Народни посланик Драган Галић Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Драган Галић, Клуб посланика ПДП поставио је на Шестој сједници одржаној 23. септембра 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

            Шта је са регресираним ђубривом за 2012. годину? Је ли донесена одлука о отпису ђубрива, ако јесте, када ће бити враћен новац пољопривредним произвођачима који су прије те одлуке уплатили свој дуг?

ОДГОВОР:

Број: 12.03.1-011-287/15

Датум:

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање

Народни посланик Драган Галић (Клуб посланика ПДП) на 6. сједници Народне скупштине Републике Српске одржаној 23. септембра 2015. године поставио је сљедећe посланичкo питањe:

„Шта је са регресираним ђубривом за 2012. годину? Је ли донесена одлука о отпису ђубрива, ако јесте, када ће бити враћен новац пољоприврeдним произвођачима који су прије те одлуке уплатили свој дуг?“

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Влада Републике Српске је Закључком број: 04/1-012-2-2195/14 од 25.09.2014. године отписала потраживања од корисника подстицајних средстава по основу преузетог регресираног минералног NPK ђубрива, дистрибуираног за потребе прољетне и јесење сјетве у 2012. години, у износу од 15.813.304,91 КМ. Одређен број корисника је уплатио обавезе прије доношења Закључака Владе Републике Српске којима је продужен иницијални рок за плаћање обавеза по основу преузетог регресираног минералног NPK ђубрива (Закључак број:04/1-012-2-470/13 од 21.02.2013. године и број: 04/1-012-2-2186/13 од 08.10.2013. године). Уплату је извршило 1.514 корисника, у износу од 1,689,677.76 КМ. Влада Републике Српске чини напоре да се пољопривредним произвођачима, који су уплатили дио обавеза за регресирано ђубриво, изврши поврат средстава у наредном периоду, кроз неколико транши.

                                                                                                     М  И  Н  И  С  Т  А  Р

                                                                                               проф. др Стево Мирјанић

 

 

23.09.2015
Сазив: 
9