Народни посланик Вељко Марић Министарству просвјете и културе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Марић Вељко, Клуб посланика СНСД-Милорад Додик поставио је на Осамнаестој сједници одржаној 11. маја 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

  • Наставници и сарадници клиничких грана медицине на оба медицинска факултета немају исти статус ни права као други на истом Универзитету.
  • Њихов избор у звања не значи запослење на Универзитету, јер тамо су и бирани, него сваке године потписују уговоре на 12 мјесеци и плаћа им се одржани час наставе (отприлике као хонорарним сарадницима). Остале обавезе науке и истраживање је обавезно, али није верификовано.
  • Број ових наставника и сарадника је 2/3 од укупно ангажованих и не знам како се универзитети акредитују.
  • Посебно је неприхватљиво да постоје три радна односа:

-Радни однос са пуним радним временом запослених на Универзитету, без обзира што није у наставној бази.

-Радни однос у наставној бази и неки на годину дана са Универзитетом.

-Радни однос са неком болницом или приватном амбулантом ван сједишта Факултета и Универзитета и неки уговор са Универзитетом.

* Погледати ово у окружењу, Београду и другим универзитетима. Направити то исто, јер је једино могуће.

ОДГОВОР:

Број: 07.032/011-248/17

Датум: 31.05.2017.године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Вељко Марић, на 18. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 11. маја 2017. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„ * Наставници и сарадници клиничких грана медицине на оба медицинска факултета немају исти статус или права као други на истом Универзитету.

   * Њихов избор у звања не значи запослење на Универзитету јер тамо су и бирани него сваке године потписују уговоре на 12 мјесеци и плаћа им се одржани час наставе (отприлике као хонорарним сарадницима). Остале обавезе науке и истраживања је обавезно али није верификовано.

  * Број ових наставника и сарадника је 2/3 од укупно ангажованих и не знам како се универзитети акредитују.

  * Посебно је неприхватљиво да имају три односа.

- Радни однос са пуним радним временом запослених на Универзитету, без обзира што није у наставној бази.

- Радни однос у наставној бази, и неки на годину дана са Универзитетом.

- Радни однос са неком болницом или приватном амбулантом ван сједишта Факултета и Универзитета и неки уговор са универзитетом.

  * Погледати ово у окружењу, Београду и другим Универзитетима. Направити то исто јер је једино могуће?“

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Наставници и сарадници клиничких грана медицине на медицинским факултетима су по пририоди ствари у великом броју у допунском радном односу са универзитетом, а у сталном радном односу са медицинском установом. С једне стране у питању је слободан избор запослених да свој радно-правни однос регулишу са установом коју виде као своју примарну установу и послодавца , док с друге стране према Закону о раду једно лице не може имати два радна односа са пуним радним временом, већ други радни однос заснива кроз уговор о допунском раду. Чланом 15. став 3. Закона о високом образовању одређено је да «Приликом утврђивања испуњености кадровских услова на студијским програмима из области медицинских и здравствених наука, наставници клиничких грана медицинских наука­, који су на високошколској установи у радном односу са непуним радним временом а имају закључен уговор о раду са пуним радним временом са здравственом установом која је наставна база високошколске установе, сматраће се наставницима са пуним радним временом».

Збoг напријед наведеног зa студиjскe прoгрaмe из области медицинских и здравствених н аука нe вaжe исти кaдрoвски услoви o брojу стaлнo зaпoслeних нaстaвникa кao и зa oстaлe стуздиjскe прoгрaмe.

Различите врсте радног односа одређене су Законом о раду и подзаконским прописима из области рада, и нису у надлежности Министарства просвјете и културе.

Наводи овог посланичког питања биће презентовани и предложени на разматрање Радној групи за израду Нацрта Закона о високом образовању, чије су активности на дефинисању нових законских рјешења у току. 

 

                                                                                                            М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                                                                                               др Дане Малешевић

 

11.05.2017
Сазив: 
9