Народни посланик Вукота Говедарица Влади Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Вукота Говедарица, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Петој сједници одржаној  10. септембра 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

            Зашто у школској 2015/2016 години није било уписа нове генерације у Високу школу унутрашњих послова, имајући у виду да се велики број припадника МУП-а РС, њих неколико стотина, треба пензионисати у перидоу 2017-2020. година?

            Да ли је уписна политика на Високој школи унутрашњих послова усклађена са политиком пензионисања Министарства унутрашњих послова, како би МУП РС квалитетно и благовремено извршио замјену кадрова који испуњавају услове за пензионисање са новим кадровима?

ОДГОВОР:

Број: С/М-

Датум:           

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ВЛАДА

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање.-

На 5. сједници одржаној 10. септембра 2015. године, народни посланик Вукота Говедарица, Клуб посланика СДС-СРС Републике Српске поставио је посланичко питање Министарству унутрашњих послова Републике Српске.

„Зашто у школској 2015/2016. години није било уписа нове генерације у Високу школу унутрашњих послова, имајући у виду да се велики број припадника МУП-а РС, њих неколико стотина, треба пензионисати у периоду 2017-2020. година?

            Да ли је уписна политика на Високој школи унутрашњих послова усклађена са политиком пензионисања Министарства унутрашњих послова, како би МУП РС квалитетно и благовремено извршио замјену кадрова који испуњавају услове за пензионисање са новим кадровима?“

На постављено питање дајемо сљедећи:

О Д Г О В О Р

            Према плану пензионисања до 2020. године престанак радног односа због испуњења услова за остваривање права код Фонда пензијског и инвалидског осигурања имаће у просјеку 50 полицијских службеника, државних службеника и намјештеника.

            Пензионисање запослених у Министарству унутрашњих  Републике Српске, а нарочито полицијских службеника не одвија се планираном динамиком, из разлога што доприноси за период 1992 – 30.06.1996. године, нису уплаћени и за који Фонд пензијског и инвалидског осигурања не дозвољава појединачну уплату доприноса за исте, те одређени број запослених остаје у радном односу до 65 година живота, иако имају навршених 40 година пензијског стажа.

            С обзиром на горе наведено, број престанака радног односа по основу испуњења услова за остваривање права на старосну пензију, из године у годину се смањује (75 у 2009,; 77 у 2010,; 61 у 2011,; 57 у 2012,; 18 у 2013,; 39 у 2014. години, престанака радног односа) и политика образовања и обуке кадрова мора пратити кадровску пројекцију пензионисања.

            Поред наведеног, 215 лица је са завршеном Високом школом унутрашњих послова који су одрадили волонтерски/приправнички стаж и положили стручни испит, а нису у радном односу, те 26 одрађује волонтерски стаж и пет приправнички стаж.

            Од 378 студената на свим годинама студија Високе школе унутрашњих послова, 30 студената четврте  године ће ускоро завршити студије.

            С обзиром на горе наведено Министарство унутрашњих послова Републике Српске  донијело је одлуку за упис 30 студената ( 25 кандидата мушког и пет кандидата женског пола) у школској 2015/2016. години.

Упис у прву годину редовних студија Високе школе унутрашњих послова биће реализован у октобру текуће године, а фонд наставних часова биће надокнађен, у потпуности до краја школске  године.

 

                                                                                                           

      М И Н И С Т А Р

                                                                                                                 мр Драган Лукач

 

 

 

 

 

 

 

10.09.2015
Сазив: 
9