Народни посланик Вукота Говедарица Комисији за концесије Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Вукота Говедарица, Клуб посланика СДС-СРС РС, поставио је на Двадесетој сједници одржаној 18. јула 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

КОМИСИЈИ ЗА КОНЦЕСИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

               У извјештају Комисије за концесије Републике Српске о раду и финансијском извјештају за 2016. годину наведено је да је Влада Републике Српске заједно са Термоелектраном ''Станари'' и Кинеском развојном банком потписала у јуну 2012. године Директан уговор, као предуслов за пуштање средстава по уговору о кредиту.

               Тражим да нам доставите потписани Директан уговор.

ОДГОВОР (ПРЕПИС):

Број: 01-757/17

Датум: 25.07.2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

Предмет: Одговор на посланичко питање, доставља се.-

Веза, Ваш допис број, 02/2-1441-1/17 од 21.07.2017. године

Поштовани,

Достављамо Вам информацију везано за Ваш Допис, број: 02/2-1441-1/17 од 21.07.2017. године, а у вези Посланичког питања народног послника, господина Вукоте Говедарице у вези доставе потписаног Директног уговора. Наиме, Директни уговор у вези са концесијама за изградњу и коришћење термоелектране ''Станари'', за експлоатацију угља на лежиштима Рашковац, Драгаловци и Остружња у Станарима, општина Добој, за експлоатацију питке и индустријске воде на лежишту ''Драгаловци'', општина Добој, закључен је дана 20.06.2012. године између Владе Републике Срспке, ЕФТ-Рудник и Термоелектрана Станари, EFT (HOLDINGS) ApS и Кинеске Развојне Банке.

Обзиром да се у уводним констатацијама Директног уговора, под тачком в), позива на уговор о концесији из 2008. године, чији члан 34. проглашава исти повјерљивим у цјелости, Комисија за концесије Републике Српске, сходно наведеном, предлаже да се за предметне информације обратите Влади Републике Српске, Министарству индустрије, енергетике и рударства као концеденту и потписнику (једној од уговорних страна) уговора о концесији из 2008. године.

С поштовањем,

                                                                                                                         Предсједник Комисије

                                                                                                                     Проф. др Раденко Ђурица

                                                                                                                            (ПОТПИС И ПЕЧАТ)

 

Достављено:

  • Наслову
  • а/а
18.07.2017

Име посланика:

Сазив: 
9