Народни посланик Вељко Марић Министарству индустрије, енергетике и рударства

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Марић Вељко, Клуб посланика СНСД-Милорад Додик, поставио је на Двадесет трећој сједници одржаној 27. фебруара 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВО ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРЕТИКЕ И РУДАРСТВА

                Давне 1974. године се кренуло са припремама изградње ХЕ ''Бук Бијела''. Да ли је овај пројекат толико неоправдан да се чека 50 година?

                Молимо да нам одговорите да ли ће тај пројекат угледати свјетло дана или да ће као до сада само се разговарати са потенцијалним концесионарима.

ОДГОВОР:

Број: 05.05/011-152-1/18

Датум: 28.03.2018. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Марић Вељко  (Клуб посланика СНСД-Милорад Додик) на 23. сједници, одржаној 27. фебруара 2018. године, поставио је сљедеће посланичко питање

„Давне 1974. године се кренуло са припремама изградње ХЕ „Бук Бијела“. Да ли је овај пројекат толико неоправдан да се чека 50 година?

Молимо да нам одговорите да ли ће тај пројекат угледати свјетло дана или да ће као до сада само се разговарати са потенцијалним концесионарима.“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Министарство индустрије, енергетике и рударства Републике Српске, узимајући у обзир аспекте постављеног посланичког питања, даје информацију како слиједи:

С обзиром на то да је планским документима у области енергетике предвиђена приоритетна изградња ХЕ „Бук Бијела“ на ријеци Дрини, Влaдa Рeпубликe Српскe je 03.06.2016. године дoдиjeлилa кoнцeсиjу зa изгрaдњу ХE „Бук Биjeлa”, процјењене инсталисане снаге 93,52 MW и процијењене годишње производње 332,3 GWh Конзорцијуму, који су организовали МХ „ЕРС“- МП а.д. Требиње и ЗП „ Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград.

Кoнцeсиja je дoдиjeљeнa нa пeриoд oд 50 гoдинa, a пeриoд изгрaдњe хидрoeлeктрaнe je 5 гoдинa oд дaнa прибaвљaњa пoтрeбних дoзвoла. Вриједност инвестиције је 382.407.793,00 КМ.

У току су активности у циљу обезбjеђења финансијских средстава, те на изради потребне документације у циљу прибављања недостајућих дозвола. До сада су прибављени локацијски услови и еколошка дозвола. Посебне активности се воде у циљу проналажења стратешког партнера, па је из тог разлога 06.07.2017. године,  Влада са кинеском компанијом „China National Aero-Technology International Engineering Corporation“ закњучила Меморандум о сарадњи на реализацији пројекта ХЕ „Бук Бијела“ у Републици Српској. Влада је из истих разлога 27.07.2017. године са кинеском компанијом „Dongfang Electric International Corporation“ закључила Меморандум о разумјевању на реализацији хидроенергетског система „Горња Дрина“ у чијем саставу је и ХЕ „Бук Бијела“.

У реализацију пројекта, кроз припрему документација и обезбјеђење дијела дозвола уложено је 8.557.000 евра. Према концесионом уговору планирано је да се хидроелектрана заврши и пусти у пробни рад у јуну 2022. године.

                                                                                                                 МИНИСТАР

                                                                                                                 Петар Ђокић

 

 

27.02.2018

Име посланика:

Сазив: 
9