Народни посланик Дарко Бабаљ Министарству рада и борачко - инвалидске заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Дарко Бабаљ, Клуб посланика СДС, поставио је на Шестој сједници одржаној 8. октобра 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ РАДА И БОРАЧКО – ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

                Колико средстава се исплати за редовне старосне пензије?

                Навести податке за протекли четверогодишњи период.

 

 

ОДГОВОР:

Број: 16-04/4-011-21/2019

Бања Лука, 08.11.2019. године

 

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

Предмет: Одговор на посланичко питање

 

Народни посланик Дарко Бабаљ, Клуб посланика СДС, поставио је на Шестој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 08. октобра 2019. године, сљедеће посланичко питање:

               

„Колико средстава се исплати за редовне старосне пензије? Навести податке за протекли четворогодишњи период.“

 

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17),  на основу изјашњења Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, број: О-90/2019-666 од 04.11.2019. године, дајемо  сљедећи

 

О Д Г О В О Р

 

„Фонд врши обрачун средстава за исплату свих остварених права (старосне, породичне и инвалидске), а за протекли четворогодишњи период, укупно је обрачунато и исплаћено како слиједи:

 

Година

Старосне пензије

Корисници са 65 година живота и 15 година

стажа осигурања

Корисници са 40 година пензијског стажа

Жене са 35 година стажа осигурања

Укупно

Број корисника

Износ у КМ

Број корисника

Износ у КМ

Број корисника

Износ у КМ

Број корисника

Износ у КМ

2015.

83.973

309.936.354

40.366

195.357.598

11104

39.263.695

135.443

544.557.647

2016.

87.081

310.727.210

42.950

208.428.248

11396

41.265.835

141.427

560.421.293

2017.

88.630

313.292.934

44.736

218.996.489

12008

42.692.183

145.374

574.981.606

2018.

89.959

328.144.594

47.098

241.602.526

12843

47.942.308

149.900

617.689.428

Укупно

 

1.262.101.092

 

864.384.861

 

171.164.021

 

2.297.649.974

 

*број корисника је приказан за децембар календарске године

 

Према томе, у наведеном периоду, за старосне пензије је исплаћено укупно 2.297.649.974 КМ.“

                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                                          Душко Милуновић                                                                 

08.10.2019

Име посланика:

Сазив: 
10