Народни посланик Горан Ђорђић Влади Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Горан Ђорђић, самостални посланик, поставио је на Двадесет трећој сједници одржаној 6. фебруара 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, потпредсједници Голић

Вама се обраћам из разлога што ће требати информација из више министарстава.

Значи, мала хидроелектрана на ријеци Врбашкој у Горњим Подграцима је у вази изградње, значи занима ме да ли је  урађена и да ми се достави писмено студија утицај на животну средину, наравно  подаци из Министарства г-дина Ђокића да ли је концесионар све овај  достави како треба и онда кључно питање, а то је питање за Министарство пољопривреде колико ће изградња мале хидроелектране у Подграцима утицати на изградњу бране односно велики пројекат  наводњавања воћњака подкозарских и пољопривредног земљишта који је ево у интензивној фази планирања, а добили смо информацију  да овај новац од Клиничког дуга који је дошао из Русије већ прва транша је одобрена зато, а мислим прича се о томе, а чуо сам  о томе и на овом регионалном савјетовању пољопривредних произвођача  који је неки дан одржан у Градишци.

ОДГОВОР:

Број: 05.05/011-82-1/18

Датум: 16.02.2018. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Горан Ђорђић (самостални посланик), на Двадесетој  трећој сједници, одржаној 6. фебруара 2018. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

                „Вама се обраћам из разлога што ће требати информација из више министарстава. Значи, мала хидроелектрана на ријеци Врбашкој у Горњим Подграцима је у фази изградње, значи занима ме да ли је урађена и да ми се достави писмено студија утицај на животну средину, наравно подаци из Министарства г-дина Ђокића да ли је концесионар све овај доставио како треба и онда кључно питање, а то је питање за Министарство пољопривреде, колико ће изградња мале хидроелектране у Подграцима утицати на изградњу бране односно велики пројекат наводњавања воћњака подкозарских и пољопривредног земљишта који је ево у интензивној фази планирања, а добили смо информацију да овај новац од Клиничког дуга који је дошао из Русије већ прва транша је одобрена за то, а мислим прича се о томе, а чуо сам о томе и на овом регионалном савјетовању пољопривредних произвођача који је неки дан одржан у Градишци.

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Oво министарство није додијелило концесију и нема никакве податке о изградњи мале хидроелектране на ријеци Врбашкој у Горњим Подграцима. Према подацима којима располаже ово министарство, у Горњим Подграцима је у плану изградња само двије мале хидроелектране, и то МХЕ „Ситонија“ на рјечици Тисовача и МХЕ „Голубача“ на рјечици Голубача инсталисане снаге до 250 kW, за које није потребно прибавити концесију а прибављене су грађевинске дозволе, те су исте у складу са Законом о обновљивим изворима и ефикасној когенерацији и Упутством о вођењу Регистра пројеката обновљивих извора и у ефикасној когенерацији уписане у Регистар пројеката.

                                                                                                                                МИНИСТАР

                                                                                                                             Петар Ђокић

 

06.02.2018
Сазив: 
9