Народни посланик Дане Малешевић Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Дане Малешевић, Клуб посланика ДНС, поставио је на Деветнаестој сједници, одржаној 24. новембра 2021. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Корито ријеке Саве, док је постојало ВП „Сава“ Градишка, редовно је чишћено, што је смањивало опасност од паплава. Питање:

Како организовати чишћење корита у новонасталним условима кад више таквог предузећа нема?

ОДГОВОР:

Број: 12.07-011-352/21

Датум: 17.12.2021.

 

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

 

Народни посланик Дане Малешевић, Клуб посланика ДНС, поставио је на Деветнаестој сједници, одржаној 24. новембра 2021. године посланичко питање:

„Корито ријеке Саве, док је постојало ВП „Сава“ Градишка, редовно је чишћено, што је смањивало опасност од поплава. Како организовати чишћење корита у новонасталим условима кад више таквог предузећа нема?“

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 123/18) као и чл. 244. и  245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, брoj 66/20 ), дајемо сљедећи:

              

ОДГОВОР

Од 2013. године надлежна институција за управљање водама у Републици Српској је Јавна установа „Воде Српске“ Бијељина.

По питању одбране од поплава ријеке Саве, на подручју Републике Српске дуж цијелог тока ријеке Саве постоји изграђен заштитни насип у дужини од око 115 километара. У периоду од 2010. године до данас Савски насип у Републици Српској је скоро у потпуности реконструисан цијелом дужином од Козарске Дубице, преко Градишке, Српца, Брода, Шамца до Бијељине, са високом поузданошћу одбране од поплава ријеке Саве.

Чишћење корита ријеке Саве спроводи се само за потребе чишћења међународног плавног пута ријеке Саве, у координацији држава чланица међународне Савске комисије.

 

                                                                         

 

                                                                                                                                                                                                                        М  И  Н  И  С  Т  А  Р          

                      

                                                                                                                                                                                                                       Др Борис Пашалић

 

 

24.11.2021

Име посланика:

Сазив: 
10