помоћ за набавку пољопривредне механизације

3.000

 

 

Укупна улагања у периоду 2015-2017. година

Изградња/реконструкција/обнова стамбених јединица

Одрживи

повратак

Обнова вјерских

објеката

УКУПНО

12.000

10.000

-

22.000

 

 

Планирана улагања за 2018. годину:

Нису планирана средства за реализацију пројеката у 2018. години.

 1. Регионални програм стамбеног збрињавања (донаторска средства, Развојна банка Савјета Европе)

Планирана улагања за 2018. годину:

 • Изградња/реконструкција/обнова стамбених јединица (5 корисника) подпројекат БХ2К3 – реализација пројекта у току, укупна вриједност пројекта биће утврђена након провођења јавне набавке извођења радова (планирана у јулу 2018. године)
 • Изградња/реконструкција/обнова стамбених јединица (3 корисника) подпројекат БХ5 – пројекат у припремној фази, укупна вриједност пројекта биће утврђена након провођења јавних набавки

4. Општина Козарска Дубица

Период 2015-2017. година:

 1. Улагања из буџетских средстава, у складу са Програмом рјешавања проблема расељених лица, повратника и избјеглица

Изградња/обнова инфраструктуре 

Врста пројекта

Износ (КМ)

Реконструкција улице Ђурђевданска

40.000

 

 

Подршка пројектима у занатству и пољопривреди – одрживи повратак

Опис помоћи

Износ (КМ)

Новчана помоћ за набавку мотокултиватора

3.000

 

 

 Обнова вјерских објеката

Опис помоћи

Износ (КМ)

Жупа Узвишења Светог Крижа - Новчана помоћ за изградњу вјеронаучне дворане

10.000

 

 

Укупна улагања у периоду 2015-2017. година

Изградња/обнова инфраструктуре

Одрживи

повратак

Обнова вјерских

објеката

УКУПНО

40.000

3.000

10.000

53.000

 

 

Планирана улагања за 2018. годину:

Нису планирана средства за реализацију пројеката у 2018. години.

 1. Пројекат затварања колективних центара и алтернативног смјештаја путем обезбијеђења јавних стамбених рјешења – ЦЕБ 2 (кредитна средства Развојне банке Савјета Европе)

 

Планирана улагања за 2018. годину:

Изградња вишестамбеног објекта са 15 станова – вриједност пројекта биће утврђена након провођења јавне набавке извођења радова (планирана у јулу 2018. године)

 1. Регионални програм стамбеног збрињавања (донаторска средства, Развојна банка Савјета Европе)

 

Врста пројекта

Износ (КМ)

Изградња/реконструкција/обнова стамбених јединица (5 корисника) – подпројекат БХ2К1

127.935,82

Изградња/реконструкција/обнова стамбених јединица (4 корисника) – подпројекат БХ4К2

77.671,37

 

 

Планирана улагања за 2018. годину:

 • Изградња/реконструкција/обнова стамбених јединица (3 корисника) подпројекат БХ5 – пројекат у припремној фази, укупна вриједност пројекта биће утврђена након провођења јавних набавки

 

5. Општина Оштра Лука           

Период 2015-2017. година:

 

Изградња/обнова инфраструктуре 

Врста пројекта

Износ (КМ)

Санација локалног пута Марини-Овањска-Шарчевића брдо

34.793

 

 

Подршка пројектима у занатству и пољопривреди – одрживи повратак

Опис помоћи

Износ (КМ)

Новчана помоћ за набавку трактора са прикључцима

2.500

 

 

Обнова вјерских објеката

Опис помоћи

Износ (КМ)

СПЦ општина Оштра Лука - Новчана помоћ за реконструкцију храма

5.000

СПЦ општина Оштра Лука - Санација храма Христа Спаситеља

10.000

СПЦ општина Ресавци, Оштра Лука - Помоћ за изградњу културно духовног центра Патријарха Павле

10.000

 

 

Укупна улагања у периоду 2015-2017. година

Изградња/обнова инфраструктуре

Одрживи

повратак

Обнова вјерских

објеката

УКУПНО

34.793

2.500

25.000

62.293

 

 

Планирана улагања за 2018. годину:

Нису планирана средства за реализацију пројеката у 2018. години.

6. Град Приједор

Период 2015-2017. година:

 1. Улагања из буџетских средстава, а у складу са Програмом рјешавања проблема расељених лица, повратника и избјеглица

 

Изградња/обнова/реконструкција стамбених јединица/инфраструктуре

Врста пројекта

Износ (КМ)

Новчана помоћ за уградњу донираног грађевинско-занатског материјала - Подршка Регионалном Програму стамбеног збрињавања (5 корисника)

25.000

Санација дијела пута Шурковац-гробље Коса-Папићи

43.745

Асфалтирање приступног пута у МЗ Стари Град

33.013

Проширење водоводне мрежа у насељу Раковчани, засеок Рамулићи

10.004

Електрификација-набавка бетонских стубова (50 ком) и електроматеријала

17.077

Новчана помоћ за санацију пута Волар-Чанта

16.000

Реконструкција водоводне мреже у засеоку Хрнићи, МЗ Козарац

26.000

 

 

Подршка пројектима у занатству и пољопривреди – одрживи повратак

Опис помоћи

Износ (КМ)

Новчана помоћ за реконструкцију помоћног објекта за сточарство

7.000

Новчана помоћ за набавку мотокултиватора

5.000

Новчана помоћ за реконструкцију објекта за сточарство

3.000

Новчана помоћ за набавку пољопривредне механизације

2.500

Новчана помоћ за набавку пумпе за воду

2.000

Новчана помоћ за набавку пчелињих друштава и опреме за производњу меда

5.000

Новчана помоћ за изградњу објекта за свињогојство

2.000

Новчана помоћ за набавку стоке

5.000

Новчана помоћ за набавку пољопривредне механизације

2.000

Новчана помоћ за набавку пољопривредне механизације

1.000

Новчана помоћ за набавку пољопривредне механизације

2.000

Новчана помоћ за набавку саднице малина и опреме

4.000

Новчана помоћ за набавку пластеника и система за наводњавање

3.000

Новчана помоћ за набавку пољопривредне механизације

2.000

Новчана помоћ за воћарство

5.000

Новчана помоћ за сточарство

4.000

Новчана помоћ за воћарство

5.000

Новчана помоћ за сточарство

5.000

 

 

Обнова вјерских објеката

Опис помоћи

Износ (КМ)

Епархија бихаћко-петровачка манастир Клисина-новчана помоћ за изградњу пода и иконостаса

5.000

Епархија бихаћко-петровачка манастир Клисина-новчана помоћ

5.000

 

 

Подршка за рад удружења

Опис помоћи

Износ (КМ)

Удружење грађана "Алтруист" Љубија, Приједор

6.000

Регионално удружење избјеглих и расељених лица Приједор

2.000

Хришћанско хуманитарно уружење "Хлеб живота"

2.000

 

 

Укупна улагања у периоду 2015-2017. година

Обнова и реконструкција

Одрживи

повратак

Обнова вјерских

објеката

Подршка за рад удружења

УКУПНО

170.839

64.500

10.000

10.000

255.339

 

 

Планирана улагања за 2018. годину:

 

Изградња/обнова/реконструкција стамбених јединица/инфраструктуре – одабир пројеката у току

Врста пројекта

Износ (КМ)

Финансирање повратка у Републику Српску

140.000

 

 1. Пројекат реконструкције стамбеног фонда – ОПЕЦ 2 (кредитна средства ОФИД Фонд за међународни развој) – период реализације 2016-2017. година

 

Врста пројекта

Износ (КМ)

Изградња/реконструкција/обнова стамбених јединица (1 корисник)

30.299,28

 

 

 

 1. Пројекат затварања колективних центара и алтернативног смјештаја путем обезбијеђења јавних стамбених рјешења – ЦЕБ 2 (кредитна средства Развојне банке Савјета Европе)

 

Врста пројекта

Износ (КМ)

Изградња вишестамбеног објекта са 20 станова

1.017,668,73

 

 

 1. Регионални програм стамбеног збрињавања (донаторска средства, Развојна банка Савјета Европе)

 

Врста пројекта

Износ (КМ)

Набавка и испорука грађевинско-занатског материјала (5 корисника) – подпројекат БХ1К1

55.210,03

Изградња/реконструкција/обнова стамбених јединица (3 корисника) – подпројекат БХ2К1

101.791,43

Изградња/реконструкција/обнова стамбених јединица (37 корисника) – подпројекат БХ2К2

921.052,15

Изградња вишестамбеног објекта са 50 станова – подпројекат БХ3

1.997.296,12

 

 

Планирана улагања за 2018. годину:

 • Изградња/реконструкција/обнова стамбених јединица (15 корисника) подпројекат БХ4К2 – пројекат у припремној фази, укупна вриједност пројекта биће утврђена након провођења јавних набавки
 • Изградња/реконструкција/обнова стамбених јединица (10 корисника) подпројекат БХ5 – пројекат у припремној фази, укупна вриједност пројекта биће утврђена након провођења јавних набавки
 • Изградња вишестамбеног објекта са 32 стана – подпројекат БХ3 - укупна вриједност пројекта биће утврђена након провођења јавне набавке услуга вршења надзора над извођењем.

 

 

 

М и н и с т а р

 

Давор Чордаш

 

С поштовањем,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДГОВОР 12:

Број: 17.04-012-1161/18

Датум: 29.05.2018.              

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Вања Бајић, Клуб посланика СНСД-Милорад Додик, поставио је 23. маја 2018. године између двије сједнице сљедеће посланичко питање:

 1. Овим путем вам се обраћам да ми доставите списак свих појединачних инвестиција, са називима и вриједностима појединачних пројеката и објеката у које је инвестирано, а који су реализовани или је још у току реализација истих за 2015, 2016 и 2017. годину, као и план инвестиција и улагања за 2018. годину. Информације је потребно доставити појединачно по пројектима и објектима у које је инвестирано, са појединачном вриједношћу инвестиције, а не само укупну вриједност инвестиција за све пројекте и објекте.

 

Списак појединачних пројеката, објеката и инвестиција са њиховом појединачном вриједношћу је потребно доставити за сљедеће општине и градове:

 1. Крупа на Уни
 2. Нови Град
 3. Костајница
 4. Козарска Дубица
 5. Приједор
 6. Оштра Лука

 

Списак појединачних пројеката, објеката и инвестиција са њиховом појединачном вриједношћу је потребно доставити од стране сљедећих министарстава, свако за своје надлежности и предузећа која су у њиховој надлежности, а која су имала инвестиције у горе наведеним општинама и градовима:

 

 1. Министарство управе и локалне самоуправе
 2. Министарство правде
 3. Министарство финансија
 4. Министарство просвјете и културе
 5. Министарство унутрашњих послова
 6. Министарство здравља и социјалне заштите
 7. Министарство породице, омладине и спорта
 8. Министарство индустрије, енергетике и рударства
 9. Министарство трговине и туризма
 10. Министарство рада и борачко-инвалидске заштите
 11. Министарство саобраћаја и веза
 12. Министарство науке и технологије
 13. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
 14. Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију
 15. Министарство за избјеглице и расељена лица
 16. Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

 

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске  (Службени гласник Републике Српске, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 31/11) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

Министарство за економске односе и регионалну сарадњу није имало инвестиције у појединачне пројекте и објекте у наведеним општинама и градовима у 2015, 2016, 2017. години, нити планира таква улагања у 2018. години.

С поштовањем,

 

Достављено:                                                                                                                     МИНИСТАР

1 x Наслову,

1 x а/а.                                                                                                                                 Златан Клокић                                                                                                    

 

 

 

 

[1] Износ уложених средстава се не приказује по годинама јер се ради о вишегодишњим пројектима за које се финансијски показатељи финализирају по завршетку пројекта.

23.05.2018
Сазив: 
9