Народни посланик Давор Шешић Министарству финансија, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Давор Шешић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је 31. августа 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Молим вас да ми доставите образац 1002, мјесечна пријава по добитку, са свим прилозима за Центар ''Заштити ме'', ЈИБ 4401575220001 за 2012., 2013. и 2014. годину.

ОДГОВОР:

Број: 06.07/012-1776-2/15

Датум: 10.09.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Давор Шешић је 31. августа 2015. године, поставио сљедеће посланичко питање:

„Молим вас да ми доставите образац 1002, мјесечна пријава по добитку, са свим прилозима за Центар „Заштити ме“, ЈИБ 4401575220001 за 2012, 2013. и 2014. годину.“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Пореска управа Републике Српске није у могућности уступити тражене податке, односно  образац 1002, мјесечна пријава пореза по одбитку са свим прилозима за Центар „Заштити ме“, јер исти представља пореску тајну.

Наиме, чланом 4. став 1. Закона о пореском поступку Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 102/11, 108/11, 67/13 и 31/14) прописано је да Пореска управа има обавезу да обезбиједи сигурност и повјерљивост пореских обавеза прикупљених од обвезника који би у случају откривања могли причинити штету пореском обвезнику.

С поштовањем,

 

                                                                                                                               МИНИСТАР

                                                                                                                           др Зоран Тегелтија

 

 

31.08.2015

Име посланика:

Сазив: 
9