Народни посланик Давор Шешић Министарству здравља и социјалне заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Давор Шешић, Клуб посланика СДС-СРС РС, поставио је на Двадесет трећој сједници одржаној 21. марта 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

                Како се поступа са ампутираним дијеловима људског тијела у Клиничком центру? Гдје се одлажу ампутирани дијелови?

ОДГОВОР:

Број: 11/04-012-191/18

Датум: 10.04.2018. год.

РЕПУБЛИКА СРПСКА

НАРОДНА СКУПШТИНА

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Давор Шешић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Двадесет трећој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 21. марта 2018. год. сљедеће посланичко питање:

„Како се поступа са ампутираним дијеловима људског тијела у Клиничком центру? Гдје се одлажу ампутирани дијелови?“

ОДГОВОР:

По правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник Републике Српске“, број 19/15), у Каталогу отпада, патоанатомски отпад је обиљежен шифром 18 01 02, а у који спадају дијелови тијела и органи, укључујући и кесе са крвљу и крвне продукте (изузев 18 01 03).

На основу Правилника о управљању медицинским отпадом („Службени гласник Републике Српске“, број 90/06), у члану 12. тачка 4. наводи се да отпад који има етичко значење (људски лешеви, дијелови тијела, органи или ткива одстрањени при операцијама) или анималног поријекла (остаци лабораторијских животиња) послије обавезне правно формалне порцедуре селектују се и у складу са прописаном процедуром здравствене установе уступа породици, односно погребној служби и на законом прописан начин сахрањује на гробљу или ставља у намјенске кесе и преко сабирног центра упућује у крематориј.

На основу информације добијене од стране ЈЗУ Универзитетски клинички центар Републике Српске, наводи се да иста поступа у складу са горенаведеним законским актима, односно важећом законском регулативом и Еколошком дозволом бр. 03-36-16/14 од 07.10.2014. год. а по препорукама Свјетске здравствене организације и на начин који је безбједан по здравље особља, локалног становништва и животну средину. Ампутирни дијелови тијела се укопавају на посебној парцели, коју је само за ту намјену одредило „Градско гробље“ ЈК а.д. Бања Лука са којим ЈЗУ Универзитетски клинички центар Републике Српске има потписан уговор

               

 Достављено:                                                                                                                М И Н И С Т А Р

  1. Наслову                                             

а/а                                                                                                                   Драган Богданић, др мед.        

 

 

 

 

21.03.2018
Сазив: 
9