Народни посланик Гордана Видовић Влади Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Гордана Видовић, Клуб посланика ПДП, поставила је на Осмој сједници одржаној 3. децембра 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

               Радници АД „Столарија“ Модрича, које је ликвидирано, не могу да преузму своје радне књижице, јер им нису уплаћени порези и доприноси, односно није им повезан радни стаж.

               Молим вас да ми одговорите да ли Влада Републике Српске има намјеру да радницима овог предузећа регулише уплате пореза и доприноса, како би исти могли да остваре своја права?

ОДГОВОР:
Број: 18.03-011-570/19

Датум: 30.12.2019. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор  на посланичко питање

Народни посланик Гордана Видовић, Клуб посланика ПДП, поставила је на Осмој сједници  одржаној 3. децембра 2019. године, сљедеће посланичко питање: 

„Радници АД „Столарија“ Модрича, које је ликвидирано, не могу да преузму своје радне књижице, јер им нису уплаћени порези и доприноси, односно није им повезан радни стаж.

Молим вас да ми одговорите да ли Влада Републике Српске има намјеру да радницима овог предузећа регулише уплате пореза и доприноса, како би исти могли да остваре своја права?“

У складу са чланом 80. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 123/18) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи

            ОДГОВОР

               Програмом социјалног збрињавања радника који  процесом приватизације, стечаја и ликвидације предузећа остају без запослења („Службени гласник Републике Српске“ број 68/03) предвиђена је уплата доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и допринос за запошљавање за период од 1. јануара 1998. године до дана отварања стечајног и ликвидационог поступка  у циљу повезивања пензијског стажа радницима и остваривања права  за случај незапослености.

               Захтјев за коришћење средстава за уплату доприноса путем наведеног програма подноси се Министарству рада и борачко-инвалидске заштите, а исти подносе заитересовани субјекти на које се односе  мјере из програма, у року од 30 дана од дана приватизације, односно отварања стечајног или ликвидационог поступка.

               Обзиром на наведено, а у циљу давања одговора на посланичко питање затражили смо од Министарства рада и борачко-инвалидске заштите информацију о могућности уплате пореза и доприноса, односно повезивању стажа радницима АД „Столарија“ Модрича.

               Министарство рада и борачко-инвалидске заштите je, у свом акту број: 16-04-011-27/2019 од 31.12.2019. године доставило обавјештење да нису до сада запримили захтјев за социјално збрињавање радника предметног предузећа, те  да без поднесеног захтјева  Комисија не може проводити било какве радње везано за уплату доприноса путем Програма социјалног збрињавања радника који процесом приватизације, стечаја или ликвидације предузећа остају без посла.

              

                                                                                                                              МИНИСТАР

 

                                                                                                                      Вјекослав Петричевић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.12.2019

Име посланика:

Сазив: 
10