Народни посланик Драган Галић Министарству саобраћаја и веза

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Драган Галић, Клуб посланика ПДП, поставио је на Једанаестој сједници, одржаној 21. јула 2020. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ САОБРАЋАЈА И ВЕЗА

               Поштовани министре,

               Општина Шековићи је кроз буџет и кредитно задужење обезбиједила средства за асфалтирање и санирање категорисаних и некатегорисаних путева. Није ми познато да се та средства могу користити за асфалтирање приступа за локално (индивидуално) домаћинство, што је до сада масовна појава. Достављам Вам фотокопије и имена домаћинстава само са једног простора општине Шековићи. Ако се та средства могу користити у те сврхе, молим Ваш инспекцијски надзор и одговор.

               Домаћинства:

  1. Миливоје Капур,
  2. Горан Чабрић,
  3. Српко Чабрић,
  4. Славко Пекић,
  5. Симо Пекић,
  6. Раденко Ивановић,
  7. Зарко Ивановић,
  8. Властимир Чабрић.

 

ОДГОВОР:

Број: 13.03/011-2003/20

Датум: 29.07.2020. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Драган Галић, Клуб посланика ПДП, поставио је на једанаестој редовној сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 21.07.2020. године, сљедеће посланичко питање:

„Општина Шековићи је кроз буџет и кредитно задужење обезбиједила средства за асфалтирање и санирање категорисаних и некатегорисаних путева. Није ми познато да се та средства могу користити за асфалтирање приступа за локално (индивидуално) домаћинство, што је до сада масовна појава. Достављам Вам фотокопије и имена домаћинстава само са једног простора општине Шековићи. Ако се та средства могу користити у те сврхе, молим Ваш инспекцијски надзор и одговор.

Домаћинства: 1. Миливоје Капур, 2. Горан Чабрић, 3. Српко Чабрић, 4. Славко Пекић, 5. Симо Пекић. 6. Раденко Ивановић, 7. Зарко  Ивановић, 8. Властимир Чабрић.“

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), као и чланом 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), дајемо сљедећи:

О Д Г О В О Р

У складу са чланом 16. став 5. Закона о јавним путевима („Службени гласник Републике Српске“, број 89/13 и 83/19), управљање и повјеравање послова грађења, реконструкције, рехабилитације, одржавања и заштите локалних путева, улица у насељу и путних објеката, врши надлежни орган јединице локалне самоуправе.

               С тим у вези, контролу и надзор над провођењем аката који се односе на локалне путеве и улице у насељу, врши надлежни инспекцијски орган јединице локалне самоуправе.  

 

                                                                                                                                           МИНИСТАР

 

                                                                                                                                        Ђорђе Поповић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.07.2020

Име посланика:

Сазив: 
10