Народни посланик Вукота Говедарица Министарству финансија, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Вукота Говедарица, Клуб посланика СДС, поставио је између двије сједнице, 24. априла 2023. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

            Општина Гацко је током 2018. године дефинисала пројекат доградње водоводног система путем развојног пројекта који је суфинансиран од Европске уније кроз кредитну подршку Европске инвестиционе банке. Уговором, број 02-370-51/18 и одобрењем за изградњу број 03/3-361-6/18, Општина Гацко је потписала уговор са најповољнијим извођачем радова д. о. о. „Бук промет“ Бијељина.

            Као што вам је познато, ријеч је о пројекту водоводне и канализационе структуре у Републици Српској гдје је интересовање исказао велики број локалних заједница у Републици Српској које су вршиле имплементацију пројекта, док је Министарство финансија Републике Српске вршило управљање над наведеним пројектима.

            Тражим да ми одговорите да ли је за наведени пројекат у Општини Гацко својевремено издата грађевинска дозвола?

            Питање постављам са апсолутном намјером јер надлежни у Општини Гацко, откако су радови на предметном уговору заустављени, износе наводе којима оспоравају да грађевинска дозвола у овом предмету постоји.

 

ОДГОВОР:

Број: 06.07/012- 791 -1/23

Датум: 5.5.2023. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

 

Народни посланик Вукота Говедарица, Клуб посланика СДС,  поставио је између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске, дана 24. априла 2023. године, сљедеће посланичко питање:

 

Општина Гацко је током 2018. године дефинисала пројекат доградње водоводног система путем развојног пројекта који је суфинансиран од Европске уније кроз кредитну подршку Европске инвестиционе банке. Уговором, број 02-370-51/18 и одобрењем за изградњу број 03/3-361-6/18, Опшина Гацко је потписала уговор са најповољнијим извођачем радова д.о.о. „Бук промет“ Бијељина.

Као што вам је познатo, ријеч је о пројекту водоводне и канализационе структуре у Републици Српској гдје jе интересовање исказао велики број локалних заједница у Републици Српској које су вршиле имплементацију пројекта, док је Министарство финансија вршило управљање над наведеним пројектима.

Тражим да ми одговорите да ли је за наведени пројекат у Општини Гацко својевремено издата грађевинска дозвола?

Питање постављам са апсолутном намјером јер надлежни у Општини Гацко, откако су радови на предметном уговору заустављени, износе наводе којима оспоравају да грађевинска дозвола у овом предмету постоји.

У складу са чланом 79. и чланом 80. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) као и чланом 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Према усвојеним процедурама Пројекта Водовод и канализација Републике Српске, а у складу са Правилником о начину и поступку реализације пројеката водоводне и канализационе инфраструктуре у Републици Српској (Службени гласник РС“, бр. 116/12, 102/14, да би компонента дефинисана Пројектним планом општине била предмет поступка набавке, потребно је да иста буде предмет оцјене Консултаната ангажованих од Европске инвестиционе банке (тзв. Appraisal Report).

У горе наведеном извјештају провјерава се спремност пројекта да буде имплементиран са правне и техничке стране, што подразумијева и постојање свих неопходних дозвола и сагласности, као и техничко рјешење самог Главног пројекта.

Уколико у моменту сачињавања Извјештаја нису доступне неопходне дозволе и сагласности, Извјештај констатује неопходност прибављања истих.

Министарство финансија (Тим за управљање пројектима) прије давања сагласности на поступак набавке од сваке општине захтјева писмену потврду да су испуњени горе наведени услови, односно да је прибављена неопходна грађевинска дозвола и да су ријешини сви имовинско-правни односи или да ће исто бити урађено прије увођења извођача у посао.

 

У конкретном случају, општина Гацко је добила позитивну оцјену Консултаната и прибавила неопходне дозволе и сагласности. Грађевинска дозвола по предметном уговору је издата 01.10.2018 под бројем: 03/3-361-6/18 и иста се налази у прилогу овог одговора.

 

С поштовањем,

                                                                                                                               МИНИСТАР

 

                                                                                                                              Зора Видовић

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Прилог достипан у Служби НС РС.

 

24.04.2023

Име посланика:

Сазив: 
11