Народни посланик Давор Шешић Министарству просвјете и културе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Давор Шешић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Тринаестој сједници одржаној 22. јуна 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

Видјели смо  у претходном периоду да се десила  још једна немила сцена или афера у ОШ ''Алекса Шантић'' у Бањалуци, приликом провођења конкурса за мјесто  педагога.

Да ли сте испитали  наводе који су били сумњиви везано за тај конкурс и да ли имате каква сазнања о томе?

ОДГОВОР:

Број: 07.032/011-270/16

Датум: 11.07.2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Давор Шешић на 13. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 22. и 23. јуна 2016. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„Видјели смо у претходном периоду да се десила још једна немила сцена или афера у ОШ „Алекса Шантић“ у Бањалуци, приликом провођења конкурса за мјесто педагога. Да ли сте испитали наводе који су били сумњиви везано за тај конкурс и да ли имате каква сазнања о томе?“

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо слиједећи

О Д Г О В О Р

     Министарство просвјете и културе је сазнало из средстава јавног информисања за расписани јавни конкурс за пријем у радни однос педагога у ЈУ Основна школа „Алекса Шантић“ Бања Лука и резултате истог.

     Школе, као самостални правни субјекти, расписују и проводе конкурсну процедуру за пријем у радни однос наставника, стручних сарадника и васпитача.

     У члану 114. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14) прописано је да директор расписује јавни конкурс за упражњено радно мјесто наставника, стручног сарадника и васпитача обавезно посредством Завода за запошљавање Републике Српске, који  се објављује у средствима јавног информисања.

     Комисију за избор именује Школски одбор. Комисија је дужна да у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 102/14 и 45/16) у року од осам дана од дана закључивања конкурса, сачини и предложи директору листу кандидата који испуњавају услове конкурса.

     Директор је дужан на приједлог Комисије за избор да прими у радни однос првог кандидата са листе за избор кандидата. У случају да пријављени кандидат није задовољан одлуком директора, може поднијети приговор Школском одбору у року од осам дана од дана пријема обавјештења.

     Школски одбор одлучује о жалби кандидата који су конкурисали за пријем у радни однос, провјерава наводе из жалбе и законитост спровођења поступка избора и пријема кандидата.

     Школски одбор ће потврдити одлуку директора о пријему наставника или стручног сарадника ако је поступак проведен у складу са законом, а у противном ће поништити одлуку и вратити директору на поновно одлучивање. Одлука Школског одбора је коначна и против те одлуке није дозвољена жалба, али се може покренути радни спор пред надлежним судом.

 

 

            М И Н И С Т А Р

                                                                                                                              др Дане Малешевић

 

 

 

 

22.06.2016
Сазив: 
9