Народни посланик Горан Ђорђић Влади Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Горан Ђорђић, самостални посланик, поставио је на Двадесет четвртој сједници одржаној 27. марта 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Зашто се Влада Републике Српске повукла из Пројекта дијаспора за развој Д-4-Д, који финансира Влада Швајцарске и да ли ће то имати последице по општине које потогово оне општине гдје се тај пројекат имплементира на територији Републике Српске, а то су свакако Приједор, Лакташи, Братунац и Бијељина?

ОДГОВОР:
Број: 17.01 – 012- 800 /18

Датум: 15.06.2018. године

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

НАРОДНА СКУПШТИНА

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Горан Ђорђић, самостални посланик, поставио је на Двадесет четвртој сједници Народне скупштине Републике Српске одржаној 27. марта 2018. године, сљедеће посланичко питање:

„Зашто се Влада Републике Српске повукла из Пројекта дијаспора за развој Д-4-Д, који финансира Влада Швајцарске и да ли ће то имати последице по општине које поготово оне општине гдје се тај пројекат имплементира на територији Републике Српске, а то су свакако Приједор, Лакташи, Братунац и Бијељина?“

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број: 10/09) и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 31/11 и 34/17), дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

Пројекат ,,Уврштавање концепта миграција и развоја у релевантне, политике и активности у БиХ – дијаспора за развој“ је пројекат који заједнички реализују Развојни програм Уједињених нација (УНДП) у БиХ, Међународна организација за миграције (ИОМ) у БиХ, Амбасада Швајцарске у БиХ и Министарство за људска права и избјеглице БиХ. У тексту пројекта наводи се да пројекат има за циљ побољшање социо-економских прилика и перспектива за становнике БиХ, те унапређење њиховог квалитета живота кроз снажнију сарадњу са дијаспором кроз три компоненте:

1.Министарство за људска права и избјеглице БиХ и Министарство иностраних послова БиХ у сарадњи са институцијама власти на свим нивоима БиХ користе и развијају инструменте за активно увезивање и сарадњу са дијаспором и њиховим организацијама;

2.Локалне власти усклађују своје развојне стратегије са стратешким оквиром БиХ за сарадњу са дијаспором истовремено пружајући већи број и боље услуге члановима дијаспоре, те подржавајући локалне иницијативе којима привлачи инвестиције и знање дијаспоре;

3.Партнери из дијаспоре преносе знање и вјештине и остварују заједничке инвестиције с приватним сектором у БиХ доприносећи стварању нових радних мјеста.

Влада Републике Српске је на 143. сједници одржаној 14. септембра 2017. године разматрала Информацију о активностима на пројекту „Уврштавање концепта миграција и развоја у релевантне, политике и активности у БиХ – дијаспора за развој“, те својим закључком број 04/1-012-2-2184/17 од 14. септембра 2017. године, подржала све активности које имају за циљ даље унапређење  сарадње институција Републике Српске и агенција УН у БиХ,  уз услов да се коментари и сугестије надлежних институција Републике Српске, уложени на текст пројектног приједлога, уваже, поштујући уставне надлежности Републике Српске.

Имајући у виду претходно,  а узимајући у обзир закључке  и ставове релевантних актера у Републици Српској, те  сматрајући да је питање дијаспоре у контексту БиХ веома комплексно, више пута je наглашено да треба уважити   чињеницу  да политичка димензија овог  питања не може бити предмет рјешавања кроз реализацију овог или сличног пројекта. С друге стране  пројекат конципиран на овакав начин није прихватљив са становишта непостојања консензуса око кључних питања која се тичу дијаспоре, а која кроз одређене пројектне активности не могу бити подлога за усаглашавање политичких ставова.

Такође, доношење стратегија и стратешких оквира на нивоу БиХ, а што произилази из овог пројекта је неприхватљиво с обзиром и на закључак Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-510/16 од 04. марта 2016. године којим је заузела став да не прихвата доношење било каквих планских или стратешких докумената, који би представљали основ за доношење закона на нивоу заједничких институција БиХ, чији је крајњи циљ пренос надлежности са ентитета на заједничке институције БиХ, супротно Уставу Републике Српске. Посебно је спорно што Министарство за људска права и избјеглице БиХ користи овај пројекат, а уз подршку Амбасаде Швајцарске у БиХ и Развојног програма Уједињених нација у БиХ (УНДП) како би наметнула своју визију постојања тзв. босанско-херцеговачке дијаспоре.

Иако је Министарство за економске односе и регионалну сарадњу након бројних дописа и апела, добило обавјештење да ће се сви приједлози Владе Републике Српске уврстити у приједлог пројекта ,,Дијаспора за развој“, те да неће улазити у суштину онога што се назива дијаспора српског, хрватског и бошњачког народа као и да неће наметати никаква рјешења мимо институција Републике Српске, то се није испоштовало.

Наиме, у складу са једном од активности из наведеног пројекта отпочело је формирање представничких тијела БиХ дијаспоре у Аустрији и Њемачкој. Дана 02. децембра2017. године у Штутгарту је организован други састанак за успостављање представничког тијела исељеништва БиХ у Њемачкој, у складу са Политиком о сарадњи са исељеништвом Министарства за људска права и избјеглице БиХ, на коме су донијети закључци који су у супротности са опредјељењима Владе Републике Српске, уставним уређењем БиХ и Републике Српске, те интересима дијаспоре из Републике Српске.

У Бањој Луци је 24. фебруара 2018. године, на иницијативу и под покровитељством предсједника Републике Српске одржан Први форум дијаспоре на којем је усвојен сет закључака у складу са којим се, између осталог, тражи да се зауставе све активности које су  усмјерене ка  реализацији активности у оквиру пројекта Дијаспора за развој, те  је закључено да је диjaспoрa вaжaн рeсурс Рeпубликe Српскe jeр су тo људи кojи мoгу дa дoпринeсу, нe сaмo сaдaшњим, нeгo и будућим прoцeсимa у Рeпублици Српскoj. Такође, учесници Форума су се усагласили да је потребно да Република Српска развија властите капацитета за сарадњу са дијаспором, те ствари институционални и стратешки оквир  Републике Српске за сарадњу за својом дијаспором, независно од институција са нивоа БиХ. С друге стране чињеница је да је на снази Меморандум о сарадњи, односно заједничком наступу према дијаспори закључен између  Републике Српске и Републике Србије 2013. године и да се у оквиру истог заједнички реализују бројне активности.

Дана 26. фебруара 2018. године промовисан је портал (dijaspora.mhrr.gov.ba) који је креиран у оквиру пројекта "Дијаспора за развој", који је пројект Владе Швајцарске и Министарства за људска права и избјеглице у партнерству с Развојним програмом Уједињених нација (УНДП) и Међународном организацијом за миграције (ИОМ) у БиХ. Портал је израђен без  сагласности  надлежних институција Републике Српске и без  учешћа представника Републике Српске у  изради истог.

Стога, Влада Републике Српске је на сједници одржаној дана 01.03.2018. године разматрала Информацију о активностима на пројекту „Уврштавање концепта миграција и развоја у релевантне, политике и активности у БиХ – дијаспора за развој“, те донијела закључак да стопира своје учешће у поменутом пројекту и повлачи своје именоване представнике из Пројектног одбора. Такође, Влада Републике Српске сматра да је неприхватљиво покретање иницијатива од стране заједничких институција на нивоу БиХ и међународних актера у БиХ, које се односе на  сарадњу са дијаспором, без претходне  сагласности  надлежних институција на нивоу ентитета и из тог разлога остаје при ставу да не прихвата доношење било каквих планских или стратешких докумената, који би представљали основ за доношење закона на нивоу заједничких институција БиХ, а чији је крајњи циљ пренос надлежности са ентитета на заједничке институције БиХ, супротно Уставу Републике Српске.

Све горе наведене чињенице и ставови, условљени су великим бројем покушаја да се постигне договор и промијени начин рада по питању Пројекта ,,Дијаспора за развој“, а који и поред аргументованог заступања становишта Републике Српске није постигнут.

Након што је Влада Републике Српске одбила даље учешће у Пројекту, на састанку организованом са предложеним представником општина и градова који су били укључени у исти, постигнута је сагласност да је питање дијаспоре политички комплексно питање, те да општине подржавају закључке Владе Републике Српске од 01. марта 2018. године. Такође, договорено је да се обаве консултације са међународним партнерима како би представници Републике Српске појаснили своје ставове и предуприједили било какве негативне посљедице по општине и градове из Српске.

С тим у вези, обављене су консултације са представницима Уједињених нација у БиХ и том приликом информисани смо да  неучествовање  Владе Републике Српске у предметној пројектној иницијативи неће имати  негативне посљедице нити ће утицати на досадашње, тренутне и будуће  иницијативе и пројекте које институције Републике Српске, као и општине и градови у Републици  Српској реализују са представницима Уједињених нација и специјализованим агенцијама и фондовима Уједињених нација у Републици Српској и БиХ.

 

                                                           М И Н И С Т А Р                                                                                                                             

                                                             Златан Клокић

 

 

 

27.03.2018

Име посланика:

Сазив: 
9