Народни посланик Вукота О. Говедарица Министарству индустрије, енергетике и рударства

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Вукота Говедарица, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је између двије сједнице 2. јула 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВО ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

Тражимо да нам доставите податке о измирењу обавеза према Републици Српској предузећа из области нафтне индустрије Републике Српске: ''Рафинерија нафте'' а.д. Брод, ''Рафинерија уља Модрича'' а.д. Модрича и ''Петрол'' а.д. Бањалука, чија вриједност је исказана у члану 5. Закона о условима продаје акција предузећа из области нафтне индустрије Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 20/7, 68/7 и 63/11), а начин измирења одређен у члану 6. истог Закона, коју је преузео купац предузећа из области нафтне индустрије Републике Српске.

ОДГОВОР:

Број: 05.06/011-204-1/15

Датум, 21.07.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ:  Одговор  на посланичко питање, доставља се      

Народни посланик Вукота Говедарица (Клуб посланика СДС-СРС РС), између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске, 02. јула  2015. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

Тражимо да нам доставите податке о измирењу обавеза према Републици Српској предузећа из области нафтне индустрије Републике Српске: Рафинерија нафтеа.д. Брод, „Рафинерија  уља“ а.д. Модрича  и „Петрол“ а.д. Бања Лука, чија је вриједност исказана у члану 5. Закона о условима продаје акција предузећа из области нафтне индустрије Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 20/07, 68/07 и 63/11), а начин измирења одређен у члану 6. Истог Закона, коју је преузео купац  предузећа  из  области нафтне  индустрије Републике Српске.

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

 ОДГОВОР

 

На основу података са којима располаже Министарсво индустрије, енергетике и рударства, а према акту  Министарства финансија, Пореска управа Републике Српске,  број: 06/1.01/0701-052-1172/15 од 16.06.2015. године, репрограмиране пореске обавезе предузећа нафтне индустрије по пореском обвезнику износе, како слиједи:

„Рафинерија нафте“ а.д. Брод – укупне репрограмиране пореске обавезе  износе 127.373.918,64 КМ од чега је, на дан 30.06.2015. године, наплаћено 45.910.309,55 КМ, а остатак дуга по овом репрограму износи 81.463.609,09 КМ. Мјесечна рата по овом репрограму износи 2.122.898,65 КМ. Према томе овај порески обвезник је у преплати за 20.435.525,75 КМ по репрограмираним обавезама, и на дан 30.06.2015. године, нема доспјелих а неизмирених обавеза;

 „Рафинерија уља“ а.д. Модрича –  укупне  репрограмиране пореске  обавезе износе 566.495,02 КМ, КМ од чега је на дан 30.06.2015. године наплаћено 113.301,06 КМ, а остатак дуга по овом репрограму износи 453.193,96 КМ. Мјесечна рата по овом репрограму износи 9.441,58 КМ, из чега је видљиво да порески обвезник „Рафинерија уља“ а.д. Модрича , на дан 30.06.2015. године, нема доспјелих а неизмирених обавеза, и

„Нестро Петрол“ а.д. Бања Лука – укупне репрограмиране пореске обавезе износе 10.521.029,67 КМ од чега је на дан 30.06.2015.г. наплаћено 2.104.207,47 КМ и остатак дуга по овом репрограму је 8.416.822,20 КМ. Мјесечна рата по овом репрограму износи 175.350,49 КМ.   Порески обвезник „Нестро петрол“ а.д. Бања Лука, на дан 30.06.2015. године, нема доспјелих а неизмирених обавеза.

  С поштовањем,

                                                                                                                                                                                  

                                             МИНИСТАР

                                            Петар Ђокић

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

02.07.2015
Сазив: 
9