Народни посланик Давор Шешић Министарству трговине и туризма

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Давор Шешић, Клуб посланика СДС-СРС РС, поставио је на Двадесет трећој сједници одржаној 6. фебруара 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ТРГОВИНЕ И ТУРИЗМА

Коме и по којим критеријумима у претходне четири године су дијељени грантови?

ОДГОВОР:

Број: 14-011-72/18

Датум: 04.04.2018. године

 

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

 

"Народни посланик Давор Шешић, Клуб посланика СДС-СРС РС, на 23. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 06. фебруара 2017. године поставио је сљедеће посланичко питање: "Коме и по којим критеријумима у претходне четири године су дијељени грантови?“

       

 У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник  Републике Српске", број 31/11), дајемо сљедећи:

 

О Д Г О В О Р

 

Министарство трговине и туризма је у претходне четири године на основу Закона о туризму, односно Уредбе о условима и критеријумима за додјелу намјенских средстава за развој туризма финансирало пројекте према сљедећим критеријумима: туристичка валоризација активности, оправаданаост и сврсисходност активности, допринос активности развоју туристичке и угоститељске привреде и његов значај са становишта развоја појединих облика туризма према програмима рада Министарства и стратешким документима у туризму, допринос пројекта развоју туристичких производа, побољшање и унапређење стандарда и квалитета туристичке и угоститељске понуде, као и друштвеног и социоекономског окружења и финансијски допринос реализацији пројекта.

Право на додјелу намјенских срдстава су имали субјекти – корисници који су регистровани за обављање дјелатности туризма и угоститељства или са туризмом непосредно повезаних дјелатности, и то: привредна друштва и предузетници, физичка лица која обављају дјелатност у сеоском домаћинству или обављају угоститељску дјелатност изнајмљивања апартмана, кућа за одмор, односно соба за изнајмљивање, односно која пружају угоститељске услуге у приватном смјештају, удружења, невладине организације и остале непрофитне организације, пољопривредне задруге, јединице локалне самоуправе и туристичке организације градова или општина, односно међуопштинске туристичке организације и остале јавне установе и правна лица основани на нивоу јединице локалне самуправе и републичке управне организације, те јавне установе и јавна предузећа основана од стране Владе Републике Српске.

 

 

 

С поштовањем,

 

 

                                                                                                                                       М И Н И С Т А Р                                              

 

                                                                                                                               Др Предраг Глухаковић

Достављено:                                                                    

2x наслов

1x евиденција

1x а/а

 

 

06.02.2018
Сазив: 
9