Народни посланик Драган Галић Министарству управе и локалне самоуправе, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Драган Галић, Клуб посланика ПДП, поставио је између двије сједнице 31. маја 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Да ми се достави сва документација и наведени разлози а у вези одлуке Владе од 25.05.2017. да се обуставе од извршења одлуке СО-е Сребреница у прилогу.

ОДГОВОР:

Број : 10.3-011-268/17

Дана: 16. јун  2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање

Народни посланик Драган Галић, Клуб посланика ПДП, поставио је између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске,  31. маја  2017. године, сљедеће посланичко питање:

„Да ми се достави сва документација и наведени разлози  а у вези Одлуке Владе од 25. 05. 2017. године да се обуставе од извршења одлуке СО-е Сребреница у прилогу.“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и са чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

У прилогу одговора  на предметно посланичко питање достављамо Вам  документацију са којом располажемо, као и одлуке Владе Републике Српске о обустављању од извршења сљедећих одлука Скупштине општине Сребреница, и то:

 • Одлука о разрјешењу  предсједника Скупштине  општине Сребреница број: 01-022-149/17 од 03.05.2017. године,
 • Одлуку о именовању  предсједника Скупштине  општине  Сребреница број: 01-022-150/17 од 03.05.2017. године,
 • Одлука о разрјешењу потпредсједника Скупштине општине Сребреница број: 01-022-153/17 од 03.05.2017. године,
 • Одлука о именовању потпредсједника Скупштине општине Сребреница број: 01-022-154/17 од 03.05.2017. године,
 • Одлуку о поништењу Одлуке о именовању начелника Одјељења за привреду и развој број: 01-022-97/17 од дана 27.3.2017. године,
 • Одлука о именовању в.д. начелника Одјељења за привреду и развој  Општинске управе Среберница број: 01-022-168/17,
 • Одлука о поништењу Одлуке о именовању начелника Одјељења за општу управу број: 01-022-100/17 од дана 27.3.2017. године,
 • Одлука о именовању в.д. начелника Одјељења за општу управу Општине Среберница број: 01-022-166/17,
 • Одлука о поништењу Одлуке о именовању начелника Одјељења за друштвене дјелатности и јавне сервисе број: 01-022-99/17 од дана 27.3.2017. године,
 • Одлука о именовању в.д. начелника Одјељења за друштвене дјелатности и јавне сервисе Општинске управе Сребреница број: 01-022-165/17,
 • Одлука о поништењу Одлуке о именовању начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове бр. 01-022-98/17 од дана 27.3.2017. године,
 • Одлука о именовању в.д. начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе Сребреница број: 01-022-167/17,
 • Одлука о поништењу Одлуке о именовању начелника Одјељења за финансије бр. 01-022-101/17 од дана 27.3.2017. године и
 • Одлука о именовању в.д. начелника Одјељења за финансије Општинске управе Сребреница број: 01-022-164/17.

Наведене одлуке oбjaвљeнe сe  у  „Службеном  гласнику Републике Српске“, број 52/17.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             М и н и с т а р

                                                                                                                                                     Лејла  Решић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.05.2017
Сазив: 
9