Народни посланик Драган Галић Министарству унутрашњих послова

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Драган Галић, Клуб посланика ПДП, поставио је на Двадесетој сједници одржаној 18. јула 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Правилником о униформи полицијских службеника за 2014. годину, МУП Републике Српске је предвидио да крим инспектори, крим полицајци и крим техничари у МУП-у задуже и носе униформе и за ту ставку приликом кредитног задужења су предвиђена средства.

Колико је униформи МУП Републике Српске набавио за криминалистичку полицију, колико је радника крим полиције добило униформе, а који је укупан број радника крим полиције, који су требали добити униформу?

Такође, Правилником о униформи полицијских службеника за 2017. годину, МУП Републике Српске је предвидио да крим инспектори, крим полицајци и крим техничари задуже и носе униформе и за ту ставку су приликом кредитног задужења предвиђена средства.

Колико је униформи МУП набавило за криминалистичку полицију, крим инспекторе, крим полицајце и крим техничаре, и да ли ће униформе овај пут задужити сви радници криминалистичке полиције, или само појединци као до сада?

Молим одговор у писаној форми.

ОДГОВОР:

Број:

Дана:                                                                

РЕПУБЛИКА СРПСКА

НАРОДНА СКУПШТИНА

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се .-

                Народни посланик Драган Галић,  поставио је на  Двадесетој сједници Народне скупштине Републике Српске одржаној 18.,19. и 20.јула .2017.године сљедеће посланичко питање:

„Правилником о униформи полицијских службеника за 2014. годину, МУП Републике Српске је предвидио да крим инспектор, крим полицајци и крим техничари у МУП-у задуже и носе униформе и за ту ставку приликом кредитног задужења су предвиђена средства.

Колико је униформи МУП Републике Српске набавио за криминалистичку полицију, колико је радника крим полиције добило униформе, а који је укупан број радника крим полиције, који су требали добити униформу?                                        

Такође, Правилником о униформи полицијских службеника за 2017. годину, МУП Републике Српске је предвидио да крим инспектори, крим полицајци и крим техничари задуже и носе униформе и за ту ставку су приликом кредитног задужења предвиђена средства.

Колико је униформи МУП набавило за криминалистичку полицију, крим инспекторе, крим полицајце и крим техничаре, и да ли ће униформе овај пут задужити сви радници криминалистичке полиције, или само појединци као до сада“?

           У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и члана 264. Пословника Народне скупштине  („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо следећи

О Д Г О В О Р

Набавка униформе за полицијске службенике, по Правилнику о униформи полицијских службеника бр.04/1-052-2010/13 од 29.08.2013.године, проведена је поступком јавне набавке потребне униформе, укључујући и посебну униформу криминалистичке полиције, у складу са Законом о јавним набавкама.

Наведеним Правилником је дефинисано да се  посебна униформа криминалистичке полиције састоји од:

Р.бр.

Дијелови униформе

Припадајућа количина

Рок трајања

1.

Качкет

1

4

2.

Поло мајица кратки рукав

2

2

3.

Кошуља дуги рукав

2

2

4.

Кратка јакна

1

4

5.

Прслук

1

4

6.

Панталоне

2

2

7.

Плитке ципеле/пари

1

2

 

У 2014. години уговорено је, а испоручено 22.12.2014.године и подијељено 250 комплета наведене униформе, у јануару 2015.године.

Право на наведену униформу су имали полицијски службеници криминалистичке полиције и то у вријеме извршавања наложених послова и задатака из своје надлежности, а по наредби предпостављеног руководиоца по линији рада.

Новим Правилником о униформи полицијских службеника из маја мјесеца 2017.године је дефинисано који дијелови униформе следују полицијске службенике криминалистичке полиције, на следећи начин:

Р.бр.

Дијелови униформе

Припадајућа количина

Рок трајања

1.

Качкет

1

5

4.

Кратка јакна

1

5

5.

Прслук

1

5

 

Како су полицијски службеници криминалистичке полиције, који су имали право по Правилнику,  задужили 2014/2015 године: качкет, кратку јакну и прслук, којима рок употребе истиче децембар/јануару 2019.године, у 2017. години није планирана набавка наведених дијелова униформе.

С поштовањем.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                М И Н И С Т А Р

                                                                                                         мр Драган Лукач

 

 

 

 

18.07.2017
Сазив: 
9