Народни посланик Драган Галић Министарству унутрашњих послова

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Драган Галић, Клуб посланика ПДП, поставио је на Једанаестој сједници, одржаној 21. јула 2020. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Моје питање односи се на МУП Републике Српске, а тиче се Закона о допуни Закона о полицији и унурашњим пословима Републике Српске, „Службени гласник Републике Српске“, бр. 82/19, а односи се на пензинисање полицијски службеника, односно припадника МУП-а.

Господине Лукач, било какво паушално рјешење није добро, овдје се залажемо за системска рјешења, зато вас питам – да ли се ради, шта да се учини овакав уступак и пензионисаним припадницима МУП-а прије овог датума, јер многи од њих имају, само из овог разлога зато што немају право да изаберу пет најповољнији година, умањен пензијски основ за 30 до 50%.

Припадници МУП-а не траже ретрокативну примјену, него да измјене и допуне законског рјешења уђу поново у законску процедуру у НС Републике Српске и од дана доношења остваре иста права. По том питању, неколико пута обратило вам се и Удружење пензионсани полицијски службеника МУП-а Републике Српске па ме интерсује и о том питању на које ћете одговорити у писаном облику, да ли сте и њима одговорили икада на ове упите, чини ми се до сада три пута, понављам не траже ретроактивно него од дана када уђе у процедуру у оваој високи дом и донесе истовјетну одлуку, значи да и они имају истовјетна права као и пензионисани припадници МУП-а од 2019. године.

ОДГОВОР:

Број: С/М-053-302/20

Дана: 19.08.2020. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се.-

 

Народни посланик Драган Галић, Клуб посланика ПДП, поставио је на Једанаестој сједници Народне скупштине Републике Српске, 21. јула 2020. године, сљедеће посланичко питање:

''1. да ли се може учинити уступак и пензионисаним припадницима МУП-а прије овог датума, јер многи од њих имају, само из овог разлога зато што немају праву да изаберу пет најповољнијих година, умањен пензијски основ за 30-50% и

2. да ли сте одговорили по том питању и Удружењу пензионисаних полицијских службеника МУП-а Републике Српске.''

У складу са чланом 80. Пословника Владе Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 123/18), а у вези са чл. 263. и 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 31/11 и 34/17), дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

               Чланом 136а. Закона о полицији и унутрашњим пословима (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 57/16, 110/16, 58/19 и 82/19), прописано је да се полицијском службенику лични коефицијент за остваривање права на пензију утврђује на основу пет годишњих плата које су за полицијског службеника најповољније.

Уставом Републике Српске одређено је да закони, други прописи и општи акти не могу имати повратно дејство, а само изузетно, уколико је исто законом одређено, поједине одредбе могу имати повратно дејство.

Имајући у виду наведено, одредба члана 136а. Закона није правни основ за ревизију личног коефицијента за остваривање права на пензију полицијских службеника пензионисаних прије ступања на снагу ове одредбе, те у погледу наведеног напомињемо да Закон о полицији и унутрашњим пословима прописује само утврђивање личног коефицијента за оставаривање права на пензију за полицијске службенике, док је поступак оставаривања права на пензију прописан одредбама Закона о пензијском и инвалидском осигурању.

Министарство унутрашњих послова сагледаће могућности, те у складу са утврђеним предузети активности у циљу побољшања материјалног статуса свих пензионисаних полицијских службеника.

Такође, Министарство унутрашњих послова доставило је одговор на молбу Удружења пензионисаних полицијских службеника МУП-а Републике Српске, а која се односила на предметну материју.

 

С поштовањем,

 

 

                                                                                                                          М И Н И С Т А Р

 

                                                                                                         мр Драган Лукач

 

21.07.2020

Име посланика:

Сазив: 
10