Народни посланик Вељко Марић Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Марић Вељко, Клуб посланика СНСД-Милорад Додик поставио је на Седамнаестој сједници одржаној 28. марта 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

               Молим Вас да грађанима Републике Српске објасните када ће се уредити област, дужина трајања грађевинске дозволе и завршетак објеката.

               У локалним заједницама постоје незавршени грађевински објекти који постају опасност за безбједност грађана и њиховом завршетку не види се крај.

ОДГОВОР:

Број: 15.03-011-157/17

Датум: 21.04.2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање,

Народни посланик Вељко Марић, Клуб посланика СНСД-Милорад Додик, на 17. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној од 28., 29. и 30. марта 2017. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„МИНИСТАРСТВУ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

Молим Вас да грађанима Републике Српске објасните када ће се уредити област, дужина трајања грађевинске дозволе и завршетак објеката.

У локалним заједницама постоје незавршени грађевински објекти који постају опасност за безбједност грађана и њиховом завршетку не види се крај.“

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17) дајемо слиједећи

О Д Г О В О Р

Одредбом члана 136. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 106/15 и 3/16) прописано је да грађевинска дозвола престаје да важи ако се са изградњом објекта за који је издата не почне у року од три године од дана када је грађевинска дозвола постала извршна.

Поменута одредба односи се на почетак изградње објекта и то практично значи да би почетак изградње објекта након наведеног рока била бесправна градња и у том случају постоје инструменти којима је могуће санкционисати инвеститора. Међутим, није могуће изнаћи одговарајуће мјере којима би приморали инвеститора да заврши објекат у прописаном року. У вријеме израде закона којим се регулише област грађења, разматрана је опција прописивања рока завршетка изградње објекта, али се од тога одустало управо због немогућности санкционисања инвеститора у случају неизвршења такве обавезе у прописаном року.

Што се тиче дијела питања који се односи на незавршене грађевинске објекте који постају опасност за безбједност грађана, подсјећамо на одредбу члана 150. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу, којом је прописано да орган управе надлежан за послове уређења простора по службеној дужности или на захтјев заинтересованог лица, рјешењем одређује уклањање објекта или дијела објекта за који се утврди да због физичке дотрајалости, елементарних непогода или ратних дејстава и већих оштећења представља опасност по живот или здравље људи, околне објекте и саобраћај, као и услове и мјере које је потребно спровести, односно обезбиједити при уклањању објекта или дијела објекта. Одредбом става 2. истог члана истог закона прописано је да се околности из става 1. утврђују на основу налаза и мишљења овлашћеног вјештака одговарајуће струке.

 

С поштовањем,

                                                                                                                                                          Mинистар

                                                                                                                                                    Сребренка Голић

 

 

 

 

 

 

 

28.03.2017
Сазив: 
9