Народни посланик Драган Галић Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Драган Галић, Клуб посланика ПДП, поставио је између двије сједнице 16. децембра 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

 

               Молим да ми се достави за Удружење пчелара „Багрем“ Зворник, збирна одобрена средства за број кошница. Такође, појединачно за сваког пчелара који је остварио подстицај, њихов број пчелињих друштава и појединачно одобрена средства (подстицај за 2019. годину).

ОДГОВОР:

Број: 12.03.2-011-598/19

Датум, 23.12.2019. године

 

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

Предмет: Одговор на посланичко питање

 

               Народни посланик Драган Галић (Клуб посланика ПДП-а) између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске, одржаној 16. децембра 2019. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„Молим да ми се достави за Удружење пчелара „Багрем“ Зворник, збирна одобрена средства за број кошница. Такође, појединачно за сваког пчелара који је остварио подстицај, њихов број пчелињих друсштава и поједниначно одобрена средства.“

              

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 123/18), као и чланом 263 и 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 31/11 и 34/17), дајемо сљедећи

 

О Д Г О В О Р

 

Министарство полјопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске у оквиру својих надлежности регулише област пчеларства на територији Републике Српске у складу са Законом о пчеларству Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 52/10).

С тим у вези, сви пчелари на територији Републике Српске обавезни су се регистровати у складу са Правилником о начину вођења евиденције пчелара и пчелињака у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, број 116/11).

               У складу са чланом 21. Правилника о начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села (“Службени гласник Републике Српске”, број 18/19) право на премију за производњу и узгој пчела остварују удружења пчелара и пчеларске задруге чији су чланови уписани у Евиденцију пчелара и пчелињака у Републици Српској и који су извршили ажурирање евиденције о броју пчелињих друштава за претходну годину и који посједују најмање 50 кошница, односно пчелињих друштава.

На основу наведеног, према захтјеву овлаштеног лица Удружење пчелара „Багрем“ Зворник, премију за производњу и узгој пчела остварили су сљедећи чланови удружења:

 

Презиме и име/Назив корисника  подстицајних средстава

Назив мјере -по плану

Основ за обрачун (физички обим)

Јединица мјере (Грло, Кљун,Ком, Л, КМ, Кг, Т, ха и сл ...)

Обрачунска јединица  (цијена у КМ или  % од основице)

Укупно исплаћено по рјешењу КМ

Општина

ТОКАНОВИЋ ДРАГОМИР

ПОДРШКА ПЧЕЛАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ

68

ПЧЕЛИЊЕ ДРУШТВО

5,5 КМ

374,00

ШЕКОВИЋИ

ПЕТРОВИЋ РАДИКА

ПОДРШКА ПЧЕЛАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ

54

ПЧЕЛИЊЕ ДРУШТВО

5,5 КМ

294,00

ЗВОРНИК

ЈОВАНОВИЋ ГОСПАВА

ПОДРШКА ПЧЕЛАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ

120

ПЧЕЛИЊЕ ДРУШТВО

5,5 КМ

660,00

ЗВОРНИК

ПЕРИЋ ВЛАДО

ПОДРШКА ПЧЕЛАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ

92

ПЧЕЛИЊЕ ДРУШТВО

5,5 КМ

506,00

ЗВОРНИК

СТЕВАНОВИЋ РАДОВАН

ПОДРШКА ПЧЕЛАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ

127

ПЧЕЛИЊЕ ДРУШТВО

5,5 КМ

698,50

ЗВОРНИК

ТАДИЋ МАРЈАН

ПОДРШКА ПЧЕЛАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ

112

ПЧЕЛИЊЕ ДРУШТВО

5,5 КМ

616,50

ОСМАЦИ

СТАНИШИЋ МИЛОРАД

ПОДРШКА ПЧЕЛАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ

88

ПЧЕЛИЊЕ ДРУШТВО

5,5 КМ

484,00

ЗВОРНИК

ЈОКИЋ ЗОРАН

ПОДРШКА ПЧЕЛАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ

64

ПЧЕЛИЊЕ ДРУШТВО

5,5 КМ

352,00

ЗВОРНИК

СЕЈФИЋ АЛИЈА

ПОДРШКА ПЧЕЛАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ

74

ПЧЕЛИЊЕ ДРУШТВО

5,5 КМ

407,00

ЗВОРНИК

ЂУРИЋ ДЕСИМИР

ПОДРШКА ПЧЕЛАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ

60

ПЧЕЛИЊЕ ДРУШТВО

5,5 КМ

330,00

ЗВОРНИК

ЈАНКОВИЋ ВЛАДАН

ПОДРШКА ПЧЕЛАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ

290

ПЧЕЛИЊЕ ДРУШТВО

5,5 КМ

1.595,00

ЗВОРНИК

ПАНТИЋ ПЕТАР

ПОДРШКА ПЧЕЛАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ

66

ПЧЕЛИЊЕ ДРУШТВО

5,5 КМ

363,00

ЗВОРНИК

ПОПОВИЋ ЛАЗАР

ПОДРШКА ПЧЕЛАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ

67

ПЧЕЛИЊЕ ДРУШТВО

5,5 КМ

368,50

ОСМАЦИ

ЧИКАРИЋ ФИКРЕТ

ПОДРШКА ПЧЕЛАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ

82

ПЧЕЛИЊЕ ДРУШТВО

5,5 КМ

451,00

ЗВОРНИК

ТАХИЋ САНЕЛ

ПОДРШКА ПЧЕЛАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ

52

ПЧЕЛИЊЕ ДРУШТВО

5,5 КМ

286,00

ЗВОРНИК

ПЕТРОВИЋ СТЕВО

ПОДРШКА ПЧЕЛАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ

165

ПЧЕЛИЊЕ ДРУШТВО

5,5 КМ

907,50

ЗВОРНИК

ИЛИЋ МИЛАН

ПОДРШКА ПЧЕЛАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ

75

ПЧЕЛИЊЕ ДРУШТВО

5,5 КМ

412,50

ЗВОРНИК

МИХИЋ  БРАНКО

ПОДРШКА ПЧЕЛАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ

750

ПЧЕЛИЊЕ ДРУШТВО

5,5 КМ

4.125,00

ЗВОРНИК

УКУПНО

 

2.406

 

 

19.233,00

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 М И Н И С Т А Р

                                                                               

                                                                                                                                       Проф. др Борис Пашалић         

 

 

21.01.2020

Име посланика:

Сазив: 
10