Народни посланик Драган Ристић Министарству трговине и туризма, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Драган Ристић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је 27. децембра 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ТРГОВИНЕ И ТУРИЗМА

               Републичка дирекција за промет наоружања и војне опреме дана 7.11.2016. године расписала је Одглас за јавно надметање (продаја моторних возила и секундарних сировина) број: 1/7-185-2/16.

               Колика је укупна маса продате фурде на локацији Билећа ЛОТ 1?

               Да ли је на ЛОТ-у 2, на основу расписаног Огласа, након одустајања прва два најбоље рангирана понуђача, оглашавач могао склопити уговор са трећим понуђачем?

ОДГОВОР:

Број: 14-05-011-4/17

Датум: 17.01. .2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Драган Ристић између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске, 27. децембра 2016. године,  поставио је следеће посланичко питање:

Републичка дирекција за промет наоружања и војне опреме дана 07.11.2016. године расписала је Оглас за јавно надметање (продаја моторних возила и секундарних сировина) број: 1/7-185-2/16

Колика је укупна маса продате фурде на локацији Билећа ЛОТ 1?

Да ли је на ЛОТ-у 2, на основу расписаног Огласа, након одустајања прва два најбоље рангирана понуђача, оглашавач могао склопити уговор са трећим понуђачем?“.

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 31/11), у прилогу дописа достављамо следећи одговор.

С поштовањем,

 МИНИСТАР

Др Предраг Глухаковић

Доставити:

1. Именованом,                                                                

2. а/а.   

 

ПРИЛОГ ОДГОВОРУ:

Број: 1/7-005-3-2/17

Датум: 16.01.2017. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И ТУРИЗМА

Предмет: Приједлог одговора на посланичко питање, доставља се

               Поштовани,

               Дана 04.01.2017. године, прослиједили сте овој Дирекцији на очитовање акт Генералног секретаријата Владе Републике бр. 04.2-011-519/16 од 30.12.2016. године са прилозима, којим је Министарству трговине и туризма достављено посланичко питање народног посланика Драгана Ристића, члана клуба посланика СДС-СРС РС, постављено између двије сједнице Народне скупштине, а које се односи на активности ове Дирекције по Огласу за јавно надметање број 1/7-185-2/16 од 07.11.2016. године.    

Достављено посланичко питање гласи:

„Републичка дирекција за промет наоружања и војне опреме дана 07.11.2016. године расписала је Оглас за јавно надметање (продаја моторних возила и секундарних сировина) број: 1/7-185-2/16

Колика је укупна маса продате фурде на локацији Билећа ЛОТ 1?

Да ли је на ЛОТ-у 2, на основу расписаног Огласа, након одустајања прва два најбоље рангирана понуђача, оглашавач могао склопити уговор са трећим понуђачем?“.

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), предлажемо сљедећи одговор:

- Укупна маса продате фурде по ЛОТ-у 1 Билећа износила је 651.060 килограма према коначном обрачуну од 26.12.2016. године.

- Републичка дирекција за промет наоружања и војне опреме је сходно одредбама Огласа који је усклађен са позитивним правним прописима и устаљеном праксом Дирекције сачинила ранг листу понуђача коју су, када је у питању предметни лот, чинила четири квалификована понуђача чије су понуде биле више од почетне цијене и који су испунили друге услове из Огласа.

Тачком 7. Огласа, као критеријум за избор најповољније понуде, дефинисана је висина понуде по појединачном ЛОТ-у. Истом тачком је предвиђено да ћe у случају да изабрани понуђач одустане од своје понуде, директор Републичке дирекције за промет наоружања и војне опреме предмет продаје понудити другом по реду понуђачу. Овдје је намјера Оглашавача била да се у случају одустанка прворангираног понуђача, предмет продаје понуди непосредно нижерангираном квалификованом понуђачу у складу са ранг листом, те се формулација „другом по реду понуђачу“ треба на тај начин тумачити. Истичемо да Огласом није дефинисано да ће Оглас бити поништен у случају да и другорангирани понуђач одустане од своје понуде, а на шта наводи смисао постављеног посланичког питања.  

Сходно томе, ова Дирекција је закључила уговор о купопродаји са трећерангираним понуђачем, у складу са условима Огласа о јавном надметању, а у циљу избјегавања негативних материјално-финансијских посљедица по Владу Републике Српске у чије име Републичка дирекција врши продају предметних средстава.

С поштовањем,

 

Достављено:                                                                                                                  ДИРЕКТОР

1. Наслову,

2. Архиву.                                                                                                                    Драган Капетина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.12.2016
Сазив: 
9