Народни посланик Диана Чекић предсједнику Владе Републике српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Диана Чекић, Клуб посланика ПДП, поставила је на Трећој сједници 6. јуна 2023. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ПРЕДСЈЕДНИКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Да ли Ви као премијер можете својим ауторитетом задужити начелника општине Костајница да у складу са законом о доступности информација, не само мени као посланику и одборницима, него свим грађанима општине Костајница доставе тражене одговоре на наша питања.

Овдје се не ради уважени предсједниче Владе само о финансијским средствима. него се ради, између осталог и о грађевинском материјалу, грађи итд, значи није то била само помоћ у финансијским средствима.

Међутим, оно што је битно и што желим овом приликом нагласити, значи поплаве су дошле, а ми још нисмо у Костајници санирали штете од потреса. Оно што се једино може урадити је сада да се Костајница трајно одбрани од поплава јесте завршетак обилазнице за коју сам и у прошлим мандатима тражила да се види рјешење, јер Хрватска Влада је донијела одлуку и ево већ су почели са радовим за изградњу једног огромног насипа дуж ријеке Уне, што ће од самог потеза од Новог до Дубице, направити једноставно да ће не само Костајница, него и Нови и Дубица постати један велики базен. Према томе, волим Вас, значи и у име грађана Костајнице, да имате ово у виду.

ОДГОВОР 1:

Број: 13.03/011-1522/23

Датум: 07.07.2023. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

Предмет: Одговор на посланичко питањ

Народни посланик Диана Чекић на Трећој редовној сједници Народне скупштине Републике Српске одржаној 6. јуна 2023. године, поставила је сљедеће посланичко питање:

„Да ли ви као премијер можете својим ауторитетом задужити начелника општине Костајница да у складу са законом доступности информација, не само мени као посланику и одборницима, него свим грађанима општине Костајница доставе тражене одговоре на наша питања.

Овдје се не ради уважени предсједниче Владе само о финансијским средствима него се ради, између осталог и о грађевинском материјалу, грађи итд, значи није то била само помоћ у финансијским средствима.

Међутим, оно што је битно и што желим овом приликом нагласити, значи поплаве су дошле, а ми још нисмо у Костајници санирали штете од потреса. Оно што се једино може урадити је сада да се Костајница трајно одбрани од поплава јесте завршетак обилазнице за коју сам и у прошлим мандатима тражила да се види рјешење, јер Хрватска Влада је донијела одлуку и ево већ су почели са радовима за изградњу једног огромног насипа дуж ријеке Уне, што ће од самог потеза од Новог до Дубице, направити једноставно да ће не само Костајница, него и Нови и Дубица постати један велики базен. Према томе, молим Вас, значи и у име грађана Костајнице, да имате ово у виду.“

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), као и чланом 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), дајемо сљедећи:

ОДГОВОР

Према информацији која је достављена од стране Јавног предузећа „Путеви Републике Српске“ д.о.о. Бањалука, изградња и завршетак обилазнице око Костајнице тренутно је у разматрању, те ће наставак рада на реализацији наведеног пројекта, у зависности од финансијских средстава, бити реализован у наредном периоду.

 

С поштовањем,                 

 

                                                                                                                                        М И Н И С Т А Р

 

                                                                                                                                 Недељко Чубриловић

 

 

 

 

 

 

ОДГОВОР 2:

Број: 04.2-011-152-2/23

Датум: 17.7.2023. године

 

 

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

      

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање.-

 

Народни посланик Диана Чекић, Клуб посланика ПДП, поставила је предсједнику Владе Републике Српске, на Трећој редовној сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 6. јуна 2023. године, сљедеће посланичко питање:

 

„Да ли Ви као премијер можете својим ауторитетом задужити начелника општине Костајница да у складу са законом о доступности информација, не само мени као посланику и одборницима, него свим грађанима општине Костајница доставе тражене одговоре на наша питања.

Овдје се не ради уважени предсједниче Владе само о финансијским средствима, него се ради, између осталог и о грађевинском материјалу, грађи итд, значи није то била само помоћ у финансијским средствима.

Међутим, оно што је битно и што желим овом приликом нагласити, значи поплаве су дошле, а ми још нисмо у Костајници санирали штете од потреса. Оно што се једино може урадити је сада да се Костајница трајно одбрани од поплава јесте, завршетак обилазнице за коју сам и у прошлим мандатима тражила да се види рјешење, јер хрватска влада је донијела одлуку и ево већ су почели са радовима за изградњу једног огромног насипа дуж ријеке Уне, што ће од самог потеза од Новог до Дубице, направити једноставно да ће не само Костајница, него и Нови и Дубица постати један велики базен. Према томе, молим Вас, значи и у име грађана Костајнице, да имате ово у виду.“

 

 

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), као и чланом 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), дајемо сљедећи:

 

 

 

О Д Г О В О Р

 

Народни посланик Диана Чекић поставила је посланичко питање предсједнику Владе  у оквиру 1. тачке дневног реда Треће редовне сједнице Народне скупштине - „Посланичка питања предсједнику Владе Републике Српске“. 

С обзиром на то да се питање односи на донаторска средства која је Влада Републике Србије додијелила Општини Костајница за санацију штете изазване земљотресом, одговор на посланичко питање затражили смо од начелника Општине Костајница.

У прилогу Вам достављамо одговор начелника Општине Костајница на посланичко питање, број: 02-020-868/23, од 12.7.2023. године, у којем, између осталог, наводи да су подаци наведени у одговору презентовани јавности и одборницима Скупштине општине Костајница на сједници одржаној 26.6.2023. године.

На други дио посланичког питања доставили смо Вам одговор Министарства саобраћаја и веза.

 

 

 

                                                                                                    ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР ВЛАДЕ

 

                                                                                                                       Далибор Панић

 

 

 

НАПОМЕНА: Допис у прилогу доступан у Служби НС РС.

 

 

 

 

 

06.06.2023

Име посланика:

Сазив: 
11