Народни посланик Драган Галић Министарству управе и локалне самоуправе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Драган Галић, Клуб посланика ПДП поставио је на Шеснаестој сједници одржаној 7. фебруара 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

               Пошто је новоизабрани начелник општине Шековићи за три мјесеца мандата на послу провео укупно пет до шест дана, позивам наведено Министарство да:

  1. Изврши контролу рада и долазака,
  2. Достави копију шихтарице и у писменој форми од општине Шековићи име и презиме службеника који води шихтерицу,
  3. Копије платних листа за начелника (мјесеци: новембар, децембар и јануар).

ОДГОВОР:

Број: 10.3-011-71/17

Датум: 19. април 2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се 

               Народни посланик Драган Галић, Клуб посланика ПДП  поставио је Министарству управе и локалне самоуправе, на Шеснаестој сједници Народне скупштине Републике Српске,  одржаној 7. фебруара 2017. године, сљедеће посланичко питање:

               „Пошто је новоизабрани начелник општине Шековићи за три мјесеца мандата на послу провео укупно пет до шест дана, позивам наведено Миистарство да :

  1. Изврши контролу рада и долазака,
  2. Достави копију шихтерице и у писменој форми од општине Шековићи име и презиме службеника који води шихтерицу,
  3. Копије платних листа за начелника ( мјесец: новембар, децембар и јануар).“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске  ("Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

Актом број: 10.3-011-71/17 од 20. фебруара 2017. године,  ургенцијама од 29. марта 2017. године и 6. априла 2017. године Министарство управе и локалне самоуправе затражило је одговор на наведено посланичко питање од  Начелника Општине Шековићи.

               Начелник Општине Шековићи доставио је одговор број: 03-053-23/17 од 18. априла 2017. године како слиједи: „Начелник општине Шековићи Ристић Момир је изабран непосредно гласовима грађана на изборима, и грађани су начелнику дали мандат.

Закон о локалној самоуправи Републици Српске и Закон о статусу функционера у јединици локалне самоуправе Републике Српске дефинишу начелника општине као послодавца свим осталим радницима у општинској администрацији.

Начелнички посао подразумијева стална путовања и заказивања састанака, прилагођавање другим функционерима и носиоцима јавних функција у Републици Српској, БиХ и Србији ради договора и одржавања састанака, и имплементација договора са састанака.

Начелник општине није обавезан сваки дан бити у згради општине и сједити у својој канцеларији, јер је посао начелника менаџерски и од њега се тражи да уговара разне врсте састанака и учествује у састанцима за које он процијени да су за добробит општине Шековићи.

Начелник општине подноси извјештаје Скупштини Скупштини Општине, и скупштина општине је једина надлежна да оцјењује рад начелника.

Начелник општине Шековићи Момир Ристић је био привремено спријечен за рад  (боловање) у периоду од 10.02.2017. до 28.02. 2017. за што постоји адекватна медицинска документација.“

У прилогу овог одговора достављамо фото-копију Извјештаја о трајању привремене неспособности-спријечености за рад  достављену Министарству уз Одговор на посланичко питање.

 

                           

                                                                                                                                                                                  М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                                                                      Лејла Решић

НАПОМЕНА: Прилог доступан у Служби НС РС.

07.02.2017
Сазив: 
9