Народни посланик Добрила Дринић Малић Министарству рада и борачко-инвалидске заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Добрила Дринић Малић, Клуб посланика Социјалистичке партије поставила је на Десетој сједници одржаној 2. марта 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

С обзиром да је Закон о раду усвојен приjе два мјесеца, можете ли нас информисати о динамици реализације самог Закона, докле су стигли преговори социјалних партнера, посебно они преговори који се тичу колективних уговора и који од синдиката су добили репрезентативност?

ОДГОВОР:

Број: 16-011-12/16

Бања Лука, 23.03.2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

               Народни посланик Добрила Дринић Малић, Клуб посланика Социјалистичке партуије, на десетој сједници Народне Скупштине Републике Српске, одржаној дана 02. марта 2016. године, поставила је следеће посланичко питање:

"С обзиром да је Закон о раду усвојен прије два мјесеца, можете ли нас информисати о динамици реализације самог Закона, докле су стигли преговори социјалних партнера, посебно они преговори који се тичу колективних уговора и који од синдиката су добили репрезентативност"

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 10/09) и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 31/11), дајемо слиједећи

ОДГОВОР

Нови Закон о раду Републике Српске је дана 12. јануара објављен у "Службеном гласнику Републике Српске" број 1 за 2016. годину и ступио је на снагу 20. јануара.

У циљу упознавања грађана и стручне јавности са новим законским рјешењима Министарство рада и борачко инвалидске заштите је у свих шест регионалних центара Републике Српске (Бања Лука, Добој, Бијељина, Источно Сарајево, Требиње и Приједор) организовало и провело јавне презентације Закона. На овим презентацијама присутни су,  поред добијања информација о конкретним законским рјешењима, имали могућност да најкомпетентнијим службеницима овог министарства, који су радили на изради Закона поставе питања и на тај начин отклоне све могуће недоумице око примјене појединих одредби.

               Исто тако, ово министарство је формирало радне групе које имају задатак да припреме текстове подзаконских прописа који произилазе из новог Закона о раду. У ове радне групе, поред представника Министарства, именовани су и представници Републичке управе за инспекцијске послове – Инспекција рада, те представници наших социјалних партнера: Уније удружења послодаваца Републике Српске и Савеза синдиката Републике Српске. До сада су припремљени и у "Службеном гласнику Републике Српске" обајвљени Правилник о обрасцима уговора о раду и Правилник о регистрацији уговора о раду ван просторија послодавца и уговора о раду кућног помоћног особља. У овом моменту у завршној је фази израда Правилника о регистру синдикалних организација и удружења послодаваца и Правилника о радној књижици, а до истека рока прописаног чланом 268. Закона биће завршени и преостали подзаконски акти, чије доношење је прописано Законом.

               Када је у питању репрезентативност, Министарство је на приједлог Одбора за утврђивање репрезентативности синдиката и удружења послодаваца, дана 24. фебруара 2016. године утврдило репрезентативност на нивоу Републике Српске Конфедерацији синдиката Републике Српске. У складу са том чињеницом, од тог дана, у Републици Српској имамо два репрезентативна синдиката који дјелују на нивоу Републике и то: Савез синдиката Републике Српске и Конфедерацију синдиката Републике Српске.

               Влада Републике Српске је, у циљу почетка вођења преговора о закључивању Општег колективног уговора, средином марта одредила свој преговарачки тим и искрено се надамо да ћемо кроз вођење социјалног дијалога са репрезентативним социјалним партнерима, најдаље до 20. априла закључити нови Општи колективни уговор.

 

 

             М И Н И С Т А Р

        Миленко Савановић

 

02.03.2016
Сазив: 
9