Народни посланик Давор Шешић Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Давор Шешић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Другој сједници одржаној 3. фебруара 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

-МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

Да ли је министарка просторног уређења, грађевинарства и екологије Сребренка Голић фактички дала еколошку дозволу Топлани а.д. Бања Лука, по којој може да спаљује и отпадни талог из Рафинерије Брод?

ОДГОВОР:

Број: 15.04-011-33/14

Датум: 16.02.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање,

Народни посланик Давор Шешић на Другој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 03, 04 и 05 фебруара 2015. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

  • Да ли је министарка просторног уређења, грађевинарства и екологије Сребренка Голић фактички дала еколошку дозволу Топлани а.д. Бања Лука, по којој може да спаљује и отпадни талог из Рафинерије Брод?

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо слиједећи:

ОДГОВОР

  • Рјешењем о еколошкој дозволи издатим у складу са Законом о заштити животне средине  за постројење за производњу и дистрибуцију топлотне енергије у Бањој Луци, инсталисаног капацитета 232 MW (4x58 MW) утврђене су мјере за спречавање и смањење утицаја на животну средину те обавезе које се односе на мониторинг загађујућих материја у све дијелове животне средине. Ово рјешење је издато у складу са захтјевом одговорног лица «Топлана“ а.д. Бања Лука.
  • Основна обавеза која се односи на коришћење енергената у свакој котловници је да се користи само онај енергент који одговара техничким карактеристикама котла.
  • Као енергент за рад котлова у предметном постројењу може се користити уље за ложење - мазут и то на начин да се емисије полутаната у ваздух ускладе са дозвољеним граничним вриједностима. У еколошкој дозволи није утврђено коришћење других енергената изузев уља за ложење – мазут.

 

 

                                                                                               МИНИСТАР

                                                                                             Сребренка Голић

 

 

03.02.2015

Име посланика:

Сазив: 
9