Народни посланик Драган Галић Министарству рада и борачко-инвалидске заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

 

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Драган Галић, Клуб посланика ПДП поставио је на Четвртој сједници одржаној 19. маја 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

            Предузеће ''ДИВ'' Власеница (Дрвна индустрија Власеница) је у 100% проценту власништво Владе Републике Српске. Наведено предузеће је у финансијским потешкоћама и рачун Предузећа је блокиран више од двије године и то углавном због неплаћених пореза и доприноса у износу од преко 900 хиљада КМ.

            Један од радника Предузећа, Ивановић Ивица, у Предузећу је провео око 35 година, борац је прве категорије и инвалид, 1. јуна ове године напуниће 40 година радног стажа, али не може да оствари право на пензију, јер у наведеном предузећу нема уплаћен допринос за 3 мјесеца и 10 дана и то у периоду од априла до августа 2009. године.

            Да ли Влада Републике Српске, односно ресорно Министарство може уплатити средства за доприносе за наведеног радника у износу од око 700,00 КМ, с обзиром да је Предузеће које је требало да уплати доприносе (ДИВ Власеница) и тада, када је створена обавеза, а и сада, у сто постотном проценту власништво Владе Републике Српске, и с обзиром да именовани радник нема сопствених средстава, јер нема никаквих прихода?

ОДГОВОР:

Број: 16-011-15/15

Бања Лука, 19.06.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

Предмет: Одговор на посланичко питање

            Народни посланик Драган Галић, Клуб посланика ПДП, на четвртој сједници Народне Скупштине Републике Српске, одржаној дана 19. маја 2015. године, поставио је следеће посланичко питање:

"Предузеће "ДИВ" Власеница (Дрвна индустрија Власеница) је у 100% проценту власништво Владе Републике Српске. Наведено предузеће је у финансијским потешкоћама и рачун Предузећа је блокиран више од двије године и то углавном због неуплаћених пореза и доприноса у износу од преко 900 хиљада КМ.

Један од радника Предузећа, Ивановић Ивица, у Предузећу је провео око 35 година, борац је прве категорије и инвалид, 1. јуна ове године напуниће 40 година радног стажа, али не може да оствари право на пензију, јер у наведеном предузећу нема уплаћен допринос за 3 мјесеца и 10 дана и то у периоду од априла до августа 2009. године.

Да ли Влада Републике Српске, односно ресорно Министарство може уплатити средства за доприносе за наведеног радника у износу од око 700,00 КМ, с обзиром да је Предузеће које је требало да уплати доприносе (ДИВ Власеница) и тада, када је створена обавеза, а и сада, у сто постотном проценту власништво Владе Републике Српске, и с обзиром да именовани раднике нема сопствених средстава, јер нема никаквих прихода?"

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 10/09) и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 31/11), дајемо слиједећи

ОДГОВОР

            Након пријема постављеног посланичког питања, Министарство рада и борачко инвалидске заштите је својим дописом број: 16-04/2-011-15/15 од 29.05.2015. године од Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске затражило изјашење о свим чињеницма релевантним за остваривање права на пензију именованог лица.

Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске својим дописом број: 1972-1/15 од 09.06.2015. године, а који је запримљен у овом министарству 15.06.2015. године, нам је досатвило своје изјашњење о конкретном случају.

У цитираном допису, а чију копију достављамо у прилогу овог Одговора, истакнуто је да се из достављених података и података регистрованих у Матичној евиденцији Фонда не може на неспоран начин утврдити укупна дужина пензијског стажа Иванковић Ивице, а што је основни предуслов за вођење даљег поступка остваривања права на старосну пензију, односно остваривања права на уплату неуплаћених доприноса кроз Програм социјалног збрињавања радника. У смислу наведеног, Фонд именованог позива да се обрати надлежној пословници Фонда у Власеници са својом радном књижицом како би му се утврдио укупни пензијски стаж и утврдило испуњавање услова за уплату доприноса кроз Програм социјалног збрињавања радника по јавним позиву.

С поштовањем,

 

             М И Н И С Т А Р

        Миленко Савановић

 

19.05.2015
Сазив: 
9