Народни посланик Гордана Видовић Министарству за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Гордана Видовић, Клуб посланика ПДП, поставила је на Шестој сједници одржаној 8. октобра 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗА НАУЧНОТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ, ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО

 

                Докле се дошло са процесом акредитације универзитета у Бањој Луци и Источно Сарајеву од стране Агенције за развој високог образовања и осигурања квалитета БиХ?

 

ОДГОВОР:
Број:19.040/011-481/19

Датум: 29.10.2019. године

                            

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање, доставља се

 

 

             Народни посланик Гордана Видовић, Клуб посланика ПДП, на наставку Шесте редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске, одржаном 7-10. октобра 2019. године, поставила је сљедеће посланичко питање:

 

„Докле се дошло са процесом акредитације универзитета у Бањој Луци и Источном Сарајеву од стране Агенције за развој високог образовања и осигурања квалитета БиХ?“.

 

             У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17) дајемо  с љ е д е ћ и

 

О Д Г О В О Р

 

                Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво је упутило дана 24.10.2019. године упит Агенцији за акредитацију високошколских установа Републике Српске, којим је тражено изјашњење у вези са посланичким питањем.

У одговору Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске је наведено да су Универзитет у Бањој Луци и Универзитет у Источном Сарајеву и пријављени студијски програми оба универзитета акредитовани правоснажним Рјешењем о акредитацији број: 01/1.4.92-7/18 од 26.03.2019. године и правоснажним Рјешењем о акредитацији број: 01/1.3.66-6/18 од 26.03.2019. године, издатим од стране ЈУ Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске.

Даље је наведено да су наведена Рјешења о акредитацији евидентирана у Регистру високошколских установа који се води у Министарству за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске и Центру за информисање и признавање докумената из области високог образовања (ЦИП Мостар).

И поред правоснажних рјешења о акредитацији ове двије високошколске установе и студијски програми још увијек нису уписани у регистар акредитованих високошколских установа на БиХ нивоу, који води Агенција за развој високог образовања и осигурање квалитета. Упис у Државни регистар акредитованих високошколских установа опструише директор Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета супротно Оквирном закону и другим прописима у области акредитације. 

Због низа незаконитих радњи у поступку именовања комисија стручњака, издавања препорука о акредитацији и евидентирања рјешења о акредитацији у државни регистар на нивоу БиХ, Универзитет у Бањој Луци, Универзитет у Источном Сарајеву и Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске су поднијели кривичну пријаву против директора Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета, Енвера Халиловића. Посебно наглашавамо да директор Халиловић испуњава услове за одлазак у пензију (године старости и године стажа осигурања), али институције БиХ  нису ништа предузеле по том питању.

 

 

 

                                                                                                                                             М И Н И С Т А Р

                                                                                                           

                                                                                                                        мр Срђан Рајчевић

 

 

08.10.2019

Име посланика:

Сазив: 
10