Народни посланик Давор Шешић Министарству саобраћаја и веза

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Давор Шешић, Клуб посланика СДС-СРС РС, поставио је на Двадесет петој сједници одржаној 19. јуна 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ САОБРАЋАЈА И ВЕЗА

Зашто је цијена наплтаних кућица на аутопуту Бањалука-Градишка на три приступна локације, дакле, Чатрња, Нова Топола и Александрова, скочила са 3,5 на 9 милиона марака?

 

ОДГОВОР:

Број: 13.03/011-1211/18

Датум: 13.07.2018. године

 

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Давор Шешић на 25. сједници Народне скупштине Републике Српске одржаној 19, 20. и 21. јуна 2018. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„Зашто је цијена наплатних кућица на аутопуту Бањалука-Градишка на три приступне локације, дакле, Чатрња, Нова Топола и Александровац, скочила са 3,5 на 9 милиона марака?“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Јавно предузеће „Аутопутеви Републике Српске“ доо Бањалука, у складу са плановима пословања, покренуло је поступак јавне набавке радова на изградњи наплатних станица на аутопуту Е-661 Градишка-Бањалука и то у мјестима Чатрња, Нова Топола и Александровац у процјењеној вриједности од 3.000.000,00 КМ без ПДВ-а.

Поступак јавне набавке покренут је у фебруару ове године, а до назначеног рока, на адресу предузећа понуде су доставили слиједећи понуђачи:

  • „ГЕОКОП“ доо Девента и „ФЕРОСТИЛ-МОНТ“ доо Прњавор (група понуђача),
  • „ИТЦ ЗЕНИЦА“ доо Зеница,
  • „НИСКОГРАДЊА“ доо Лакташи,
  • „ИНТЕГРА ИНЖЕЊЕРИНГ“ доо Бањалука,
  • „МГ МИНД“ доо Мркоњић Град,
  • „ПРИЈЕДОРПУТЕВИ“ ад Приједор, „КОЗАРАПУТЕВИ“ доо Бањалука и „ДОС ЕЛЕКТРО“ доо Бањалука.

 

Пажљивом анализом достављених понуда, утврђено је да су све понуде биле знато више од процјењене вриједности поступка, која је износила 3.000.000 КМ без ПДВ, због чега је предузеће, а по мишљењу Агенције за јавне набавке БиХ, донијело одлуку о поништењу тендера. Наиме, у току анализе и оцјене достављених понуда, предузеће се дана 29.03.2018. године обратило Агенцији за јавне набавке захтјевом број 013-1785/18, којим је затражено мишљење да ли предузеће може, у конкретном поступку јавне набавке, донијети одлуку о додјели уговора, уколико повећа буџет за предметну набавку, односно уколико прилагоди свој буџет и расподјели додатна средства за финансирање истог уговора.

 

Дана 11.04.2018. године, Агенција за јавне набавке је доставила Јавном предузећу „Аутопутеви Републике Српске“ доо Бањалука мишљење број 03-02-1-1349-2/18 (запримљено на протоколу предузећа под бројем  013-2050/18) којим се, између осталог, констатује да, иако уговорном органу није забрањено да изврши прерасподјелу средстава, односно да обезбједи средства за набавку прилагођавањем свог буџета, да у конкретном поступку јавне набавке то није могуће, јер је цијена најниже достављене понуде за више од 100% виша од процјењене вриједности, што се мора у апсолутном смислу сматрати цијеном знатном изнад обезбјеђених средстава за предметну набавку, те да се исти поступак јавне набавке има поништити.

 

Поступак јавне набавке радова на изградњи објеката за наплату путарине на аутопуту Е-661, Градишка-Бањалука, односно наплатних станица у мјестима Чатрња, Нова Топола и Александровац је поништен 16.04.2018. године.

 

За горе наведену процјену вриједности предметних радова на износ од 3.000.000,00 КМ без ПДВ-а, као полазна основа кориштена је вриједност уговорених и изведених радова на изградњи наплатне станице у Јакуповцима. Тачније, вриједност уговорених и изведених радова на изградњи наплатне станице Јакуповци у 2014. години износила је 1.822.381,91 КМ без ПДВ-а. Имајући у виду обим радова на наплатним станицама у Чатрња, Нова Топола и Александровац те наведено искуство на наплатној станици у Јакуповцима, процјена је извршена на износ од 3.000.000,00 КМ без ПДВ-а.

 

Након што је Јавно предузеће „Аутопутеви РС“ доо Бањалука донијело одлуку о поништењу набавке, сагледало је тржишну вриједност предметних радова и утврдило да је просјечна тржишна вриједност истих радова 7.650.984,00 КМ без ПДВ-а.

 

Наглашавамо да је Главним пројектом система наплате путарине са објектима, инсталацијама и опремом за наплату путарине на аутопуту Градишка-Бањалука“ број 4-1-433-2/13 урађеног од стране „Завода за изградњу“ ад Бањалука јуна 2013. године предрачунска вриједност истих радова је процјењена на износ преко 8.000.000,00 КМ без ПДВ-а.

 

 

 

 

С поштовањем,                  

                                                                                                                                        М И Н И С Т А Р

 

                                                                                                                                         Неђо Трнинић

 

 

 

 

 

 

 

19.06.2018
Сазив: 
9