Народни посланик Драган Ристић предсједнику Владе Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Драган Ристић, Клуб посланика Социјалистичке партије поставио је на Деветој сједници одржаној 9. фебруара 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ПРЕДСЈЕДНИКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Погинули борац полиције Републике Српске, Бабић Душана Мирослав, Указом Предсједника Републике број: 01-276-4/97 од 20. јуна 1997. године, одликован је медаљом заслуга за народ. Међутим, породица је тек у јулу прошле године обавијештена о овом одликовању, а оно још увјек није уручено.

Имам информације, да ово није усамљен случај, да постоје десетине оваквих пропуста. Питање:

 Када ће одликовање бити уручено, и да ли породице у оваквим случајевима могу ретроактивно остварити право по основу одликовања?

Пошто се питање односи дијелом и на Кабинет Предсједника Републике, замолио би одговор у писаној форми.

ОДГОВОР:

Број: 16-03/1-011-6/16

Датум, 22. 02. 2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање.-

           Народни посланик Драган Ристић,  Клуб посланика Социјалистичке партије, поставио је на Деветој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 09. фебруара 2016. године сљедеће посланичко питање:                             

           „Погинули борац полиције Републике Српске, Бабић /Душан/ Мирослав, Указом Предсједника Републике број: 01-276-4/97 од 20. јуна 1997. године, одликован је медаљом заслуга за народ. Међутим, породица је тек у јулу прошле године обавјештена о овом одликовању, а оно још није уручено. Имам информацију, да ово није усамљен случај, да постоје десетине оваквих пропуста.            

             Питање: Када ће одликовање бити уручено и да ли породице у оваквим случајевима могу ретроактивно остварити право по основу одликовања?

             Пошто се питање односи дијелом и на Кабинет Предсједника Републике, замолио би одговор у писаној форми.

О Д Г О В О Р

               У смислу члана 12. став 1.  Закона о одликовањима и признањима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 9/12 и 40/12), одликовања се додјељују Указом Предсједника Републике Српске. Сходно наведеној одредби, о уручивању одликовања и евиденцији додијељених одликовања, стара се Служба предсједника Републике Српске.

             У погледу одликовања, а с обзиром на своју надлежност, Министарство рада и борачко-инвалидске заштите се  стара  о остваривању права на новчану накнаду по основу одређених одликовања додијељених за војне заслуге у оружаној борби за која је Законом о правима бораца војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 9/12 и 40/12) утврђена новчана накнада.

             У смислу наведене одредбе, по основу  Медаље заслуга за народ, може се утврдити право на годишњу новчану накнаду уколико именовани располаже било којим доказом да је одликован.

             Међутим, новчана накнада се не може остварити ретроактивно,  с обзиром на одредбу члана 79. став 2. Закона према којој се право на годишње примање признаје почевши од године у којој је поднесен захтјев за признавање права.

                

                                                                                                                                   М И Н И С Т А Р

                                                                                                                               Миленко Савановић

 

 

 

09.02.2016
Сазив: 
9