Народни посланик Горан Селак Министарству рада и борачко - инвалидске заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Горан Селак, Клуб посланика СПС, поставио је на Двадесет другој сједници, одржаној 31. маја 2022. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

С обзиром да је Ваш колега и Ваш партијски шеф више пута на федералним медијима и на јавном сервису Републике Српске изјавио да се у Сребреници десио геноцид, борце занима да ли је то политика Социјалистичке партије из које долазите, односно да ли се слажете са ставом Вашег предсједника?

ОДГОВОР:

Број: 16-05-011-16-   /22

Бања Лука,09.06.2022. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се.-

Народни посланик Горан Селак, Посланичка група Социјалистичке партије Српске, поставио је на Двадесет другој редовној сједници Народне Скупштине Републике Српске, одржаној 31. маја и 1. јуна 2022. године, сљедеће посланичко питање:

„С обзиром да је Ваш колега и Ваш партијски шеф више пута на федералним медијима и на јавном сервису Републике Српске изјавио да се у Сребреници десио геноцид, борце занима да ли је то политика Социјалистичке партије из које долазите, односно да ли се слажете са ставом Вашег предсједника?“

ОДГОВОР

У члану 25. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, бр: 115/18,111/21 и 15/22) прописана је надлежност Министарства рада и борачко-инвалидске заштите, и то - обављање управних и других стручних послова, који се односе на: радне односе радника и њихова права из рада у свим облицима рада, изузев радника који имају статус државних службеника, зарада и осталих примања по основу рада, запошљавање, професионалну рехабилитацију, оспособљавање и запошљавање инвалида, заштиту на раду, међународне конвенције из области рада, колективни уговор, привремено запошљавање радника у иностранству у координацији са надлежним органима БиХ, остваривање права радника привремено запослених у иностранству, њихов повратак и запошљавање, пензијско и инвалидско осигурање за све облике рада, сарадња са другим органима и организацијама ради развоја и унапређивања европских интеграционих процеса, заштиту бораца, војних инвалида и чланова породица погинулих бораца и умрлих војних инвалида ослободилачких ратова, заштиту цивилних инвалида рата и чланова породица цивилних жртава рата, управне и друге послове у вези са војним евиденцијама учесника Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уређивање и одржавање споменика и спомен-обиљежја и војничких гробова, обиљежавање важних историјских догађаја ослободилачких ратова, израду законских и подзаконских аката из надлежности Министарства и друге послове у складу са законом.

У члану 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 123/18), прописано је да се посланичко питање, које се по садржини односи на дјелокруг одређеног министарства или другог републичког органа управе, упућује том министарству или органу управе ради припремања одговора.

Слиједом напријед наведеног, а имајући у виду садржину постављеног питања, које се односи лични став министра рада и борачко-инвалидске заштите, а не на надлежност институције коју представља и која је прописана Законом, Министарство рада и борачко-инвалидске заштите, није надлежно за давање одговора.

 

           

 

                                                                                                                                       МИНИСТАР

                                                                                                                               Душко Милуновић

 

 

 

31.05.2022

Име посланика:

Сазив: 
10