Народни посланик Добрила Дринић Малић Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Добрила Дринић Малић, Клуб посланика СП, поставила је између двије сједнице, 12. јуна 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Да ли је именована Комисија за преглед објеката у којима се обавља ветеринарска дјелатност а у складу са чланом  64. став 4. Закона о ветеринарсту,  те које су струке заступљене у истој?

ОДГОВОР:

Број: 12.05-011-327/18

Датум: 28.6.2018.  године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ   

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Добрила Дринић Малић (Клуб посланика СП) поставила је између двије сједнице 12.06.2018. године, сљедеће посланичко питање:

„Да ли је именована Комисија за преглед објеката у којима се обавља ветеринарска дјелатност a у складу са чланом 64. став 4. Закона о ветеринарству, те које су струке заступљене у истој?.“

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Чланом 64. Закона о ветеринарству („Службени гласник Републике Српске“ број 75/17) дефинисано да се министарству подносе захтјеви за утврђивање испуњености услова за објекте у којима се обавља ветеринарска дјелатност, а министар доноси рјешење којим се именује Комисија за преглед објеката.

При именовању Комисије за преглед објеката обавезно се води рачуна о равноправној заступљености оба пола, те комисија има најмање три члана при чему је предсједник Комисије лице запослено у Министарству. Чланови комисије су у зависности од објеката који је предмет комисијског прегледа ветеринарске или прехрамбене струке. 

 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    М И Н И С Т А Р                                                                 

                                                                                                                             Проф. др Стево Мирјанић

                                                                                                                              

 

 

12.06.2018
Сазив: 
9