Народни посланик Давор Шешић Министарству просвјете и културе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Давор Шешић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Седмој сједници одржаној 21. октобра 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТРУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

            Да ли сте упознати да одређени број радника у ЈУ ''Центру заштити ме'', прима плату 30 до 100% већу од оних која је предвиђена без икаквог законског основа? И ако сте упознати, шта сте урадили по том питању?

ОДГОВОР:

Број: 07.032/011-342/15

Датум: 09.11.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Давор Шешић на Седмој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 21. и 22. октобра 2015. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„Да ли сте упознати да одређени број радника у ЈУ Центру „Заштити ме“ прима плату 30 до 100% већу од оних која је предвиђена без икаквог законског основа? И ако сте упознати, шта сте урадили по том питању?“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

Министарство просвјете и културе Републике Српске извршило је провјеру Ваших навода те утврдило да је значајан број радника ЈУ Центра „Заштити ме“ из Бање Луке (у даљем тексту: Центар) одсуствовао са посла због привремене спријечености за рад, односно боловања, током првог полугодишта школске 2014/2015. године. Значајно је напоменути да Центар планира упис ученика током августа, те се сходно томе врши и планирање потребног кадра на основу којег се даље расписују јавни конкурси. Јавни конкурси се расписују по окончању уписа ученика у складу са правилницима који уређују процедуру и критеријуме пријема радника у радни однос. Како би се васпитно-образовни процес одвијао несметано и континуирано за вријеме трајања конкурсне процедуре неопходно је да се у реализацију наставе привремено укључују стручни сарадници запослени у Центру.

Имајући у виду да је процедура пријема радника по основу јавног конкурса почетком школске 2014/2015. године била у току, као и да су дефектолози као потребан наставни кадар у Центру, дефицитаран кадар, привремено су се вршиле замјене одсутних радника од стране радника Центра.

Сходно томе, радницима који су вршили замјену финансијска средства су распоређена према реализацији часова по том основу. Директор образовне установе може у изузетним случајевима додијелити часове обзиром на хитност у поступању, а у циљу обезбјеђења стручне заступљености васпитно-образовног процеса.

Министарство просвјете и културе Републике Српске такође је утврдило да је по престанку потребе за замјене радника који су на боловању у Центру, као и повећању доступности дефектолога на тржишту рада, са ангажовањем замјене на горе наведени начин прекинуто, односно већ у другом полугодишту 2014/2015. године.

        

   М И Н И С Т А Р

                                                                                                        Др Дане Малешевић

 

 

 

21.10.2015

Име посланика:

Сазив: 
9