Народни посланик Давор Шешић Министарству просвјете и културе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Давор Шешић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Деветнаестој сједници одржаној 13. јуна 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

               Влада Републике Српске је 2012. године одобрила 500.000,00 КМ за снимање 6 серија и филм о Петру Кочићу у продукцији АТВ и Народног позоришта. У августу 2012. уплаћена су иницијална средства у износу од 50.000,00 КМ.

  1. Шта је са снимањем те серије?
  2. Коме су уплаћена средства у износу од 50.000,00 КМ?
  3. Да ли је и колико плаћен сценариста ове серије?

ОДГОВОР:

Број: 07.032/011-307/17

Датум: 03.07.2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање народног посланика Давора Шешића,

                      Клуб посланика СДС-СРС  Републике Српске, д о с т а в љ а  с е

Народни посланик Давор Шешић, Клуб посланика СДС-СРС Републике Српске, је на Деветнаестој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 13. 14. и 15. јуна 2017. године, поставило сљедеће посланичко питање:

„Влада Републике Српске је 2012. године одобрила 500.000,00 КМ за снимање 6 серија и филм о Петру Кочићу у продукцији АТВ и Народног позоришта. У августу 2012. уплаћена су иницијална средства у износу од 50.000,00 КМ“.

  1. Шта је са снимањем те серије?
  2. Коме су уплаћена средства у износу од 50.000,00 КМ?
  3. Да ли је и колико плаћен сценариста ове серије?

 

                                                                                                                 Народни посланик Давор Шешић

                                                                                                                     „Клуб посланика СДС-СРС РС“

 

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо сљедећи

О  Д  Г  О  В  О  Р

Министарство просвјете и културе Републике Српске је 2009. године расписало Јавни конкурс за суфинансирање филмске продукције. На Јавни конкурс, између осталих, пријавила се и Алтернативна телевизија д.о.о. Бањалука, са филмским пројектом, снимање играног филма и ТВ серије „Петар Кочић“. Филмске пројекте, односно, филмски сценариј, цијенила је екстерна стручна комисија коју именује министар просвјете и културе. На основу оцјене и мишљења стручне комисије наведени пројекат, продукција играног филма и серија „Петар Кочић“, препоручен је за суфинансирање из Буџета Републике.

Након проведене процедуре Јавног конкурса о суфинансирању пројеката из области филмске продукције, а у складу са расположивим буџетом за наведене намјене, Министарство просвјете и културе Републике Српске одобрило је Алтернативној телевизији д.о.о. Бања Лука исплату буџетских средства у износу од 50.000,00 КМ, Рјешење и Уговор, бр. 07.030/611-456-284/09, од 14.12.2009. године.

Алтернативна телевизија д.о.о. Бања Лука сачинила је извјештај и информисала Министарство просвјете и културе Републике Српске да је одобрена средстава утрошила у припреме и радње везане за продукцију филма и ТВ серије „Петар Кочић“, као и да од претходно одобрених средстава није било могуће завршити коначну продукцију наведеног филма, онако како гласи у потписаном Уговору.

У јулу 2012. године,  Алтернативна телевизија д.о.о. Бања Лука обратила се поновним захтјевом Влади Републике Српске и Министарству просвјете и културе Републике Српске с циљем да јој се из Буџета Републике одобри додатних 500.000,00 КМ на име коначне реализације играног филма и ТВ серије „Петар Кочић“.

Влада Републике Српске донијела је Закључак, бр. 04/1-012-2-2072, од 16.08.2012. године, на основу којег се за реализацију истог задужује Министарство финансија Републике Српске и Министарство просвјете и културе Републике Српске.

На основу донесеног Закључка Владе Републике Српске, Министарство просвјете и културе Републике Српске закључило је Анекс уговора са Алтернативном телевизијом д.о.о. Бањалука, бр. 07.030/611-456-284/09, од 06.09.2012. године, о суфинансирању коначне реализације пројекта у износу од 500.000,00 КМ, који обухвата припрему, са раније дозначеним средствима у износу од 50.000,00 КМ,  снимање и постпродукцију играног филма и ТВ серију „Петар Кочић“, према сценарију Жељка Стјепановића, у режији Младена Ђукића.

Алтернативна телевизија д.о.о. Бањалука, као продуцент филма и ТВ серија „Петар Кочић“, имала је право да врши избор аутора, да преговара са ауторима о ауторским правима и висини  исплате истих, као и са извођачима, техничким и другим особљем које је ангажовала за снимање филма и ТВ серије. Тако да та и друга питања везана за исплату сценаристе можете питати Алтернативну телевизију д.о.о. Бањалука.

Закључк Владе Републике Српске до данас није реализован, а тиме ни Анекс уговора закључен са Алтернативном телевизијом д.о.о. Бањалука, јер Министарству просвјете и културе Републике Српске нису стављена на располагање буџетска средства за наведене намјене.

 

               С поштовањем,

 

         М  И  Н  И  С Т  А  Р

                                                                                        

                                                                                                                                 Др Дане Малешевић

 

Достављено:

  1. Наслову, на 2 писма и CD-u
  2. а/а

 

 

Добринка Максимовић

 

13.06.2017
Сазив: 
9