Народни посланик Вукота Говедарица Влади Републике Српске, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Вукота Говедарица, Клуб посланика СДС-СРС РС, поставио је између двије сједнице, 23. јануара 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

            Тражим да ми доставите податке које организације имају статус од републичког (јавног) интереса, колико их се финансира из буџета Републике Српске и у којем износу, односно тражим да доставите преглед колико средстава им је одобрено у буџету Републике Српске и колико средстава им је исплаћено из буџета Републике Српске у 2017. години (молим да подаци буду аналитички, по организацијама).

ОДГОВОР:

Број:  10.3-011-14/18

Датум: 30.01.2018. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет:  Одговор на посланичко питање

 

Народни посланик Вукота Говедарица, Клуб посланика СДС-СРС РС, поставио је између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске, дана 23. јануара 2018. године, сљедеће посланичко питање Влади Републике Српске:

„Тражим да ми доставите податке које организације имају статус од републичког (јавног) интереса, колико  их се финансира из буџета Републике Српске и у којем износу, односно тражим да доставите преглед колико средстава им је одобрено у буџету Републике Српске и колико средстава им је исплаћено из буџета Републике Српске у 2017. години (молим да подаци буду аналитички, по организацијама).“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске  („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

Почев од 01.01.2016. године, финансирање удружења од јавног интереса као и осталих удружења и фондација врши се из буџета ресорних министарстава. Додјела средстава гранта врши се у складу са ресорним стратегијама и политикама, утврђеним приоритетима, правилима, поступцима и процедурама министарстава.

Одлуком о додјели статуса удружења од јавног интереса („Службени гласник Републике Српске“, бр. 100/06, 117/10 и 7/16) утврђен је статус за 29 удружењa.

У Буџету Републике Српске за 2017. годину, у оквиру Министарства управе и локалне самоуправе планирана је позиција: Текући грантови удружењима од јавног интереса у износу од 80.000,00 КМ. Додјела средстава врши се у складу са Правилником о критеријумима и поступку за додјелу средстава гранта удружењима од јавног интереса, осталим удружењима и фондацијама. Планирана средства су додијељена сљедећим удружењима од јавног интереса: Савезу општина и градова Републике Српске 23.000,00 КМ; Савезу националних мањина Републике Српске 28.000,00 КМ и Асоцијацији „Ствараоци Републике Српске“  29.000,00 КМ.

С поштовањем,                                                                              

                                                                                                                                 

                                                                                                          М И Н И С Т А Р                                    

                                                                                                           Лејла Решић

 

 

23.01.2018
Сазив: 
9