Народни посланик Вукота Говедарица Министарству рада и борачко-инвалидске заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Вукота Говедарица, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Деветој сједници одржаној 16. фебруара 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

               Да ли је Влада Републике Српске доносила одлуке о додјелама изузетних (националних) пензија за посебно заслужне грађане, односно лица која имају посебне заслуге за друштвени, привредни, културни и политички развој, као и одбрану Републике Српске.

               Тражим да ми доставите тачан број корисника изузетних пензија, имена корисника, као и висину износа пензије за сваког корисника права појединачно.

ОДГОВОР:

Број: 16-04/4-011-7/2015

Бања Лука, 22.03.2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Вукота Говедарица, Клуб посланика СДС-СРС РС, поставио је на деветој сједници, 16. фебруара  2016. године сљедеће посланичко питање:

„Да ли је Влада Републике Српске доносила одлуке о додјелама изузетних (националних) пензија за посебно заслужне грађане, односно лица која имају посебне заслуге за друштвени, привредни, културни и политички развој, као и одбрану Републике Српске?

Тражим да ми доставите тачан број корисника изузетних пензија, имена корисника, као и висину износа пензије за сваког корисника права појединачно.“

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо  сљедећи

О Д Г О В О Р

„Након доношења Одлуке Уставног суда Републике Српске број: У-64/02  од 31.01.2011. године, којом је утврђено да члан 246. Закона о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник Републике Српске", број 106/05) није у сагласности са Уставом Републике Српске, Влада Републике Српске није доносила одлуке о признаваљу права на изузетну пензију. Чланом 246. став 1. Закона о пензијском и инвалидском осигурању било је прописано да изузетно од чл. 75. и 77. тог закона Влада може, изузетно, лицу које има посебне заслуге за друштвени, политички, привредни и културни развој Републике, као и одбрану Републике, признати право на старосну пензију без обзира да ли испуњава услове за стицање права по том закону или одредити већи износ пензије од износа који би припадао по одредбама тог закона. Ставом 2. истог члана било је прописано да члановима породице умрлог лица из става 1, Влада може, изузетно, признати право на породичну пензију без обзира да ли испуњавају услове за стицање права по том закону или одредити већи износ породичне пензије од износа који би припадао по одредбама тог закона.

За фебруар 2016. године, изузетне пензије су исплаћене за 23 лица и то:

Редни број

Презиме и име корисника

Врста права/

 пензије

Датум остваривања изузетне пензије

Пребивалиште

1.

Веселиновић Радмила

породична

01.01.2002.

Република Српска

2.

Миловановић Милена

породична

01.02.2000.

Република Српска

3.

Калаба Сандра

старосна

01.06.2007.

Република Српска

4.

Кољевић Милица

породична

01.01.2002.

Република Србија

5.

Плавшић Проф Др Биљана

старосна

06.05.1999.

Република Србија

6.

Качавенда Љубомир

старосна

01.07.2010.

Република Српска

7.

Милутиновић Миле

старосна

01.07.2010.

Република Српска

8.

Старовлах Александар

старосна

01.04.2009.

Република Србија

9.

Болтић Ђуја

породична

01.08.2007.

Република Српска

10.

Миловановић Јока

породична

01.09.2003.

Република Српска

11.

Антонић Слободанка

породична

01.09.2003.

Република Српска

12.

Бјелаковић Добрина

породична

01.12.2003.

Република Српска

13.

Марковић Јања

породична

01.09.2003.

Република Српска

14.

Тодоровић Јелисавка

породична

01.09.2003.

Република Српска

15.

Матић Славка

породична

01.09.2003.

Република Српска

16.

Жупић Милева

породична

01.09.2003.

Република Српска

17.

Лугоња Љепосава

породична

01.09.2003.

Република Српска

18.

Вујановић Данка

породична

01.09.2003.

Република Српска

19.

Гаврић Мара

породична

01.09.2003.

Република Српска

20.

Ранкић Милева

породична

01.09.2003.

Република Српска

21.

Бјелица Маринко

породична

01.09.2003.

Република Српска

22.

Лазаревић Милева

породична

01.09.2003.

Република Српска

23.

Симић Витомир

старосна

01.09.2003.

Република Српска

У погледу информације о износу пензије за сваког корисника појединачно, наводимо да подаци о висини примања корисника, у складу са чланом 3. тачка 4. Закона о слободи приступа информацијама („Службени гласник Републике Српске“, број 20/01) и чланом 3. Закона о заштити личних података („Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 49/06, 76/11 и 89/11), представљају личну информцију односно лични податак. Чланом 11. став 3. Закона о слободи приступа информацијама, прописано је да, ако се захтјев за приступ информацијама односи на личне информације, такав захтјев сачињава само физичко лице на којег се захтјев односи, или законски заступник подносиоца захтјева или лице којег је подносилац захтјева овластио у писаној форми за приступ информацијама. С обзиром на изнесено, тражене податке о износу пензије за сваког корисника појединачно не можемо саопштити.“

 

                                                                                                                        МИНИСТАР

                                                                                                             Миленко Савановић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.02.2016
Сазив: 
9