Народни посланик Драган Галић Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Драган Галић, Клуб посланика ПДП поставио је на Шеснаестој сједници одржаној 7. фебруара 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

               Молим да ми се достави да ли је по еколошкој дозволи за хидроелектрану на ријеци Дрињачи у мјесту Дрињача (ушће у ријеку Дрину) предвиђена рибља стаза и да ли је рибља стаза у функцији?

               Препрека за рибљи фонд је еколошка катастрофа.

ОДГОВОР:

Број: 15.04-011-78/17

Датум: 15.02.2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање,

Народни посланик Драган Галић на 16. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 07. фебруара 2017. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

  • Молим да ми се достави да ли је по еколошкој дозволи за хидроелектрану на ријеци Дрињачи у мјесту Дрињача (ушће у ријеку Дрину) предвиђена рибља стаза и да ли рибља стаза у функцији?

Препрека за рибљи фонд је еколошка катастрофа.

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи:

ОДГОВОР

Према евиденцији Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију локација наведена у питању уваженог народног посланика одговара локацији планираној за МХЕ „Испод Кушлата“, на ријеци Дрињача. За ово постројење је, у складу са Законом о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12 и 79/15), издато Рјешење о еколошкој дозволи, дана 05.05.2016. године, по поднешеном захтјеву од стране ETA - ENERGY д.о.о. Зворник. Наведеном еколошком дозволом је утврђена обавеза изградње рибље стазе на преградном мјесту, односно у тачки 3.2.4. наведног рјешења, наложено је:

  • На објекту бране  изградити  објекте за прелаз риба из доње воде у  горњу воду (тзв. рибљу стазу).
  • Положај рибље стазе  мора  да омогући рибама  несметано и потпуно безбједно и неометано прелазак из једне акваторије у другу.

Према документацији разматраној у поступку издавања еколошке дозволе, припремљеној од стране „УНИС“ Институт за екологију, заштиту на раду и заштиту од пожара,  д.о.о. Источно Сарајево – Пале, рибља стаза на овом постројењу је планирана (лоцирана) уз лијеву обалу ријеке.

Испуњавање услова из еколошке дозволе и инспекцијски надзор над примјеном Закона о заштити животне средине врше надлежне инспекције Републичке управе за инспекцијске послове и јединица локалне самоуправе.

 

                                                                                                                                           МИНИСТАР

                                                                                                                                       Сребренка Голић

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

 

 

07.02.2017
Сазив: 
9