Народни посланик Владо Глигорић Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Владо Глигорић, Клуб посланика СНСД-Милорад Додик, поставио је између двије сједнице, 29. маја 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

                Како ће се примјењивати одредбе члана 26 Закона о храни и члана 67 Закона о ветеринарству у смислу дефинисања одговорног лица за НАССР, добру хигијенску и добру произвођачку праксу?

Потребно је дефинисати ради примјене Закона у пракси, које је то лице и којег образовног профила уколико желимо да се стандарди у производњи и преради хране поштују и примјењују.

ОДГОВОР:

Број: 12.03-011-307/18

Датум,

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Владо Глигорић (Клуб посланика СНСД - Милорад Додик) између двије сједнице, 29. маја 2018. године, поставо је сљедеће посланичко питање:

„Како ће се примјењивати одредбе члана 26. Закона о храни и члана 67. Закона о ветеринарству у смислу дефинисања одговорног лица у смислу дефинисања одговорног лица за HACCP, добру хигијенску и добру произвођачку праксу. Потребно је дефинисати ради примјене Закона у пракси, које је то лице и којег образовног профила уколико желимо да се стандарди у производњи и преради хране поштују и примјењују.“

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 31/11 и 34/17), дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

У циљу усаглашавања са прописима Европске уније наша земља донијела је низ прописа из области хигијене у прехрамбеној индустрији са којима се произвођачи морају усагласити. Захтјеви се односе на хигијену производа, погона, радних површина и особља, поступке одржавање хигијене и коришћена средства.

На тржиштима Европске уније и Свјетске трговинске организације пословање у складу HACCP системом (Hazard Analysis Critical Control Points) постало је обавезујуће још од 2002. године. Једноставно, укључивање стандарда квалитета и безбједности хране у општи систем провјере квалитета у предузећима, постао је услов пословања са партнерима на међународном тржишту. Законска регулатива готово свих развијених земаља обавезује произвођаче хране у тим земљама да успоставе и спроводе у свим фазама производног ланца систем самоконтроле, заснован на принципима добре произвођачке праксе и добре хигијенске праксе, анализе ризика и критичних контролних тачака – HACCP.

Чланом 26. став 1. Закона о храни („Службени гласник Републике Српске“ број 19/17) по угледу на земље у окружењу и у складу са прописима Европске уније дефинисано je да су субјекти у пословању са храном дужни да успоставе и спроводе у свим фазама производног ланца систем самоконтроле, заснован на принципима добре произвођачке праксе и добре хигијенске праксе, анализе ризика и критичних контролних тачака – HACCP. Поред тога истим чланом дефинисано је да за спровођење овог система субјекат у пословању са храном обавезан је да има запослено одговорно лице.

Један од најзначајнијих аспеката у производњи и дистрибуцији хране свакако је њен квалитет и безбједност. Обавеза сваког субјекта у пословању са храном је да тржишту пружи квалитетну храну са одређеним нутритивним својствима и сензорним особинама, али истовремено и хигијенски исправну, безбједну храну, чиме се штити здравље потрошача.

Према дефиницији коју је дао Codex Alimentarius, HACCP је систем за идентификацију, оцјењивање и контролу опасности од значаја за безбједност хране. HACCP је систем безбједности хране који се заснива на анализи и контроли потенцијалних биолошких/микробиолошких, хемијских и физичких опасности којима су изложене сировине, могућих опасности при руковању, производњи, дистрибуцији и конзумирању крајњег производа. HACCP систем је прилагођен свим врстама прехрамбених производа и свим врстама производње и руковања храном.

Примјена HACCP система захтијева тимски приступ рјешавању проблема. Успјешна примјена HACCP захтјева пуну опредјељеност и укљученост руководства и запослених. Дакле, неопходно је да руководство, запослени и одговорно лице које ће бити задужено за успоставу и спровођење програма и поступака за осигурање безбједности хране који се темеље на начелима система HACCP буде добар познавалац технолошког процеса.

Напомињемо, да би увођење и примјена HACCP система дали резултате, неопходна је и обука руководства, запослених и одговорног лица. Веома је важно да руководство и запослени схвате шта је и како функционише овај систем, а да затим науче вјештине које су им потребне за успјешно обављање посла, као и одговарајуће процедуре и радна упутства са описом посла који треба да буде обављен.

 

                                                                                                                                                                    МИНИСТАР

                                                                                                                                                      проф. др Стево Мирјанић

 

 

29.05.2018
Сазив: 
9