Народни посланик Горан Ђорђић Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Горан Ђорђић, самостални посланик, поставио је на Двадесет трећој сједници одржаној 6. фебруара 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, потпредсједници Голић

Вама се обраћам из разлога што ће требати информација из више министарстава.

Значи, мала хидроелектрана на ријеци Врбашкој у Горњим Подграцима је у вази изградње, значи занима ме да ли је  урађена и да ми се достави писмено студија утицај на животну средину, наравно  подаци из Министарства г-дина Ђокића да ли је концесионар све овај  достави како треба и онда кључно питање, а то је питање за Министарство пољопривреде колико ће изградња мале хидроелектране у Подграцима утицати на изградњу бране односно велики пројекат  наводњавања воћњака подкозарских и пољопривредног земљишта који је ево у интензивној фази планирања, а добили смо информацију  да овај новац од Клиничког дуга који је дошао из Русије већ прва транша је одобрена зато, а мислим прича се о томе, а чуо сам  о томе и на овом регионалном савјетовању пољопривредних произвођача  који је неки дан одржан у Градишци.

ОДГОВОР:

Број: 15.04.011-77/18

Датум, 19.02.2018.године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање, доставља се

Овом Министарству дана 14.02.2018.године путем Генералног секретаријата Владе Републике Српске, уз допис број 04.2-011-63/18 од 13.02.2018. године, достављено je посланичко питање самосталног народног посланика Горана Ђорђића.

Самостални народни посланик Горан Ђорђић на 23. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 6. фебруара 2018.године поставио је Влади Републике Српске, потпредсједници Голић, сљедеће посланичко питање:      

„Вама се обраћам из разлога што ће требати информације из више министарстава.

Значи, мала хидроелектрана на ријеци Врбашкој у Горњим Подграцима је у вази изградње, значи занима ме да ли је урађена и да ми се достави писмено студија утицаја на животну средину, наравно подаци из Министарства г-дина Ђокића да ли је концесионар све овај достави како треба и онда кључно питање, а то је питање за Министарство пољопривреде колико ће изградња мале хидроелектране у Подграцима утицати на изградњу бране односно велики пројекат наводњавања воћњака подкозарских и пољопривредног земљишта који је ево у интензивној фази планирања, а добили смо информацију да овај новац од Клиничког дуга који је дошао из Русије већ прва транша је одобрена зато, а мислим прича се о томе, а чуо сам о томе и на овом регионалном савјетовању пољопривредних произвођача који је неки дан одржан у Градишци.“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи:

О Д Г О В О Р

               

 

                У складу са прописима којима је уређена заштита животне средине за сва постројења за производњу хидролектричне енергије спроводи се поступак процјене утицаја на животну средину, без обзира на инсталисану снагу постројења, а за спровођење поступка надлежно је Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију.

Имајући у виду садржину посланичког питања, обавјештавамо вас да је увидом у службене евиденције овог министарства утврђено да до дана сачињавања овог одговора Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију није запримило захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину нити захтјев за одобравање студије утицаја на животну средину као ни захтјев за еколошку дозволу за малу хидроелектрану на ријеци Врбашкој у Горњима Подграцима.

                Такође, напомињемо и то да ово министарство нема ни запримљене захтјеве за издавање локацијских услова нити грађевинске дозволе за изградњу поменуте мале хидроелектране на ријеци Врбашкој у Горњима Подграцима.      

Прилог: - Jедан примјерак латиничан,                                                              

  - два примјерка ћирилична;                                                                МИНИСТАР

                  -  CD (WОRD 2003)                                                                                    

                                                                                                                                Сребренка Голић          

 

06.02.2018
Сазив: 
9