Народни посланик Драган Галић Министарству трговине и туризма и Министарству финансија

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Драган Галић, Клуб посланика ПДП поставио је на Десетој сједници одржаној 3. марта 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

-МИНИСТАРСТВУ ТРГОВИНЕ И ТУРИЗМА

-МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

               Зашто се у складу са чланом 63 (штампани фискални рачун) Закона о фискланим касама Републике Српске у ресторану Народне скупштине не издају фискални рачуни?

ОДГОВОР 1:

Број: 14-01-05-669-1/16

Датум:                .2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Драган Галић на Десетој сједници Народне скупштине Републике Српске одржане дана 02. и 03. марта 2016. године поставио је следеће посланичко питање:

„Зашто у складу са чланом 63. (штампани фискални рачун) Закона о фискалним касама Републике Српске у ресторану Народне скупштине не издају фисклани рачун?“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Ср0пске“, број: 31/11), дајемо следећи:

О Д Г О В О Р

Ресторан у Народној скупштини Републике Српске је радна јединица Угоститељског сервиса за потребе републичких органа при Министарству трговине и туризма Владе РС, а по врсти објекта спада у угоститељски објекат затвореног типа у којем се угоститељске услуге пружају по нетржишним цијенама. Због специфичности начина рада у данима засједања НС РС, кад је обим посла повећан и када радно вријеме радника ресторана износи по 12 (дванаест) радних сати и више, те због специфичног начина плаћања гостију ресторана, којих је у највећем проценту оних који користе вирмански начин плаћања тј. имају право на репрезентацију, и као такав немају могућности добијања фискалног рачуна јер се сваки фискални рачун као такав (овјерен од стране купца) шаље уз фактуру. Како је горе наведено, због специфичности рада у данима заједања НС РС и велике гужве и повећаног обима посла, приоритет услужног особља у ресторану је услужити сваког госта који се налази у том тренутку у ресторану, да се не би десило да неко остане непослужен те да спријече непотребне притужбе. Како ресторан посједује фискални стампач, што је законска одредба, самим тим и могућност готовинског плаћања, немогућност аутоматског издавања готовинског фискланог рачуна као у угоститељским објектима отвореног типа који послују по тржишним цијенама  се односи на већ наведен вирмански начин плаћања у ресторану у НС РС и само један од примјера, а то је када поједини гост који нема могућности кориштења услуга ресторана (јело или пиће) са вирманским начином плаћања тј. нема право на репрезентацију, жели да плати свој рачун а у међувремену дође гост који жели да га почасти а има право на репрезентацију, у том случају готовински фискални рачун који би био већ издат мора да се рекламира. Исти тај рекламирани готовински фискални рачун се мора завести у књигу дневних извјештаја која се уредно и свакодневно води што је законска одредба. На основу само овог примјера, таквих ситуација је много и многих других, а прекомјерно рекламирање фискалних рачуна није у складу са законом, те ствара велике потешкоће и успорава комплетан процес рада ресторана.

Свака готовинска уплата у ресторану се уредно заведе кроз фискалну касу, те се исте налазе на контролним тракама фискалног штампача које се уредно и по закону чувају у архиви у ресторану.

Како ресторан обавља своју дјелатност у највишем законодавном органу РС, те поштује све  законске одредбе везане за обављање угоститељске дјелатности, те уредно и свакодневно води дневни лист шанка, дневни лист кухиње, књигу дневних извјештаја, посједује пословну књигу за угоститељство, књигу утисака, испуњава све минимално техничке услове, свакодневно врши калкулације, те нема притужби корисника услуга ресторана на квалитет истих, сматрам да је због питања у наслову дошло до неспоразума.

С поштовањем,

 МИНИСТАР

Др Предраг Глухаковић

 

ОДГОВОР 2:

Број: 06.07/012-511-2/16

Датум: 18.03.2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Драган Галић је на Десетој сједници Народне скупштине Републике Српске, поставио сљедеће посланичко питање:

„Зашто се у складу са чланом 63 ( штампани фискални рачун) Закона о фискалним касама Републике Српске у ресторану Народне скупштине не издају фискални рачуни?“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Угоститељски сервис у саставу Министарства трговине и туризма РС, ПЈ ресторан у Народној скупштини Републике Српске, посједује фискалну касу и према евиденцијама Пореске управе шаље дневне фискалне извјештаје на сервер ПУРС-а.

               Да ли се у ресторану у Народној скупштини Републике Сроске издају фискални рачуни за сваки појединачни промет Пореска управа не може утврдити осим на лицу мјеста, тј. изузев изласком на терен. Истичемо да до сада није било притужби нити анонимних пријава Пореској управи на рад ресторана у смислу непоштивања Закона о фискалним касама, односно неиздавања фискалних рачуна, а с обзиром да су достављани дневни извјештаји није рађена контрола на лицу мјеста.

               Пореска управа Републике Српске ће у наредном периоду организовати ненајављену контролу издавања фискалних рачуна код овог пореског обвезника, али из разумљивог разлога не можемо прецизирати када ће та контрола бити обављена.

С поштовањем,

                                                                                                                    МИНИСТАР

                                                                                                          др Зоран Тегелтија

 

 

 

03.03.2016
Сазив: 
9