Народни посланик Вукота Говедарица Министарству здравља и социјалне заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Вукота Говедарица, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Осамнаестој сједници одржаној 25. априла 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТРУ ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

               Да ли располажете информација колико има створених обавеза по основу доприноса за здравствено осигурања када су у питању здравствене установе, Влада и владине институције и буџетски остали корисници у 2016. години, посебно и колико су акумулрине обавезе закључно са 31.12.2016. године?

ОДГОВОР:

Број: 11/06-012-252/17
Датум: 25.07.2017. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА

НАРОДНА СКУПШТИНА

Н/р Предсједника

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

             Народни посланик, Вукота Говедарица, је на 18. сједници  Народне скупштине Републике Српске која  је  одржана 25. 26. и 27. априла 2017. године, поставио сљедеће питање:

   „- Да ли располажете информација колико има створених обавеза по основу доприноса за здравствено осигурања када су у питању здравствене установе, Влада и владине институције и буџетски остали корисници у 2016. години, посебно и колико су акумулиране обавезе закључно са 31.12.2016.године?“

           У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

према информацијама које су достављене, из Пореске управе Републике Српске, дана 19.07.2017. године

 

Укупне обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање када су у питању здравствене установе, на дан 31.12.2016. године, износе 83.201.811,58 КМ од чега су обавезе из 2016.године 18.641.504,13 КМ.

Буџетски корисници – Влада и владине институције и буџетски остали корисници, који се финансирају из Трезора Републике Српске, немају неизмирених обавеза по основу доприноса за здравствено осигурање, на дан 31.12.2016. године.

 

 

С поштовањем,                                                                                                      МИНИСТАР

                                                                                                                       Драган Богданић, др мед.

 

 

 

 

 

 

25.04.2017

Име посланика:

Сазив: 
9